Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft - PL-Kocian
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
Dokument Nr...: 99894-2017 (ID: 2017031709082811463)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Kocian: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
  2017/S 54/2017 99894
  Bekanntmachung vergebener Aufträge
  Ergebnisse des Vergabeverfahrens
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2014/24/EU
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Pastwowe Gospodarstwo Lene Nadlenictwo Kocian
  410008122
  Kurza Góra, ul. Gostyska 89
  Kocian
  64-000
  Polen
  Kontaktstelle(n): Ewa Naparty-Baczyska, Beata Szczepaniak
  Telefon: +48 655120233
  E-Mail: [1]koscian@poznan.lasy.gov.pl
  Fax: +48 655120890
  NUTS-Code: PL418
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]www.koscian.poznan.lasy.gov.pl
  I.2)Gemeinsame Beschaffung
  I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
  Andere: pastwowe gospodarstwo lene lasy pastwowe
  I.5)Haupttätigkeit(en)
  Andere Tätigkeit: gospodarka lena
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie Nadlenictwa
  Kocian w latach 2017-2019.
  Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.3.2016
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  77200000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Przedmiotem zamówienia s usugi z zakresu gospodarki lenej zgodnie z
  okreleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o
  lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z pón. zm. dalej:
  Ustawa o lasach) obejmujce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,
  ochrony przeciwpoarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz pozostae
  prace tj. w ograniczonym zakresie utrzymania poboczy dróg lenych,
  przejezdnoci zimowej dróg lenych, pozyskania choinek, do wykonania na
  terenie Nadlenictwa Kocian w latach 2017-2019.
  II.1.6)Angaben zu den Losen
  Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
  II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
  Wert ohne MwSt.: 13 424 442.93 PLN
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Pakiet I obejmuje lenictwa: Bonikowo, Jurkowo, Kotusz, Racot, Turew
  w ograniczonym zakresie Gospodarstwo Szkókarskie Racot (drzewostan)
  Los-Nr.: 1
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  77200000
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL
  Hauptort der Ausführung:
  Obejmuje teren lenictw: Bonikowo, Jurkowo, Kotusz, Racot, Turew, w
  ograniczonym zakresie Gospodarstwo Szkókarskie Racot (drzewostan).
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Przedmiotem zamówienia s usugi z zakresu gospodarki lenej zgodnie z
  okreleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o
  lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z pón. zm. dalej:
  Ustawa o lasach) obejmujce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,
  ochrony przeciwpoarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz pozostae
  prace tj. w ograniczonym zakresie utrzymania poboczy dróg lenych,
  przejezdnoci zimowej dróg lenych, pozyskania choinek. Zakres rzeczowy
  przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne iloci prac z powyszego
  zakresu.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: Aspekty spoeczne realizacji przedmiotu
  zamówienia / Gewichtung: 20
  Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów
  (czci) zamówienia / Gewichtung: 20
  Preis - Gewichtung: 60
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: ja
  Beschreibung der Optionen:
  Zamawiajcy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
  obejmujcy czynnoci analogiczne jak opisane w przedmiocie zamówienia
  (Opcja). Zamawiajcy nie jest zobowizany do zlecenia prac objtych
  przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie suy roszczenie o ich zlecenie.
  Prace bdce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto do 20 %
  wartoci przedmiotu umowy.
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Postpowanie zostao uniewanione w dniu 22.12.2016 r.
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Pakiet II obejmuje lenictwa: Botkowo, Resko, Wyderowo, Ziemin,
  egrowo
  Los-Nr.: 2
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  77200000
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL
  Hauptort der Ausführung:
  Obejmuje teren lenictw: Botkowo, Resko, Wyderowo, Ziemin, egrowo;
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Przedmiotem zamówienia s usugi z zakresu gospodarki lenej zgodnie z
  okreleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o
  lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z pón. zm. dalej:
  Ustawa o lasach) obejmujce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,
  ochrony przeciwpoarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz pozostae
  prace tj. w ograniczonym zakresie utrzymania poboczy dróg lenych,
  przejezdnoci zimowej dróg lenych, pozyskania choinek, do wykonania na
  terenie Nadlenictwa Kocian w latach 2017-2019.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: Aspekty spoeczne realizacji przedmiotu
  zamówienia / Gewichtung: 20
  Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów
  (czci) zamówienia / Gewichtung: 20
  Preis - Gewichtung: 60
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: ja
  Beschreibung der Optionen:
  Zamawiajcy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
  obejmujcy czynnoci analogiczne, jak opisane w przedmiocie zamówienia
  (dalej: Opcja). Zamawiajcy nie jest zobowizany do zlecenia prac
  objtych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie suy roszczenie o ich
  zlecenie. Prace bdce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto
  do 20 % wartoci przedmiotu umowy.
