Ausschreibung: Reparatur und Wartung von Mess-, Prüf- und Kontrollgeräten - PL-Warschau
Reparatur und Wartung von Mess-, Prüf- und Kontrollgeräten
Reparatur und Wartung von medizinischen und chirurgischen Einrichtungen
Dokument Nr...: 99965-2017 (ID: 2017031709193212486)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Warschau: Reparatur und Wartung von Mess-, Prüf- und Kontrollgeräten
  2017/S 54/2017 99965
  Berichtigung
  Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
  Dienstleistungen
  (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 023-039712)
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
  Al. Dzieci Polskich 20
  Warszawa
  04-730
  Polen
  Kontaktstelle(n): Jolanta Bakua
  Telefon: +48 228151024
  E-Mail: [1]j.bkula@ipczd.pl
  Fax: +48 228151015
  NUTS-Code: PL
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]www.czd.pl
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Obsuga serwisowa aparatury laboratoryjnej i medycznej w zakresie
  okresowych przegldów technicznych i napraw.
  Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/CZD/6/17
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  50410000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Obsuga serwisowa aparatury laboratoryjnej i medycznej w zakresie
  okresowych przegldów technicznych i napraw 50 pakietów
  Zakres umowy obejmuje:
  a)czynnoci serwisowe polegajce na okresowych przegldach technicznych
  lub konserwacji, wraz w wymian wszelkich elementów zuywalnych,
  przewidzianych przez producenta do wymiany podczas przegldu;
  b)naprawy majce na celu doprowadzenie urzdzenia do stanu
  umoliwiajcego prawidow eksploatacj;
  Szczegóowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w
  zaczniku nr 5.
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017
  VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2017/S 023-039712
  Abschnitt VII: Änderungen
  VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
  VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
  Abschnitt Nummer: II.1.4
  Anstatt:
  Obsuga serwisowa aparatury laboratoryjnej i medycznej w zakresie
  okresowych przegldów technicznych i napraw 51 pakietów
  Zakres umowy obejmuje:
  a) czynnoci serwisowe polegajce na okresowych przegldach
  technicznych lub konserwacji, wraz w wymian wszelkich elementów
  zuywalnych, przewidzianych przez producenta do wymiany podczas
  przegldu;
  b) naprawy majce na celu doprowadzenie urzdzenia do stanu
  umoliwiajcego prawidow eksploatacj;
  Szczegóowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w
  zaczniku nr 5.
  muss es heißen:
  Obsuga serwisowa aparatury laboratoryjnej i medycznej w zakresie
  okresowych przegldów technicznych i napraw 54 pakietów
  Zakres umowy obejmuje:
  a) czynnoci serwisowe polegajce na okresowych przegldach
  technicznych lub konserwacji, wraz w wymian wszelkich elementów
  zuywalnych, przewidzianych przez producenta do wymiany podczas
  przegldu;
  b) naprawy majce na celu doprowadzenie urzdzenia do stanu
  umoliwiajcego prawidow eksploatacj;
  Szczegóowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w
  zaczniku nr 5.
  Abschnitt Nummer: II.2.4
  Los-Nr.: 2
  Anstatt:
  1.Aparat do elektroforezy mikrofluidycznej Bioanalyzer 2100 Agilent
  Technologies Inc
  2.Chromatograf cieczowy INFINITY 1290 Agilent Technologies Inc
  3.Chromatograf gazowy 3 sztuki 6890, 5890 II HEWLETT PACKARD
  4.PH-metr 3200 P Agilent Technologies Inc
  5.Piec do hybrydyzacji G2545A Agilent Technologies Inc
  6.Zestaw LC/MS/MS 4 sztuki 1260 Infinity / 6460, 1260 Infinity / 6540
  Q-TOF, Nano LC Infinity / 6540 Q-TOF Agilent Technologies Inc
  7.Zestaw GC-MS 4 sztuki 6890 / 5793, 7820 / 5975C, 7890A / 5975C
  Agilent Technologies Inc
  8.Zestaw do frakcjonowania biaek 3100 OFFGEL FRACTIONATOR Agilent
  Technologies Inc.
  muss es heißen:
  1. Aparat do elektroforezy mikrofluidycznej Bioanalyzer 2100 Agilent
  Technologies Inc
  2. PH-metr 3200 P Agilent Technologies Inc
  3. Piec do hybrydyzacji G2545A Agilent Technologies Inc
  4. Zestaw do frakcjonowania biaek 3100 OFFGEL FRACTIONATOR Agilent
  Technologies Inc.
  Abschnitt Nummer: II.2.14
  Los-Nr.: 2
  Anstatt:
  Wadium w wysokoci: 5 086,00 PLN.
  muss es heißen:
  Wadium w wysokoci: 368 PLN.
  Abschnitt Nummer: II.2.1
  Los-Nr.: 52
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Pakiet nr 52
  Cz nr: 52.
  Abschnitt Nummer: II.2.2
  Los-Nr.: 52
  Anstatt:
  muss es heißen:
  50410000.
  Abschnitt Nummer: II.2.3
  Los-Nr.: 52
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Kod NUTS: PL
  Gówne miejsce lub lokalizacja realizacji:
  Siedziba Zamawiajcego.
  Abschnitt Nummer: II.2.4
  Los-Nr.: 52
  Anstatt:
  muss es heißen:
  1 Chromatograf cieczowy INFINITY 1290 Agilent Technologies Inc
  2 Chromatograf gazowy 3 sztuki 6890, 5890 II HEWLETT PACKARD.
  Abschnitt Nummer: II.2.5
  Los-Nr.: 52
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Kryteria okrelone poniej
  Kryterium jakoci Nazwa: Nazwa: Okres gwarancji na wymienione czci
  / Waga: 5
  Cena Waga: 95.
  Abschnitt Nummer: II.2.7
  Los-Nr.: 52
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Okres w miesicach: 36
  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.
  Abschnitt Nummer: II.2.10
  Los-Nr.: 52
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie.
  Abschnitt Nummer: II.2.11
  Los-Nr.: 52
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Opcje: nie.
  Abschnitt Nummer: II.2.13
  Los-Nr.: 52
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
  Europejskiej: nie.
  Abschnitt Nummer: II.2.14
  Los-Nr.: 52
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Wadium w wysokoci: 1 065 PLN.
  Abschnitt Nummer: II.2.1
  Los-Nr.: 53
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Pakiet nr 53
  Cz nr: 53.
  Abschnitt Nummer: II.2.2
  Los-Nr.: 53
  Anstatt:
  muss es heißen:
  50410000.
  Abschnitt Nummer: II.2.3
  Los-Nr.: 53
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Kod NUTS: PL
  Gówne miejsce lub lokalizacja realizacji:
  Siedziba Zamawiajcego.
  Abschnitt Nummer: II.2.4
  Los-Nr.: 53
  Anstatt:
  muss es heißen:
  1 Zestaw LC/MS/MS 4 sztuki 1260 Infinity / 6460, 1260 Infinity / 6540
  Q-TOF, Nano LC Infinity / 6540 Q-TOF Agilent Technologies Inc.
  Abschnitt Nummer: II.2.5
  Los-Nr.: 53
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Kryteria okrelone poniej
  Kryterium jakoci Nazwa: Nazwa: Okres gwarancji na wymienione czci
  / Waga: 5
  Cena Waga: 95.
  Abschnitt Nummer: II.2.7
  Los-Nr.: 53
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Okres w miesicach: 36
  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.
  Abschnitt Nummer: II.2.10
  Los-Nr.: 53
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie.
  Abschnitt Nummer: II.2.11
  Los-Nr.: 53
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Opcje: nie.
  Abschnitt Nummer: II.2.13
  Los-Nr.: 53
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
  Europejskiej: nie.
  Abschnitt Nummer: II.2.14
  Los-Nr.: 53
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Wadium w wysokoci: 2 270 PLN.
  Abschnitt Nummer: II.2.1
  Los-Nr.: 54
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Pakiet nr 54
  Cz nr: 54.
  Abschnitt Nummer: II.2.2
  Los-Nr.: 54
  Anstatt:
  muss es heißen:
  50410000.
  Abschnitt Nummer: II.2.3
  Los-Nr.: 54
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Kod NUTS: PL
  Gówne miejsce lub lokalizacja realizacji:
  Siedziba Zamawiajcego.
  Abschnitt Nummer: II.2.4
  Los-Nr.: 54
  Anstatt:
  muss es heißen:
  1 Zestaw GC-MS 4 sztuki 6890 / 5793, 7820 / 5975C, 7890A / 5975C
  Agilent Technologies Inc.
  Abschnitt Nummer: II.2.5
  Los-Nr.: 54
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Kryteria okrelone poniej
  Kryterium jakoci Nazwa: Nazwa: Okres gwarancji na wymienione czci
  / Waga: 5
  Cena Waga: 95.
  Abschnitt Nummer: II.2.7
  Los-Nr.: 54
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Okres w miesicach: 36
  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.
  Abschnitt Nummer: II.2.10
  Los-Nr.: 54
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie.
  Abschnitt Nummer: II.2.11
  Los-Nr.: 54
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Opcje: nie.
  Abschnitt Nummer: II.2.13
  Los-Nr.: 54
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
  Europejskiej: nie.
  Abschnitt Nummer: II.2.14
  Los-Nr.: 54
  Anstatt:
  muss es heißen:
  Wadium w wysokoci: 1 383 PLN.
  Abschnitt Nummer: VI.3
  Anstatt:
  4.Oferta musi zawiera nastpujce owiadczenia i dokumenty:
  1)wypeniony i podpisany formularz ofertowy wedug zacznika nr 3 do
  SIWZ;
  2)owiadczenie Wykonawcy wynikajce z pkt VI.1. SIWZ (JEDZ) wg
  zacznika nr 4 do SIWZ;
  3)wypeniony i podpisany formularz(e) cenowy(e) wedug zaczników nr
  5.1 5.50 do SIWZ;
  muss es heißen:
  4.Oferta musi zawiera nastpujce owiadczenia i dokumenty:
  1) wypeniony i podpisany formularz ofertowy wedug zacznika nr 3
  do SIWZ;
  2) owiadczenie Wykonawcy wynikajce z pkt VI.1. SIWZ (JEDZ) wg
  zacznika nr 4 do SIWZ;
  3) wypeniony i podpisany formularz(e) cenowy(e) wedug zaczników
  nr 5.1 5.54 do SIWZ;
  Abschnitt Nummer: IV.2.2
  Anstatt:
  Tag: 27/03/2017
  Ortszeit: 9:30
  muss es heißen:
  Tag: 31/03/2017
  Ortszeit: 9:30
  Abschnitt Nummer: IV.2.7
  Anstatt:
  Tag: 27/03/2017
  Ortszeit: 10:00
  muss es heißen:
  Tag: 31/03/2017
  Ortszeit: 10:00
  VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: