Ausschreibung: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste - CZ-Ostrava
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
Dokument Nr...: 99980-2017 (ID: 2017031709085311528)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 CZ-Ostrava: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
  2017/S 54/2017 99980
  Berichtigung
  Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
  Dienstleistungen
  (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 052-096325)
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  eská republika Státní pozemkový úad, Krajský pozemkový úad pro
  Moravskoslezský kraj
  01312774
  Libuina 502/5
  Ostrava
  708 00
  Tschechische Republik
  Kontaktstelle(n): Ing. Jií Kaný
  Telefon: +420 725385787
  E-Mail: [1]j.kasny@spucr.cz
  NUTS-Code: CZ080
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]http://spucr.cz
  Adresse des Beschafferprofils: [3]https://zakazky.spucr.cz
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdkov a komplexní pozemkové úpravy
  v k.ú. Mirotínek.
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  71250000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Pedmtem plnní nadlimitní veejné zakázky na sluby je zpracování
  návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním
  území Tvrdkov a Mirotinek, vetn nezbytných geodetických prací v tíd
  pesnosti urené pro obnovu katastru nemovitostí vyhlákou . 357/2013
  Sb.
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017
  VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [4]2017/S 052-096325
  Abschnitt VII: Änderungen
  VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
  VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
  Abschnitt Nummer: I.3)
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Komunikace
  Anstatt:
  (...)
  Nabídky nebo ádosti o úast musí být zaslány na výe uvedenou adresu.
  muss es heißen:
  (...)
  Nabídky nebo ádosti o úast musí být zaslány elektronicky
  prostednictvím: (URL) [5]https://zakazky.spucr.cz/
  Abschnitt Nummer: II.2.7)
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Doba trvání zakázky, rámcové
  smlouvy i dynamického nákupního systému
  Anstatt:
  Zaátek: 01/05/2017
  Konec: 30/09/2020
  muss es heißen:
  Zaátek: 01/06/2017
  Konec: 30/09/2020
  Abschnitt Nummer: IV.2.2)
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhta pro doruení nabídek nebo
  ádostí o úast
  Anstatt:
  Tag: 26/04/2017
  muss es heißen:
  Tag: 02/05/2017
  Abschnitt Nummer: IV.2.7)
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
  Anstatt:
  Tag: 26/04/2017
  muss es heißen:
  Tag: 02/05/2017
  VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
  Z dvodu podstatné zmny zadávacího ízení se posouvá termín pro podání
  nabídek na 2.5.2017.