Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen Mόlldeponie - GR-Korfu
Mόlldeponie.
Straίenbauarbeiten.
Bauinstallationsarbeiten.
Planungsleistungen im Bauwesen.
Umweltόberwachungssystem.
Dokument Nr...: 121423-2005
Verφffentlicht: 29.06.2005
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Syndesmos Kathariotitas kai Prostasias Periballontos N. Kerkyras, Att: I.
 Trepekli, Nikiforoy Theotoki 154, GR-491 00 Kerkyra. Tel.: (26610) 25
 657. Fax: 81 823.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV):
 45222110, 74232000, 45233120, 45300000, 90313000.
 Beschreibung: Mόlldeponie.
 Planungsleistungen im Bauwesen.
 Straίenbauarbeiten.
 Bauinstallationsarbeiten.
 Umweltόberwachungssystem.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 18.8.2005. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 Ώργα
 Η σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ναι.
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: ΣΏνδεσμος
 Καθαριότητας και Ώροστασίας Ώεριβάλλοντος Ν. ΚΏρκυρας, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία:
 Ι. ΤρεΏεκλΏ, Νικηφόρου Θεοτόκη 154, GR-491 00 ΚΏρκυρα. ΤηλΏφωνο: (26610)
 25 657. Φαξ: 81 823.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΣΏνδεσ΅ος Καθαριότητας και
 Ώροστασίας Ώεριβάλλοντος Ν. ΚΏρκυρας, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: κ. ΣΏΏρου
 ΓουναρόΏουλου, Νικηφόρου Θεοτόκη 154, GR-491 00 ΚΏρκυρα. ΤηλΏφωνο:
 (26610) 25 657. Φαξ: 81 823.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.2).
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.2).
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΏεριφερειακΏς/τοΏικΏς αρχΏς.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.1) Είδος σΏμβασης Ώργου: ΜελΏτη και κατασκευΏ.
 II.1.4) Συμφωνία-Ώλαίσιο: Ώχι.
 II.1.5) Ονομασία της σΏμβασης αΏό την αναθΏτουσα αρχΏ: ΜελΏτη -
 ΚατασκευΏ Χ.Υ.Τ.Α. νότιας ΚΏρκυρας.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: Το κΏριο αντικεί΅ενο της
 εργολαβίας Ώεριλα΅βάνει τα εξΏς:
 1. ΣΏνταξη ΜελΏτης Εφαρ΅ογΏς ΅ε βάση την ΤεχνικΏ ΜελΏτη Ώροσφοράς, η
 οΏοία θα Ώεριλα΅βάνει:
 - όλες τις συ΅Ώληρω΅ατικΏς ΅ελΏτες και αδειοδοτΏσεις (εγκατάστασης,
 οικοδο΅ικΏν και λειτουργίας) κ.λΏ.,Ώου θα αΏαιτηθοΏν για την ολοκλΏρωση
 και λειτουργία του ΧΥΤΑ.,
 - εκΏόνηση Ώρογρά΅΅ατος Ώοιότητας Ώργου (Ώ.Ώ.Ε.) και Σχεδίου και ΦακΏλου
 Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) για το Ώργο,
 - χρονοδιάγρα΅΅α κατασκευΏς του Ώργου.
 2. Την ΏλΏρη κατασκευΏ και Ώαράδοση σε θΏση καλΏς λειτουργίας του
 Χ.Υ.Τ.Α., ΅ετά όλων των βοηθητικΏν εγκαταστάσεων και Ώιο συγκεκρι΅Ώνα τα
 εξΏς:
 ΕΏι΅Ώρους ΅ελΏτες:
 - Χω΅ατουργικά Ώργα δια΅όρφωσης της λεκάνης της Α" Φάσης,
 - Ώργα στεγανοΏοίησης της Α" Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. (Ώυθ΅Ώνα και ΏρανΏν),
 - Ώργα άντλησης και συνολικΏς διαχείρισης του βιοαΏριου της Α" Φάσης,
 - Ώργα συλλογΏς και εΏεξεργασίας των στραγγισ΅άτων του Χ.Υ.Τ.Α.,
 - Ώργα Ώρασίνου,
 - Ώργα αντιΏλη΅΅υρικΏς Ώροστασίας του χΏρου,
 - Ώργα οδοΏοιίας (εσωτερικΏς και οδοΏ Ώρόσβασης Ώρος τον Χ.Υ.Τ.Α.),
 - ΚτιριακΏς εγκαταστάσεις,
 - Γενικά Ώργα υΏοδο΅Ώς (ΏεριφερειακΏ ουδΏτερη ζΏνη, Ώερίφραξη, ΏΏλη
 εισόδου, ζυγιστΏριο, σΏστη΅α καθαρισ΅οΏ ελαστικΏν κ.λΏ.),
 - ΣΏστη΅α ΏεριβαλλοντικΏς ΏαρακολοΏθησης,
 - ΣΏνδεση ΅ε δίκτυα Ο.Κ.Ω.
 3. Την εξά΅ηνη εκΏαίδευση του ΏροσωΏικοΏ στη λειτουργία, συντΏρηση,
 τΏρηση των Ώρογρα΅΅άτων, ΅ετρΏσεων κ.λΏ. του Χ.Υ.Τ.Α. και ο εφοδιασ΅ός
 του ΅ε τα αντίστοιχα σχεδιαγρά΅΅ατα, βιβλία, εγχειρίδια κ.λΏ. για την
 αΏοδοτικΏ και ΅ακρόχρονη λειτουργία του Ώργου ΅ε Ώαράλληλη εφαρ΅ογΏ του
 Ώρογρά΅΅ατος ΏεριβαλλοντικΏς ΏαρακολοΏθησης του Ώργου.
 Το γΏΏεδο Ώχει Ώκταση 70,884 στρε΅΅άτων εκ των οΏοίων ο Χ.Υ.Τ.Α.
 καταλα΅βάνει Ώκταση 45 στρε΅΅άτων ΏερίΏου. Διευκρινίζεται ότι οι
 διαγωνιζό΅ενοι οφείλουν να ΅ελετΏσουν την ΏλΏρη ανάΏτυξη του Χ.Υ.Τ.Α. (Α"
 και εΏό΅ενες φάσεις του Ώργου) ενΏ η κατασκευΏ θα Ώεριοριστεί στο ΑΏ
 κΏτταρο.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: ΘΏση "Μεσσοραχιά", ΔΏ΅ος Λευκι΅΅αίων,
 ΚΏρκυρα.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.8.1) CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις): 45222110,
 74232000, 45233120, 45300000, 90313000.
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.2) Ώοσότητα Ώ Ώκταση της σΏμβασης
 II.2.1) ΣυνολικΏ Ώοσότητα Ώ μΏγεθος: Ο ΏροϋΏολογισ΅ός ΥΏηρεσίας για το
 Ώργο ανΏρχεται σε 2 753 299 ευρΏ (συ΅Ώεριλα΅βανο΅Ώνων των δαΏανΏν Γ.Ε. &
 Ο.Ε. , αΏρόβλεΏτων και ΦΏΑ).
 Η ανάλυση του ΏροϋΏολογισ΅οΏ σε εΏι΅Ώρους Ώοσά ανά κατηγορία εργασιΏν
 Ώχει ως εξΏς:
 - Υδραυλικά: 139 663,03,
 - ΟδοΏοιϊα: 800 000,
 - Οικοδο΅ικά: 200 000,
 - Ηλεκτρο΅ηχανολογικά: 140 000,
 - Ώργα Ώρασίνου: 84 033,61,
 - Ώργα καθαρισ΅οΏ και εΏεξεργασίας νεροΏ και στερεΏν, υγρΏν και αΏριων
 αΏοβλΏτων: 950 000.
 ΣΏνολο Ώρο αναθεΏρησης και ΦΏΑ: 2 313 696,64 ευρΏ.
 II.2.2) ΔικαιΏματα Ώροαίρεσης. ΏεριγραφΏ και Ώνδειξη του χρόνου κατά το
 οΏοίο μΏοροΏν να ασκηθοΏν: Δεν εφαρ΅όζεται.
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: 485 ημΏρες αΏό την
 ανάθεση της σΏμβασης.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: Για την Ώγκυρη
 συ΅΅ετοχΏ στο διαγωνισ΅ό ΏρΏΏει να κατατεθοΏν, αΏό κάθε διαγωνιζό΅ενο,
 εγγυΏσεις συ΅΅ετοχΏς όΏως ορίζεται στο άρθρο 23.1 του Ώ.Δ. 609/85,
 συνολικοΏ ΏοσοΏ 46.273,93 ευρΏ, οι οΏοίες θα αΏευθΏνονται είτε στην
 υΏηρεσία Ώου διεξάγει το διαγωνισ΅ό είτε στο φορΏα κατασκευΏς είτε στον
 κΏριο του Ώργου και σε ΏερίΏτωση διαγωνιζό΅ενης κοινοΏραξίας, ΏρΏΏει να
 είναι κοινΏς υΏΏρ όλων των ΅ελΏν της. Η εγγυητικΏ εΏιστολΏ θα είναι χωρίς
 χρονικό Ώεριορισ΅ό ισχΏος Ώ θα ισχΏει το λιγότερο για διάστη΅α 150
 η΅ερολογιακΏν η΅ερΏν αΏό την η΅ερο΅ηνία δη΅οΏράτησης.
 Οι εγγυητικΏς εΏιστολΏς αναφΏρουν αΏαραίτητα την εΏωνυ΅ία του
 διαγωνιζό΅ενου νο΅ικοΏ ΏροσΏΏου (εταιρείας) Ώ τον τίτλο της ΚοινοΏραξίας,
 τον τίτλο του Ώργου για το οΏοίο δίδεται η εγγΏηση, σαφΏ Ώαραίτηση του
 εγγυητΏ αΏό την Ώνσταση της διζΏσεως ΅Ώχρι το ΏαραΏάνω Ώοσό και
 ανεΏιφΏλακτη υΏόσχεση Ώερί καταβολΏς του ΏοσοΏ της εγγΏησης, χωρίς κα΅ία
 Ώνσταση Ώ αντίρρηση, ΅Ώσα σε (5) ΏΏντε η΅Ώρες αΏό τη σχετικΏ ειδοΏοίηση,
 κατά τα αναφερό΅ενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ώ.Δ.
 609/85 και του άρθρου 4 του Ν.3263/2004.
 Οι εγγυητικΏς εΏιστολΏς καταΏίΏτουν υΏΏρ του Κυρίου του Ώργου, εφόσον
 συντρΏχει νό΅ι΅η ΏερίΏτωση.
 Για την υΏογραφΏ της σΏ΅βασης αΏαιτείται η ΏαροχΏ εγγΏησης καλΏς
 εκτΏλεσης κατά την Ώαρ. 1του άρθρου 4 του Ν.3263/2004, Ώου ανΏρχονται σε
 Ώοσοστό 5 % εΏί του ΏροϋΏολογισ΅οΏ του Ώργου, χωρίς τα κονδΏλια της
 αναθεΏρησης και του ΦΏΑ, Ώτοι 115 684,83 ευρΏ. Σε ΏερίΏτωση Ώου το
 Ώοσοστό ΏκΏτωσης Ώου Ώρόσφερε στο διαγωνισ΅ό ο ανάδοχος είναι ΅εγαλΏτερο
 του ορίου 15 %, υΏοχρεοΏται να Ώροσκο΅ίσει για την υΏογραφΏ της σΏ΅βασης
 εΏιΏλΏον Ώρόσθετη εγγΏηση καλΏς εκτΏλεσης, σΏ΅φωνα ΅ε τα οριζό΅ενα στην
 Ώαράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004.
 Σε ΏερίΏτωση αναδόχου κοινοΏραξίας, οι εγγυΏσεις καλΏς εκτΏλεσης είναι
 Ώάντοτε κοινΏς υΏΏρ όλων των ΅ελΏν της, όΏως ορίζεται στο άρθρο 35 Ώαρ. 2
 του Ώ.Δ. 609/85.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: Το Ώργο συγχρη΅ατοδοτείται αΏό την ΕΕ ΅Ώσω του
 Τα΅είου ΣυνοχΏς (αριθ. Τ.Σ. CCI:2002 GR 16 CPE010) σε Ώοσοστό 75 % και
 αΏό ΕθνικοΏς Ώόρους ΅Ώσω του Ώρογρά΅΅ατος Δη΅οσίων ΕΏενδΏσεων σε Ώοσοστό
 25 % και υΏόκειται στις κρατΏσεις Ώου ΏροβλΏΏονται για τα Ώργα Ώ.Δ.Ε.
 Τον ανάδοχο βαρΏνουν οι φόροι, τΏλη, κρατΏσεις, ασφαλιστικΏς εισφορΏς και
 οΏοιεσδΏΏοτε άλλες νό΅ι΅ες εΏιβαρΏνσεις, όΏως ισχΏουν κατά το χρόνο Ώου
 δη΅ιουργείται η υΏοχρΏωση καταβολΏς τους, εκτός αΏό τον ΦΏΑ ο οΏοίος
 βαρΏνει τον Εργοδότη.
 Οι Ώληρω΅Ώς θα διενεργοΏνται σΏ΅φωνα ΅ε το Ώ.Δ. 609/85 και την Ε.Σ.Υ.
 Δεν ΏροβλΏΏεται χορΏγηση ΏροκαταβολΏς.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος εργοληΏτΏν,
 ΏρομηθευτΏν Ώ Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η σΏμβαση: Οι
 ΚοινοΏραξίες για την υΏοβολΏ Ώροσφοράς δεν υΏοχρεοΏνται να Ώχουν
 ιδιαίτερη νο΅ικΏ ΅ορφΏ. Σε ΏερίΏτωση Ώου ανατεθεί η ΅ελΏτη - κατασκευΏ
 του Ώργου σε κοινοΏραξί,α θα ΏρΏΏει να δηλΏνεται το Ώοσοστό συ΅΅ετοχΏς
 κάθε ΅Ώλους της κοινοΏραξίας και εΏίσης θα ΏρΏΏει να συνταχθεί
 συ΅βολαιογραφικό Ώγγραφο ΅ε το οΏοίο οι κοινοΏρακτοΏσες εταιρείες θα
 αναλα΅βάνουν Ώναντι του φορΏα υλοΏοίησης αΏό κοινοΏ την ευθΏνη για κάθε
 σχετικό ΅ε το Ώργο αλληλΏγγυα και αδιαίρετα ανεξάρτητα αΏό το Ώοσοστό
 συ΅΅ετοχΏς τους στην κοινοΏραξία και θα ορίζεται κοινός εκΏρόσωΏος.
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους: Στο διαγωνισ΅ό γίνονται δεκτΏς:
 Α) ΕλληνικΏς εργοληΏτικΏς εΏιχειρΏσεις γραμμΏνες στο ΜΕΕΏ, για τις
 κατηγορίες και ΅ε τάξη Ώτυχίου ανά κατηγορία, σΏ΅φωνα ΅ε τον
 ΏροϋΏολογισ΅ό της ΥΏηρεσίας, όΏως αναφΏρεται στον Ώαρακάτω Ώίνακα, ΅ε
 τους Ώεριορισ΅οΏς ως Ώρος τα κατΏτατα όρια:
 ΚαλοΏμενες τάξεις εργοληΏτικΏν Ώτυχίων,
 Κατηγόριες Ώτυχίων; εκτιμΏμενος ΏροϋΏολογισμός:
 Εκτός νομοΏ, Εντός νομοΏ Ώ όμορου:
 Υδραυλικά: 139 663,03, Α2; 1η - 2η.
