Ausschreibungen und Aufträge:
Stromversorgung - PL-Warschau
Stromversorgung
Dokument Nr...: 99868-2017 (ID: 2017031709082111449)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Warschau: Stromversorgung
  2017/S 54/2017 99868
  Bekanntmachung vergebener Aufträge
  Ergebnisse des Vergabeverfahrens
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2014/24/EU
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Wojskowy Instytut Medyczny
  ul. Szaserów 128
  Warszawa
  04-141
  Polen
  Kontaktstelle(n): Mateusz Stefaczyk
  E-Mail: [1]mstefanczyka@wim.mil.pl
  Fax: +48 5150445
  NUTS-Code: PL127
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]www.wim.mil.pl
  Adresse des Beschafferprofils: [3]www.bip.wim.mil.pl
  I.2)Gemeinsame Beschaffung
  I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
  Einrichtung des öffentlichen Rechts
  I.5)Haupttätigkeit(en)
  Gesundheit
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  wiadczenie usug dystrybucji energii elektrycznej na biece potrzeby
  budynku Radioterapii przeznaczonego dla Kliniki Onkologii WIM.
  Referenznummer der Bekanntmachung: P/016/2017/GEng/WIM 4/ZP/17
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  65310000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie usug dystrybucji energii
  elektrycznej na biece potrzeby budynku Radioterapii przeznaczonego
  dla Kliniki Onkologii WIM.
  II.1.6)Angaben zu den Losen
  Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
  II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
  Wert ohne MwSt.: 965 350.28 PLN
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL127
  Hauptort der Ausführung:
  Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie usug dystrybucji energii
  elektrycznej na biece potrzeby budynku Radioterapii przeznaczonego
  dla Kliniki Onkologii WIM.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Preis
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Abschnitt IV: Verfahren
  IV.1)Beschreibung
  IV.1.1)Verfahrensart
  Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum
  Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten
  aufgeführten Fälle)
   * Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden
    Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt
    werden:
     + nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
  Erläuterung:
  Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy. Uzasadnienie
  faktyczne: Wacicielem sieci elektroenergetycznej na terenie, na
  którym znajduj si obiekty Wojskowego Instytutu Medycznego jest Innogy
  Stoen Operator Sp. z o.o. (dawniej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.)
  dziaajca w obszarze monopolu naturalnego dystrybucj energii
  zajmuj si wyznaczeni decyzj Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki
  Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (w przedmiotowym postpowaniu
  Innogy Stoen Operator Sp. z o. o. (dawniej RWE Stoen Operator Sp. z
  o.o.), którego przedmiot dziaalnoci obejmuje wyznaczony teren, tym
  samym powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy
  nie jest moliwe z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i
  nie istnieje rozsdne rozwizanie alternatywne lub rozwizanie
  zastpcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawania
  parametrów zamówienia. Ponadto wspólny komunikat Prezesa Urzdu
  Regulacji Energetyki oraz Prezesa Urzdu Zamówie Publicznych z dnia
  24.4.2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r.
  Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z pón.
  zm.) w zakresie dostaw energii elektrycznej dopuszcza moliwo
  udzielenia zamówienia z wolnej rki na usug dystrybucji lub przesyu
  energii elektrycznej.
  Zgodnie z postanowieniami art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówie
  publicznych zamieszczenie ogoszenia o zamiarze zawarcia umowy w
  Dzienniku UE jest fakultatywne. Zamawiajcy nie przekaza do publikacji
  ogoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Dzienniku UE.
  IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
  Beschaffungssystem
  IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
  IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
  IV.2)Verwaltungsangaben
  IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
  IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
  IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
  Vorinformation
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Auftrags-Nr.: P/016/2017/GEng/WIM 4/ZP/17
  Bezeichnung des Auftrags:
  wiadczenie usug dystrybucji energii elektrycznej na biece potrzeby
  budynku Radioterapii przeznaczonego dla Kliniki Onkologii WIM
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  13/03/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
  Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
  EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
  Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
  5252386094
  Pikna 46
  Warszawa
  00-672
  Polen
  Telefon: +48 228213131
  E-Mail: [4]operator@innogy.com
  Fax: +48 228213132
  NUTS-Code: PL127
  Internet-Adresse:[5]www.innogystoenoperator.pl
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 965
  350.28 PLN
  Gesamtwert des Auftrags/Loses: 965 350.28 PLN
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Es können Unteraufträge vergeben werden
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.3)Zusätzliche Angaben:
  VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  Krajowa Izba Odwoawcza
  ul. Postpu 17 A
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224587706
  Fax: +48 224587700
  Internet-Adresse:[6]http://uzp.gov.pl
  VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
  Urzd Zamówie Publicznych
  ul. Postpu 17
  Warszawa
  02-676
  Polen
  VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
  VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  Krajowa Izba Odwoawcza
  ul. Postpu 17 A
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224587706
  Fax: +48 224587700
  Internet-Adresse:[7]http://uzp.gov.pl
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017