Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels - PL-Warschau
Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels
Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
Informations- und Werbeerzeugnisse
Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
Dokument Nr...: 99873-2017 (ID: 2017031709080311413)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Warschau: Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels
  2017/S 54/2017 99873
  Bekanntmachung vergebener Aufträge
  Ergebnisse des Vergabeverfahrens
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2014/24/EU
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Centrum Projektów Europejskich
  ul. Domaniewska 39 a
  Warszawa
  02-672
  Polen
  Kontaktstelle(n): Katarzyna Mazurkiewicz-Basiak
  Telefon: +48 223783111
  E-Mail: [1]przetargi@cpe.gov.pl
  Fax: +48 222019725
  NUTS-Code: PL
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]https://www.cpe.gov.pl
  I.2)Gemeinsame Beschaffung
  I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
  Einrichtung des öffentlichen Rechts
  I.5)Haupttätigkeit(en)
  Andere Tätigkeit: wspieranie instytucji realizujcych programy unijne
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Dostarczenie wybranych usug w ramach organizacji dwóch posiedze
  Komisji Wyboru Projektów do Programu Wspópracy Transgranicznej
  Polska-Biaoru-Ukraina 2014-2020.
  Referenznummer der Bekanntmachung: WA.263.10.2017.ARK
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  55000000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wybranych usug w ramach
  organizacji dwóch posiedze Komisji Wyboru Projektów do Programu
  Wspópracy Transgranicznej Polska-Biaoru-Ukraina 2014-2020 (zacznik
  nr 1 do umowy stanowicej zacznik nr 1 do SIWZ).
  II.1.6)Angaben zu den Losen
  Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
  II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
  Wert ohne MwSt.: 71 869.92 PLN
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  79800000
  39294100
  60000000
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wybranych usug w ramach
  organizacji dwóch posiedze Komisji Wyboru Projektów do Programu
  Wspópracy Transgranicznej Polska-Biaoru-Ukraina 2014-2020 (zacznik
  nr 1 do umowy stanowicej zacznik nr 1 do SIWZ).
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Preis
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: ja
  Beschreibung der Optionen:
  1. Wynajem sali konferencyjnej w hotelu zakwaterowania przez okres
  maksymalnie 2 dni roboczych (cigiem przez maksymalnie 2 dni). Stó z
  krzesami dla 25 osób w ukadzie podkowa. Wyposaenie sali: ekran do
  prezentacji, projektor DLP, dostp do Internetu (Wi-fi w sali), laptop
  z oprogramowaniem MS Office podczony do projektora. Zamówienie
  opcjonalne
  2. Usugi gastronomiczne zamówienie opcjonalne.
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
  Projektnummer oder -referenz: Decyzja Nr IPBU.04.01.00-00-013/15-00.
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  3. Zakup biletów przewozowych (iloci odnonie pojedynczego
  posiedzenia) zamówienie opcjonalne
  4. Usugi projektowania graficznego (iloci odnonie pojedynczego
  posiedzenia) zamówienie opcjonalne.
  Abschnitt IV: Verfahren
  IV.1)Beschreibung
  IV.1.1)Verfahrensart
  Offenes Verfahren
  IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
  Beschaffungssystem
  IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
  IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
  IV.2)Verwaltungsangaben
  IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2017/S 031-056020
  IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
  IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
  Vorinformation
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Bezeichnung des Auftrags:
  Dostarczenie wybranych usug w ramach organizacji dwóch posiedze
  Komisji Wyboru Projektów do Programu Wspópracy Transgranicznej
  Polska-Biaoru-Ukraina 2014-2020
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  08/03/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Centrum Tumacze, Doradztwa i Edukacji Pragmatic Sp. z o.o.
  ul. Warszawska 49, lok. 50
  Kielce
  25-531
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Gesamtwert des Auftrags/Loses: 143 460.00 PLN
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.3)Zusätzliche Angaben:
  VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
  ul. Postpu 17 a
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Fax: +48 224587700
  VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
  VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
  Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
  Wykonawcom, a take innemu podmiotowi, jeeli ma lub mia interes w
  uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz
  poniós lub moe ponie szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego
  przepisów ustawy, przysuguj
  rodki ochrony prawnej na zasadach okrelonych w Dziale VI ustawy.
  rodkami ochrony prawnej s:
  a) odwoanie,
  b) skarga do sdu
  Kwestie dotyczce odwoania uregulowane s w art. 180-198 ustawy
  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoawczej stronom i uczestnikom
  postpowania odwoawczego przysuguje
  skarga do sdu. Kwestie dotyczce skargi do sdu regulowane s w art.
  198 a-198 g ustawy.
  VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
  Postpu 17 a
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Fax: +48 224587700
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017