Ausschreibung: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau - PL-Ropa
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
Dokument Nr...: 99947-2017 (ID: 2017031709085011519)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Ropa: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
  2017/S 54/2017 99947
  Berichtigung
  Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
  Dienstleistungen
  (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 025-043960)
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Nadlenictwo osie
  REGON 350545725
  osie 39
  Ropa
  38-312
  Polen
  Kontaktstelle(n): CIAPP, ul. Cynamonowa 2/8, 02-777 Warszawa
  Telefon: +48 222582166
  E-Mail: [1]paula@instytut.info.pl
  Fax: +48 222034988
  NUTS-Code: PL215
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse:
  [2]http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_losie
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem
  prawomocnych decyzji na przebudow obiektów Maej retencji w
  Nadlenictwie osie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
  Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.2.1.2017
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  71322000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo 
  kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na przebudow
  obiektów maej retencji w Nadlenictwie osie oraz sprawowanie
  nadzoru autorskiego. Cao przedmiotu Zamówienia jest podzielona na
  trzy etapy i obejmuje wykonanie m.in. nastpujcych elementów:
  Cao przedmiotu Zamówienia jest podzielona na trzy etapy i obejmuje
  wykonanie m.in. nastpujcych elementów:
  a) Etap I Koncepcja.
  b) Etap II Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
  wymaganych prawem decyzji i pozwole, opinii oraz zawiadcze i
  uzgodnie.
  c) Etap III udzia w pracach komisji w postpowaniu przetargowym na
  wykonanie robót budowlanych w przedmiotowej dokumentacji i penienie
  nadzoru autorskiego.
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  16/03/2017
  VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2017/S 025-043960
  Abschnitt VII: Änderungen
  VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
  VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
  Abschnitt Nummer: II.2.7
  Anstatt:
  Okres w dniach: 72.
  muss es heißen:
  Okres w dniach: 2160.
  Abschnitt Nummer: IV.2.6
  Anstatt:
  Okres w miesicach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert).
  muss es heißen:
  Okres w miesicach: 2 (od ustalonej daty skadania ofert).
  Abschnitt Nummer: IV.2.7
  Anstatt:
  Tag: 16/03/2017
  Ortszeit: 10:00
  muss es heißen:
  Tag: 16/03/2017
  Ortszeit: 10:30
  VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
  Okres obowizywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
  zakupów: 72 miesice (przyjto 72 m x 30 dni = 2160). Data zakoczenia
  zamówienia orientacyjna.