Ausschreibung: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - CZ-Prag
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Informationstechnologiedienste
Vertragliche Systemanalyse und Programmierung
Systemanalyse und Programmierung
Wartung von Informationstechnologiesoftware
Dokument Nr...: 99928-2017 (ID: 2017031709084211500)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 CZ-Prag: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
  2017/S 54/2017 99928
  Berichtigung
  Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
  Dienstleistungen
  (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2016/S 127-228715)
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Státní zemdlský intervenní fond
  48133981
  Ve Smekách 801/33
  Praha
  110 00
  Tschechische Republik
  Kontaktstelle(n): Mgr. Jan Turek
  Telefon: +420 225385333
  E-Mail: [1]szif@weinholdlegal.com
  Fax: +420 225385444
  NUTS-Code: CZ01
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]http://www.szif.cz
  Adresse des Beschafferprofils:
  [3]http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3c36caf-98d9-4970-bd20-88
  cbd5ea9f16
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Zajitní provozu a rozvoje IS SZIF.
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  72000000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Pedmtem veejné zakázky je zajitní slueb provozu, podpory a
  rozvoje IS SZIF (aplikaní vrstvy IS SZIF, realizované na platform SAP
  a písluné HW a síové infrastruktury), který zadavatel provozuje pro
  administraci dotací pro naplnní Spolené zemdlské politiky (SZP). V
  oblasti slueb zadavatel upesnil oblast slueb:
  OS01 Provoz a správa prostedí SAP,
  OS02 Provoz a správa infrastruktury IS SZIF,
  OS03 Zálohování a obnova IS SZIF,
  OS04 Dohled a monitoring IS SZIF,
  SS01 ízení odbru slueb,
  SS02 Podpora IS SZIF,
  DS01 Strategické ízení a návrh nových eení,
  DS02 Rozvoj IS SZIF,
  OTS01 ízené pevzetí IS SZIF,
  OTS02 ízené ukonení poskytování slueb s tím, e u kadé sluby
  jsou popsány poadavky zadavatele na rozsah, innosti, kapacitní
  nároky, SLA parametry a dalí informace týkající se kadé jednotlivé
  sluby vetn vyhodnocování poskytování tchto jednotlivých slueb.
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  14/03/2017
  VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [4]2016/S 127-228715
  Abschnitt VII: Änderungen
  VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
  VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
  VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
  Dne 13.3.2017 byla odeslána zájemci výzva k podání nabídky. Lhta pro
  podání nabídky skoní dne 17.5.2017 v 10:00 hod.