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Wymagane wadium dla Pakietu II: 103 600 PLN.
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Pakiet III obejmuje lenictwa: Kaszczor, Olejnica;
  Los-Nr.: 3
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  77200000
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL
  Hauptort der Ausführung:
  Obejmuje teren lenictw: Kaszczor, Olejnica.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Przedmiotem zamówienia s usugi z zakresu gospodarki lenej zgodnie z
  okreleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o
  lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z pón. zm. dalej:
  Ustawa o lasach) obejmujce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,
  ochrony przeciwpoarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz pozostae
  prace tj. w ograniczonym zakresie utrzymania poboczy dróg lenych,
  przejezdnoci zimowej dróg lenych, pozyskania choinek, do wykonania na
  terenie Nadlenictwa Kocian w latach 2017-2019.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: Aspekty spoeczne realizacji przedmiotu
  zamówienia / Gewichtung: 20
  Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów
  (czci) zanówienia / Gewichtung: 20
  Preis - Gewichtung: 60
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: ja
  Beschreibung der Optionen:
  Zamawiajcy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
  obejmujcy czynnoci analogiczne, jak opisane w przedmiocie zamówienia
  (dalej: Opcja). Zamawiajcy nie jest zobowizany do zlecenia prac
  objtych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie suy roszczenie o ich
  zlecenie. Prace bdce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto
  do 20 % wartoci przedmiotu umowy.
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Wymagane wadium dla Pakietu III: 51 800PLN.
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Pakiet IV rozdrabnianie pozostaoci pozrbowych lub krzewów oraz
  mechaniczne przygotowanie gleby pod nowe nasadzenia obejmuje teren
  Nadlenictwa Kocian
  Los-Nr.: 4
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  77200000
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL
  Hauptort der Ausführung:
  Obejmuje teren Nadlenictwa Kocian.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Przedmiotem zamówienia s usugi z zakresu gospodarki lenej zgodnie z
  okreleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o
  lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z pón. zm. dalej:
  Ustawa o lasach) obejmujce prace z zakresu hodowli lasu:
  rozdrabnianie pozostaoci pozrbowych lub krzewów oraz mechaniczne
  przygotowanie gleby pod nowe nasadzenia. Zakres rzeczowy przedmiotu
  zamowienia obejmuje sumaryczne iloci prac z powyzszego zakresu.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów
  (czci) zamówienia / Gewichtung: 40
  Preis - Gewichtung: 60
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: ja
  Beschreibung der Optionen:
  Zamawiajcy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
  obejmujcy czynnoci analogiczne, jak opisane w przedmiocie zamówienia
  (dalej: Opcja). Zamawiajcy nie jest zobowizany do zlecenia prac
  objtych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie suy roszczenie o ich
  zlecenie. Prace bdce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto
  do 20 % wartoci przedmiotu umowy.
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Wymagane wadium dla Pakietu IV; 11 500 PLN.
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Pakiet V prace szkókarskie na terenie Gospodarstwa Szkókarskiego
  Racot oraz gospodarka nasienna na terenie Nadlenictwa Kocian
  Los-Nr.: 5
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  77200000
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL
  Hauptort der Ausführung:
  Prace szkókarskie na terenie Gospodarstwa Szkókarskiego Racot oraz
  gospodarka nasienna na terenie Nadlenictwa Kocian.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Przedmiotem zamówienia s usugi z zakresu gospodarki lenej zgodnie z
  okreleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o
  lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z pón. zm. dalej:
  Ustawa o lasach) obejmujce prace z zakresu prac szkókarskich na
  terenie Gospodarstwa Szkókarskiego Racot oraz gospodarki nasiennej na
  terenie Nadlenictwa Kocian. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
  obejmuje sumaryczne iloci prac z powyszego zakresu.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów
  (czci) zamówienia / Gewichtung: 40
  Preis - Gewichtung: 60
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: ja
  Beschreibung der Optionen:
  Zamawiajcy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
  obejmujcy czynnoci analogiczne, jak opisane w przedmiocie zamówienia
  (dalej: Opcja). Zamawiajcy nie jest zobowizany do zlecenia prac
  objtych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie suy roszczenie o ich
  zlecenie. Prace bdce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto
  do 20 % wartoci przedmiotu umowy.
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Przetarg uniewaniono 22.12.2016 r.