 ΟδοΏοιία: 800 000, 2η - 3η, 2η - 4η.
 Οικοδομικά: 200 000, Α2 - 2η, Α2 - 2η.
 Η/Μ: 140 000, Α2, Α2 - 2η.
 Ώράσινο: 84 033,61, Α1; Α1.
 Καθαρ. & εΏεξ. νεροΏ & αΏόβλητων: 950 000, 2η - 3η, 2η - 4η.
 ΕΏίσης γίνονται δεκτΏς ΚοινοΏραξίες των ανωτΏρω ΕΏιχειρΏσεων Ώου
 καλΏΏτουν τις ανωτΏρω κατηγορίες ΅ε την αντίστοιχη τάξη Ώτυχίου ανά
 κατηγορία (υΏοχρεωτικΏς κοινοΏραξίες καλΏΏτουσες το τεχνικό αντικεί΅ενο).
 Β) Ώροερχό΅ενες αΏό κράτη ΅Ώλη της ΕυρωΏαϊκΏς Ώνωσης Ώ του ΕυρωΏαϊκοΏ
 Οικονο΅ικοΏ ΧΏρου (ΕΟΧ), Ώ αΏό κράτη Ώου Ώχουν υΏογράψει την συ΅φωνία για
 τις Δη΅όσιες Συ΅βάσεις (ΣΔΣ) του Ώαγκόσ΅ιου Οργανισ΅οΏ Ε΅Ώορίου (ΏΟΕ),
 στα οΏοία τηροΏνται εΏίση΅οι κατάλογοι αναγνωρισ΅Ώνων εργοληΏτΏν, εφόσον
 είναι εγγεγρα΅΅Ώνες σε αυτοΏς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη ΅ε τις
 καλοΏ΅ενες του ΕλληνικοΏ ΜητρΏου ΜΕΕΏ.
 Γ) Ώροερχό΅ενες αΏό ως ανωτΏρω β" κράτη, στα οΏοία δεν τηροΏνται εΏίση΅οι
 κατάλογοι αναγνωρισ΅Ώνων εργοληΏτΏν, εφόσον αΏοδεικνΏουν ότι Ώχουν
 εκτελΏσει Ώργα Ώαρό΅οια ΅ε το δη΅οΏρατοΏ΅ενο, αΏό ΏοιοτικΏ και ΏοσοτικΏ
 άΏοψη.
 Δ) ΚοινοΏραξίες μεταξΏ ελληνικΏν και αλλοδαΏΏν εργοληΏτικΏν εΏιχειρΏσεων
 για την κάλυψη του τεχνικοΏ αντικει΅Ώνου.
 Οι δικαιοΏ΅ενοι συ΅΅ετοχΏς υΏοχρεοΏνται να συνεργασθοΏν για τη σΏνταξη
 των ΅ελετΏν Ώου θα υΏοβληθοΏν ΅ε την Ώροσφορά, καθΏς και για τη σΏνταξη
 των ΅ελετΏν Ώου θα υΏοβάλει ο Ανάδοχος κατά την εκτΏλεση της σΏ΅βασης ΅ε:
 Ελληνικά γραφεία ΅ελετΏν Ώ συ΅Ώράξεις ελληνικΏν γραφείων ΅ελετΏν Ώου
 είναι εγγεγρα΅΅Ώνα στα ΅ητρΏα ΅ελετητΏν και Ώχουν Ώτυχία σΏ΅φωνα ΅ε τον
 Ώίνακα Ώου ακολουθεί:
 ΜελΏτες ΥδραυλικΏν Ώργων (κατηγορία 13), τάξης Β" και άνω,
 ΜελΏτες ΤοΏογραφίας (κατηγορία 16), τάξης Α" και άνω,
 ΜελΏτες Η/Μ (κατηγορίας 9), τάξης Α" και άνω,
 ΏεριβαλλοντικΏς ΅ελΏτες (κατηγορία 27), τάξης Β" και άνω,
 ΣτατικΏς ΅ελΏτες (κατηγορία 7), τάξης Α" και άνω,
 Χη΅ικοτεχνικΏς ΅ελΏτες (κατηγορία 18), τάξης Α" και άνω,
 ΜελΏτες ΣυγκοινωνιακΏν Ώργων, (κατηγορία 10), τάξης Β" και άνω.
 Ώ αντίστοιχης τάξης και δυνα΅ικότητας ΅ε ΅ελετητικά σχΏ΅ατα της αλλοδαΏΏς
 εφόσον Ώχουν την κεντρικΏ τους διοίκηση σε κράτος ΅Ώλος της Ε.Ε., του ΕΟΧ
 Ώ την ΏΟΕ, εγγεγρα΅΅Ώνα στους εΏίση΅ους καταλόγους ΅ελετητΏν της χΏρας
 τους. Διευκρινίζεται ότι τα ΅ελετητικά σχΏ΅ατα της αλλοδαΏΏς θα εκΏονοΏν
 καθαρά ΅ελετητικΏ εργασία και δεν θα ανΏκουν στην δυνα΅ικότητα των
 ΕΏιχειρΏσεων. ΑλλοδαΏός ΅ελετητΏς ΅ε 4ετία αΏό κτΏσεως του διΏλΏ΅ατος
 σΏουδΏν αντιστοιχεί στο Ώτυχίο Α" τάξης του ΕΜΜ. Η ισοδυνα΅ία για Ώτυχίο
 Β" τάξης αΏαιτεί αντίστοιχη ειδικότητα ΅ε τουλάχιστον 8ετΏ και Γ" τάξης
 ΅ε τουλάχιστον 12ετΏ ε΅Ώειρία. Για τους ΏαραΏάνω θα δίδεται βιογραφικό
 ση΅είω΅α ΅ε τα Ώτη ΏροϋΏηρεσίας, την ε΅Ώειρία καθΏς και τη θΏση στο
 συγκεκρι΅Ώνο γραφείο.
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: Κάθε εργοληΏτικΏ
 εΏιχείρηση Ώου ΅ετΏχει στο διαγωνισ΅ό ΅ε΅ονω΅Ώνα Ώ ως ΅Ώλος ΚοινοΏραξίας,
 για να ΅ην αΏοκλειστεί αΏό τη δη΅οΏρασία η ίδια Ώ η ΚοινοΏραξία στην
 οΏοία συ΅΅ετΏχει, οφείλει να διαθΏτει τα ΏροβλεΏό΅ενα αΏό τα άρθρα της
 οδηγίας αριθ. 18/2004/ΕΕ Ώροσόντα.
 ΕΏίσης αναλυτικά τα αΏαιτοΏ΅ενα αΏοδεικτικά Ώεριγράφονται στην διακΏρυξη
 δη΅οΏρασίας των τευχΏν δη΅οΏράτησης.
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: Δικαιολογητικά ΅ε βάση το άρθρο 47 της οδηγίας αριθ. 18/2004
 /ΕΕ.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: Οι συ΅΅ετΏχοντες
 ΏρΏΏει να Ώχουν εΏαρκΏ τεχνικΏ ικανότητα αΏοδεικνυό΅ενη ΅ε τα
 ΏροβλεΏό΅ενα αΏό το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004/ΕΕ αΏοδεικτικά.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.1.1) Ώνδειξη εάν Ώχουν Ώδη εΏιλεγεί οι υΏοψΏφιοι: Ώχι.
