Ausschreibungen und Aufträge:
Betrieb von Parkplätzen und Parkhäusern - PL-Supsk
Betrieb von Parkplätzen und Parkhäusern
Schneeräumung
Glatteisbeseitigung
Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
Dokument Nr...: 99877-2017 (ID: 2017031709082411454)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Supsk: Betrieb von Parkplätzen und Parkhäusern
  2017/S 54/2017 99877
  Bekanntmachung vergebener Aufträge
  Ergebnisse des Vergabeverfahrens
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2014/24/EU
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Zarzd Infrastruktury Miejskiej w Supsku, który dziaa w imieniu i na
  rzecz Miasta Supsk
  ul. Przemysowa 73
  Supsk
  76-200
  Polen
  Telefon: +48 598410091
  E-Mail: [1]zim@zimslupsk.com
  Fax: +48 598483735
  NUTS-Code: PL631
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]http://www.zimslupsk.com
  I.2)Gemeinsame Beschaffung
  I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
  Andere: gminna samorzdowa jednostka organizacyjna
  I.5)Haupttätigkeit(en)
  Andere Tätigkeit: kierowanie w zakresie efektywnoci gospodarowania
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Zorganizowanie i prowadzenie obsugi patnych niestrzeonych parkingów
  dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Supska w ustalonej przez
  Rad Miejsk w Supsku Strefie Patnego Parkowania.
  Referenznummer der Bekanntmachung: ZIM.ZP.II.341/18/16
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  63712400
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i prowadzenie obsugi
  patnych niestrzeonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie
  miasta Supska w ustalonej przez Rad Miejsk w Supsku Strefie
  Patnego Parkowania (SPP) obejmujcej swym zasigiem okoo 1 400
  stanowisk postojowych rozlokowanych na 32 ulicach lecych w cigu dróg
  publicznych o kategoriach dróg krajowych, powiatowych oraz gminnych.
  II.1.6)Angaben zu den Losen
  Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
  II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
  Wert ohne MwSt.: 5 164 511.90 PLN
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  90620000
  90630000
  90600000
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL631
  Hauptort der Ausführung:
  Miasto Supsk.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególnoci:
  1) zorganizowanie i prowadzenie obsugi patnych niestrzeonych miejsc
  postojowych na obszarze okrelonym w uchwale Rady Miejskiej w Supsku
  stanowicej zacznik nr 1 do umowy,
  2) wykonanie projektu zagospodarowania miejsc postojowych pojazdów
  samochodowych tworzcych SPP,
  3) wykonanie i przedoenie Zamawiajcemu do zatwierdzenia dokumentacji
  projektowej w zakresie rozmieszczenia i oznakowania poziomego oraz
  pionowego miejsc postojowych tworzcych SPP wraz z projektem
  organizacji ruchu dla obszaru,
  4) dostarczenie i monta wszystkich urzdze technicznych oraz
  oprogramowania, niezbdnych do zorganizowania i obsugi SPP, w tym
  zwaszcza urzdze do pobierania i rozliczania opat za postój, 5)
  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego miejsc postojowych
  wchodzcych w skad SPP,
  6) koordynowanie caego procesu organizacji SPP.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia zosta szczegóowo okrelony w SIWZ i
  umowie.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: Wiek urzdze do pobierania i rozliczania
  opat parkingowych (parkomatów) / Gewichtung: 40 %
  Preis - Gewichtung: 60 %
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Abschnitt IV: Verfahren
  IV.1)Beschreibung
  IV.1.1)Verfahrensart
  Offenes Verfahren
  IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
  Beschaffungssystem
  IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
  IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
  IV.2)Verwaltungsangaben
  IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2016/S 225-410124
  IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
  IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
  Vorinformation
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  01/03/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
  Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
  EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
  Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  City Parking Group S.A.
  ul. Budowlanych 3
  Grudzidz
  86-300
  Polen
  Telefon: +48 566430022
  E-Mail: [4]centrala@citypg.pl
  Fax: +48 566430022
  NUTS-Code: PL614
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 164
  511.90 PLN
  Niedrigstes Angebot: 6 311 760.00 PLN / höchstes Angebot: 7 485 660.00
  PLN das berücksichtigt wurde
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Es können Unteraufträge vergeben werden
  Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
  Anteil: 3 %
  Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen
  Auftrags:
  Utrzymanie czystoci SPP, konwój gotówki, obsuga patnoci mobilnych,
  oznakowanie i podstawy.
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.3)Zusätzliche Angaben:
  VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  Krajowa Izba Odwoawcza
  ul. Postpu 17a
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224587801
  Fax: +48 224587800
  Internet-Adresse:[5]http://www.uzp.gov.pl
  VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
  VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
  VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  Krajowa Izba Odwoawcza
  ul. Postpu 17a
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224587801
  E-Mail: [6]odwolania@uzp.gov.pl
  Fax: +48 224587800
  Internet-Adresse:[7]http://www.uzp.gov.pl
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017