  Abschnitt IV: Verfahren
  IV.1)Beschreibung
  IV.1.1)Verfahrensart
  Offenes Verfahren
  IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
  Beschaffungssystem
  IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
  IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
  IV.2)Verwaltungsangaben
  IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2016/S 211-384433
  IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
  IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
  Vorinformation
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Los-Nr.: II
  Bezeichnung des Auftrags:
  Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie Nadlenictwa
  Kocian w latach 2017-2019
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  02/01/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: ja
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Karol Juchocki
  migiel
  Wydorowo 19B
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Aleksander Kubiak
  Przemt
  Radomierz, ul. Lena 20
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Bogdan Borowski
  migiel
  Wydorowo18
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Jacek Lasik
  Lipno
  Targowisko 22
  64-111
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Tomasz awniczak
  migiel
  Nowa Wie, ul. Akacjowa 8
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Zdzisaw Michalski
  Wielichowo
  niaty, ul. Wielichowska 49
  64-050
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Arkadiusz Ksikiewicz
  migiel
  Stare Bojanowo, ul. Lipowa 1
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Adrian Józefowski
  migiel
  migiel, ul. Powstaców WLKP. 21
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Konrad Górczak
  migiel
  migiel, Plac Rozstrzelanych 4
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Wiesaw Piosik
  Woszakowice
  Bukówiec Górny, ul. Jezierzycka 4
  64-140
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Ryszard Klecha
  Przemt
  Przemt, ul. Powstaców Wlkp. 41
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Sawomir Józefowski
  Przemt
  Perkowo, ul. Wolsztyska 38
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Dominik Reymann
  Przemt
  Nowa Wie, ul. Powstacow Wlkp. 11
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Roman Michalak
  Przemt
  Radomierz, ul. Poudniowa 45
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Justyn Budziski
  Przemt
  Radomierz, ul. Akacjowa 27
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Józef Jdrzychowski
  Przemt
  Olejnica, ul. Górska 1
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Tadeusz Kaek
  migiel
  Wydorowo 3
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Piotr Kaek
  migiel
  Wydorowo 3
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Eugeniusz Skowron
  migiel
  Nietkowo, ul. Lena 65
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Piot Buko
  migiel
  Czacz, ul. 27 Stycznia 71A/1
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Marian Napieraa
  migiel
  migiel, ul. Dudycza 58
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Marek Michalewicz
  Przemt
  Osonin, ul. Konwaliowa 8
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Mikoaj Michalewicz
  Przemt
  Osonin, ul. Konwaliowa 8
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Artur Wyszyski
  Przemt
  Mochy, ul. 3 Maja 83
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Szymon Wyszyski
  Przemt
  Mochy, ul. 3 Maja 83
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Zdzisaw Wróbel
  Przemt
  Solec, ul. Wolsztyska 16
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Kordian Gierak
  Wolsztyn
  Wolsztyn, ul. Garbarska 4/8
  64-200
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Andrzej Machoj
  upice
  upice, ul. Duga 67
  67-410
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Józef Dobijata
  Przemt
  Kluczewo, ul. Soneczna 36
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Franciszek Adamczewski
  Wielichowo
  Wielichowo, ul. Lipowa 57
  64-050
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Stefan Adamczewski
  Wielichowo
  Wielichowo, ul. Lipowa 57
  64-050
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Marian Firlej
  Przemt
  Siekowo 19
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Robert Domagaa
  Ujazd
  Ujazd 22
  64-061
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Roman Jdrzejczak
  Przemt
  Siekowo 22
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Andrzej Styziski
  Przemt
  Kluczewo, ul. Szkolna 1
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Eugeniusz Skrzypczak
  Krzycko Mae
  Boguszyn 39/1
  64-117
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Marek Szymanowski
  Woszakowice
  Duyna 13a
  64-140
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 641
  057.00 PLN
  Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 640 701.28 PLN
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Los-Nr.: III
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  02/03/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: ja
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Karol Juchocki
  migiel
  Wydorowo 19 B
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Aleksander Kubiak
  Przemt
  Radomierz, ul. Lena 20
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Bogdan Borowski
  migiel
  Wydorowo 18
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Jacek Lasik
  Lipno
  Targowisko 22
  64-111
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Tomasz awniczak
  migiel
  Nowa Wie, ul. Akacjowa 8
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Zdzisaw Michalski
  Wielichowo
  niaty, ul. Wielichowska 49
  64-050
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Arkadiusz Ksikiewicz
  migiel
  Stare Bojanowo, ul. Lipowa 1
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Adrian Józefowski
  migiel
  migiel, ul. Powstaców WLKP. 21
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Konrad Górczak
  migiel
  migiel, Plac Rozstrzelanych 4
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Wiesaw Piosik
  Woszakowice
  Bukówiec Górny ,ul. Jezierzycka 4
  64-140
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Ryszard Klecha