 IV.1.2) Αιτιολόγηση της εΏιλογΏς εΏείγουσας διαδικασίας: Δεν εφαρ΅όζεται.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η ΏλΏον συμφΏρουσα αΏό οικονομικΏ άΏοψη
 Ώροσφορά με:
 ΚριτΏρια Ώου αναφΏρονται στα συμβατικά τεΏχη.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 ΜΏοροΏν να ζητηθοΏν Ώως: 8.8.2005.
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: Οι διαγωνιζό΅ενοι λα΅βάνουν αντίγραφα αυτΏν ΅ε
 δαΏάνες και φροντίδα τους.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 18.8.2005. Ώρα: 10:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.6) Χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται αΏό την
 Ώροσφορά του: 150 ημΏρες αΏό την αναφερόμενη Ώροθεσμία ΏαραλαβΏς
 ΏροσφορΏν.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: Σε ΏερίΏτωση ΅ε΅ονω΅Ώνου εργολάβου αυτοΏροσΏΏως ο εργολάβος,
 σε ΏερίΏτωση εργοληΏτικΏν εΏιχειρΏσεων ο εκΏρόσωΏός τους και σε ΏερίΏτωση
 κοινοΏραξίας εΏιχειρΏσεων οι εκΏρόσωΏοί τους. Οι αλλοδαΏΏς εταιρείες θα
 εκΏροσωΏοΏνται κατά το καταστατικό τους.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 18.8.2005-10.00.
 ΤόΏος: όΏως Ι.1).
 Σε ΏερίΏτωση Ώου, για οΏοιοδΏΏοτε λόγο, δεν καταστεί δυνατΏ η ΏαραλαβΏ
 των φακΏλων την ανωτΏρω η΅ερο΅ηνία τότε ορίζεται κατά τις διατάξεις του
 άρθρου 3 του Ν. 3263/04 η η΅Ώρα κατάθεσης η 22 ΑυγοΏστου 2005 και Ώρα
 10.00.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.3) Ο ΏαρΏν διαγωνισμός σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα
 χρηματοδοτοΏμενο αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ναι.
 Το Ώαρόν χρη΅ατοδοτείται αΏό το Ταμείο ΣυνοχΏς ΙΙ ΅ε την υΏ. αριθ. CCI:
 2002 GR C PE 010 αΏόφαση της ΕΕ.
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: Η διενΏργεια του διαγωνισ΅οΏ και η εκτΏλεση
 της σΏ΅βασης θα γίνει σΏ΅φωνα ΅ε την ΕλληνικΏ Νο΅οθεσία.
 Το εργολαβικό συ΅φωνητικό θα είναι στα Ελληνικά. Οι Ώγγραφες συνεννοΏσεις
 ΅εταξΏ αναδόχου και διευθΏνουσας υΏηρεσίας θα γίνονται υΏοχρεωτικά στα
 Ελληνικά. Τα Ώξοδα της δη΅οσίευσης βαρΏνουν τον ανάδοχο του Ώργου.
 IV.3.3) Ώροθεσ΅ία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συ΅΅ετοχΏς: (αναλόγως του εάν Ώρόκειται για διαδικασία ανοικτΏ, κλειστΏ Ώ
 ΅ε διαΏραγ΅άτευση): Σε ΏερίΏτωση για οΏοιοδΏΏοτε λόγο δεν καταστεί δυνατΏ
 η ΏαραλαβΏ των φακΏλων την ανωτΏρω η΅ερο΅ηνία τότε ορίζεται κατά τις
 διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3263/04 η η΅Ώρα κατάθεσης η 22 ΑυγοΏστου
 2005 και Ώρα 10.00.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 22.6.2005.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de

Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau Ausschreibungen via Google Ausschreibungen via Google