Ausschreibung: Geologische, geophysikalische und sonstige wissenschaftliche Prospektionstätigkeiten - CZ-Prag
Geologische, geophysikalische und sonstige wissenschaftliche Prospektionstätigkeiten
Dokument Nr...: 99927-2017 (ID: 2017031709084111499)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 CZ-Prag: Geologische, geophysikalische und sonstige wissenschaftliche Prospektionstätigkeiten
  2017/S 54/2017 99927
  Berichtigung
  Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
  Dienstleistungen
  (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 052-096074)
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  eská republika Správa úloi radioaktivních odpad
  66000769
  Dládná 1004/6
  Praha 1
  110 00
  Tschechische Republik
  Kontaktstelle(n): Ing. Kristýna Filípková Veejné zakázky s.r.o.
  Telefon: +420 604137999
  E-Mail: [1]filipkova@zakazkyverejne.cz
  NUTS-Code: CZ010
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]http://www.surao.cz/
  Adresse des Beschafferprofils:
  [3]http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1b1d9c06-7d7b-4d8f-90f4
  -ef54d4146637
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Získání dat z hlubokých horizont dolu Roná.
  Referenznummer der Bekanntmachung: 1B1170
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  71351000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Pedmtem Veejné zakázky je naplnní níe uvedených inností. V rámci
  eení této zakázky budou získána prostorová geologická data, která
  umoní zhodnotit vývoj vybraných geologických parametr v hloubkovém
  profilu, zhodnotit relevanci vybraných kehkých struktur pro hodnocení
  bezpenosti a lokalizaci HÚ a popis existujících pístupných prostor ve
  spodních patrech dolu Roná. Podrobn viz ZD.
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  14/03/2017
  VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [4]2017/S 052-096074
  Abschnitt VII: Änderungen
  VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
  VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
  Abschnitt Nummer: IV.2.2)
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhta pro doruení nabídek nebo
  ádostí o úast
  Anstatt:
  Tag: 18/04/2017
  Ortszeit: 11:00
  muss es heißen:
  Tag: 19/04/2017
  Ortszeit: 11:00
  Abschnitt Nummer: IV.2.7)
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
  Anstatt:
  Tag: 18/04/2017
  Ortszeit: 11:05
  muss es heißen:
  Tag: 19/04/2017
  Ortszeit: 11:05
  VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: