Ausschreibung: Wartung von Informationstechnologiesoftware - SI-Ljubljana
Wartung von Informationstechnologiesoftware
Dokument Nr...: 99986-2017 (ID: 2017031709092411575)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 SI-Ljubljana: Wartung von Informationstechnologiesoftware
  2017/S 54/2017 99986
  Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2014/24/EU
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Ministrstvo za pravosodje
  2399237000
  upanieva ulica 3
  Ljubljana
  1000
  Slowenien
  Kontaktstelle(n): Sluba za javna naroila in splone zadeve
  Telefon: +386 13695342
  E-Mail: [1]jn.mp@gov.si
  Fax: +386 13695783
  NUTS-Code: SI
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]http://www.mp.gov.si/
  I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
  Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
  einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
  I.5)Haupttätigkeit(en)
  Allgemeine öffentliche Verwaltung
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Vzdrevanje in dopolnjevanje informacijskega sistema Centralna kazenska
  evidenca.
  Referenznummer der Bekanntmachung: 4300-78/2016
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  72267100
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Predmet naroila je vzdrevanje in dopolnjevanje informacijskega
  sistema Centralna kazenska evidenca za obdobje 3 let od sklenitve
  pogodbe.
  II.1.6)Angaben zu den Losen
  Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
  II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
  Wert ohne MwSt.: 135 000.00 EUR
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  72267100
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: SI
  NUTS-Code: SI021
  Hauptort der Ausführung:
  Ljubljana.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Predmet naroila je vzdrevanje in dopolnjevanje informacijskega
  sistema Centralna kazenska evidenca za obdobje 3 let od sklenitve
  pogodbe.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Preis
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Abschnitt IV: Verfahren
  IV.1)Beschreibung
  IV.1.1)Verfahrensart
  Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
   * Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden
    Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt
    werden:
     + aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten
      einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
  Erläuterung:
  Naronik za oddajo tega javnega naroila uporablja postopek s pogajanji
  brez predhodne objave na podlagi tretje alineje c) toke prvega
  odstavka 46. lena ZJN-3. Razlog za izbiro vrsta postopka je
  Dogovor o deponiranju izvorne kode sistema Centralne kazenske evidence,
  sklenjen 25.7.2013 med Ministrstvom za pravosodje in drubo SRC
  sistemske integracije d.o.o., Traka 116, SI-1000 Ljubljana.
  IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
  IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
  IV.2)Verwaltungsangaben
  IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
  Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
  V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
  V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die
  Konzessionsvergabe:
  15/03/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
  SRC d.o.o.
  1447190000
  Traka cesta 116
  Ljubljana
  1000
  Slowenien
  NUTS-Code: SI
  Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der
  Konzession: 135 000.00 EUR
  Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 135 000.00 EUR
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.3)Zusätzliche Angaben:
  VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  Dravna revizijska komisija
  Slovenska cesta 54
  Ljubljana
  1000
  Slowenien
  VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
  VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
  Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
  Zoper odloitev o oddaji naroila je mono vloiti zahtevek za revizijo
  postopka oddaje predmetnega javnega naroila v roku 8 delovnih dni od
  prejema odloitve. Taksa za vloitev zahtevka za revizijo znaa 3 294
  EUR. Zahtevek mora biti vloen pri Ministrstvu za pravosodje,
  upanieva 3, SI-1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu,
  po poti priporoeno ali priporoeno s povratnico. Vlagatelj mora v
  zahtevku navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
  ime naronika, oznako javnega naroila oziroma to odloitev, predmet
  javnega naroila, oitane kritve, dejstva in dokaze, s katerimi se
  kritve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in
  revizijskem postopku, e bo vlagatelj nastopal s pooblaencem, ter
  priloiti potrdilo o vplailu takse iz prvega in drugega odstavka 71.
  lena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naroanja (Uradni
  list RS, t. 43/11 in 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I; ZPVPJN).
  Takso mora vlagatelj revizije plaati na transakcijski raun
  Ministrstva za finance, t. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki
  Slovenije, Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BS
  LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802- taksa za postopek revizije javnega
  naroanja. Pri tem mora na plailnem nalogu vpisati naslednje podatke v
  predpolje in polje sklicevanja na tevilko odobritve: model: 11, P1:
  16110, P2: 7111290, P3: 00007816.
  VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  Ministrstvo za pravosodje
  upanieva ulica 3
  Ljubljana
  1000
  Slowenien
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017