  Przemt
  Przemt, ul. Powstaców Wlkp. 41
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Sawomir Józefowski
  Przemt
  Perkowo, ul. Wolsztyska 38
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Dominik Reymann
  Przemt
  Nowa Wie, ul. Powstaców Wlpk. 11
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Roman Michalak
  Przemt
  Radomierz, ul. Poudniowa 45
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Justyn Budziski
  Przemt
  Radomierz, ul. Akacjowa 27
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Józef Jdrzychowski
  Przemt
  Olejnica, ul. Górska 1
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Tadeusz Kaek
  migiel
  Wydorowo 3
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Piotr Kaek
  migiel
  Wydorowo 3
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Eugeniusz Skowron
  migiel
  Nietkowo, ul. Lena 65
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Piotr Buko
  migiel
  Czacz, ul. 27 Stycznia 71A/1
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Marian Napieraa
  migiel
  migiel, ul. Dudycza 58
  64-030
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Marek Michalewicz
  Przemt
  Osonin, ul. Konwaliowa 8
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Mikoaj Michalewicz
  Przemt
  Osonin, ul. Konwaliowa 8
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Artur Wyszyski
  Przemt
  Mochy, ul. 3 Maja 83
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Szymon Wyszyski
  Przemt
  Mochy, ul. 3 Maja 83
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Zdzisaw Wróbel
  Przemt
  Solec, ul. Wolsztyska 16
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Kordian Gierak
  Wolsztyn
  Wolsztyn, ul. Garbarska 4/8
  64-200
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Andrzej Machoj
  upice
  upice, ul. Duga 67
  67-410
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Józef Dobijata
  Przemt
  Kluczewo, ul. Soneczna 36
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Franciszek Adamczewski
  Wielichowo
  Wielichowo, ul. Lipowa 57
  64-050
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Stefan Adamczewski
  Wielichowo
  Wielichowo, ul. Lipowa 57
  64-050
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Marian Firlej
  Przemt
  Siekowo 19
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Robert Domagaa
  Ujazd
  Ujazd 22
  64-061
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Roman Jdrzejczak
  Przemt
  Siekowo 22
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Andrzej Styziski
  Przemt
  Kluczewo, ul. Szkolna 1
  64-234
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Eugeniusz Skrzypczak
  Krzycko Mae
  Boguszyn 39/1
  64-117
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Marek Szymanowski
  Woszakowice
  Duyna 13a
  64-140
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 319
  730.92 PLN
  Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 813 074.25 PLN
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Los-Nr.: IV
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  30/12/2016
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  KAMAR Firma Wielobranowa Karol Czeszak
  Kocian
  Kokorzyn, ul. Duga 38
  64-000
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 965
  235.00 PLN
  Gesamtwert des Auftrags/Loses: 970 667.40 PLN
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Los-Nr.: V
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
  V.1)Information über die Nichtvergabe
  Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
  Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Los-Nr.: I
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
  V.1)Information über die Nichtvergabe
  Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
  Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.3)Zusätzliche Angaben:
  VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  Urzd Zamówie Publicznych
  ul. Postpu 17A
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224587801
  Fax: +48 224587700
  Internet-Adresse:[4]http://www.uzp.gov.pl
  VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
  VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
  Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
  Wykonawcy, a take innemu podmiotowi, jeeli ma lub mia interes w
  uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub moe ponie szkod w wyniku
  naruszenia przez Zamawiajcego przepisów Ustawy, przysuguje odwoanie
  wycznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynnoci Zamawiajcego
  podjtej w postpowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu
  czynnoci, do której Zamawiajcy jest zobowizany na podstawie Ustawy.
  Odwoanie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przesania informacji o
  czynnoci zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia, jeeli
  zostay przesane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15
  dni jeeli zostay przesane w inny sposób.
  Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie
  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni
  od dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej
  lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
  internetowej.
  Odwoanie wobec czynnoci innych ni okrelone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi
  si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu
  naleytej starannoci mona byo powzi wiadomo o okolicznociach
  stanowicych podstaw jego wniesienia.
  Odwoanie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
  elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
  weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu lub
  równowanego rodka, speniajcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
  Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem terminu
  do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego
  treci przed upywem tego terminu.
  VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  Urzd Zamówie Publicznych
  ul. Postpu 17A
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224587801
  Fax: +48 224587700
  Internet-Adresse:[5]http://www.uzp.gov.pl
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017