Ausschreibung: Parkuhren - PL-Radom
Parkuhren
Installation von Parkuhren
Wartung und Reparatur von Fahrkartenautomaten
Dokument Nr...: 99940-2017 (ID: 2017031709083511484)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Radom: Parkuhren
  2017/S 54/2017 99940
  Berichtigung
  Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
  Dienstleistungen
  (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 028-049817)
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Miejski Zarzd Dróg i Komunikacji
  ul. Traugutta 30/30A
  Radom
  26-600
  Polen
  Kontaktstelle(n): Marta Zimnicka
  Telefon: +48 483654652
  E-Mail: [1]mzdik@mzdik.pl
  Fax: +48 483654651
  NUTS-Code: PL128
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]www.mzdik.pl
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Zainstalowanie i zaprogramowanie 82 szt. parkomatów dla Strefy Patnego
  Parkowania Niestrzeonego w Radomiu wraz z prowadzeniem czynnoci
  techniczno-organizacyjnych.
  Referenznummer der Bekanntmachung: NZ.8161.4.2017
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  38730000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Przedmiotem zamówienia jest zainstalowanie i zaprogramowanie 82 szt.
  parkomatów dla Strefy Patnego Parkowania Niestrzeonego w Radomiu wraz
  z prowadzeniem czynnoci techniczno-organizacyjnych zwizanych z ich
  serwisowaniem, obsug i kompleksowym utrzymaniem.
  Zamówienie obejmuje:
  zainstalowanie i zaprogramowanie parkomatów do poboru opat za
  parkowanie,
  uruchomienie Centralnej Bazy Danych,
  serwis, obsug i kompleksowe utrzymanie parkomatów oraz Centralnej
  Bazy Danych,
  przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsugi dostarczonego sprztu
  oraz oprogramowania.
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017
  VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2017/S 028-049817
  Abschnitt VII: Änderungen
  VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
  VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
  Abschnitt Nummer: IV.2.2
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin skadania ofert lub
  wniosków o dopuszczenie do udziau
  Anstatt:
  Tag: 21/03/2017
  Ortszeit: 10:00
  muss es heißen:
  Tag: 31/03/2017
  Ortszeit: 12:00
  Abschnitt Nummer: IV.2.6
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent
  bdzie zwizany ofert
  Anstatt:
  Tag: 19/05/2017
  muss es heißen:
  Tag: 29/05/2017
  Abschnitt Nummer: IV.2.7
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
  Anstatt:
  Tag: 21/03/2017
  Ortszeit: 10:15
  muss es heißen:
  Tag: 31/03/2017
  Ortszeit: 12:15
  Abschnitt Nummer: VI.3
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
  Anstatt:
  6. Termin uruchomienia 75 szt. parkomatów w SPPN, Centralnej Bazy
  Danych 1.6.2017r., pozostaych 7 szt. zgodnie z SOPZ.
  muss es heißen:
  6. Termin wykonania zamówienia:
  a) rozpoczcie w dniu podpisania umowy,
  b) uruchomienie 75 szt. parkomatów w SPPN, Centralnej Bazy Danych i
  wyposaenie Zamawiajcego w pozostae urzdzenia niezbdne do
  funkcjonowania SPPN (z wyczeniem uruchomienia funkcji patnoci kart
  miejsk w parkomatach i doadowa karty miejskiej) 1.6.2017 r.,
  c) uruchomienie funkcji patnoci kart miejsk w parkomatach i
  doadowa karty miejskiej do 1.9.2017 r.,
  d) zakoczenie przedmiotu zamówienia 48 miesicy od daty podpisania
  umowy.
  Uruchomienie pozostaych 7 szt. parkomatów zgodnie z SOPZ.
  VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
  Zmiana w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe dotyczy tylko punktu 6.
  Pozostae punkty od 1 do 5 w sekcji VI.3 nie ulegaj zmianie.