Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen von medizinischen Laboratorien - PL-Krakau
Dienstleistungen von medizinischen Laboratorien
Dokument Nr...: 99854-2017 (ID: 2017031709081111427)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Krakau: Dienstleistungen von medizinischen Laboratorien
  2017/S 54/2017 99854
  Bekanntmachung vergebener Aufträge
  Ergebnisse des Vergabeverfahrens
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2014/24/EU
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Uniwersytet Jagielloski-Collegium Medicum
  ul. w. Anny 12
  Kraków
  31-008
  Polen
  Kontaktstelle(n): Dzia Zamówie Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka
  20, 31-531 Kraków
  Telefon: +48 124332730
  E-Mail: [1]dzp@cm-uj.krakow.pl
  Fax: +48 123983701
  NUTS-Code: PL213
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]www.cm-uj.krakow.pl
  I.2)Gemeinsame Beschaffung
  I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
  Andere: uczelnia publiczna
  I.5)Haupttätigkeit(en)
  Bildung
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Wykonanie oznacze mikrobiologicznych na obecno bakterii tlenowych,
  beztlenowych i grzybów w próbkach medium znad komórek.
  Referenznummer der Bekanntmachung: 141.2711.127.2016
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  85145000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Przedmiotem postpowania i zamówienia jest wyonienie Wykonawcy w
  zakresie wykonania oznacze mikrobiologicznych na obecno bakterii
  tlenowych, beztlenowych i grzybów w próbkach medium znad komórek,
  odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech czci zamówienia.
  Zamówienia realizowane jest w zwizku z realizacj projektu
  Regeneracja uszkodze niedokrwiennych ukadu sercowo-naczyniowego z
  wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego róda
  terapeutycznego komórek macierzystych Akronim CIRCULATE, umowa nr:
  STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.
  Zakres zamówienia obejmuje odbieranie i transportowanie próbek przez
  Wykonawc, poddawanie próbek badaniom jedn z metod wskazanych w
  tabelach, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech czci
  zamówienia.
  II.1.6)Angaben zu den Losen
  Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
  II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
  Wert ohne MwSt.: 80 025.00 PLN
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Oznaczenia obecnoci bakterii tlenowych
  Los-Nr.: 1
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  85145000
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL213
  Hauptort der Ausführung:
  Zakad Transplantologii, Katedry Immunologii Klinicznej i
  Transplantologii, Instytutu Pediatrii, Wydziau Lekarskiego UJ CM, ul.
  Wielicka 265, 30-663 Kraków.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  1.Wyonienie Wykonawcy w zakresie wykonania oznacze mikrobiologicznych
  na obecno bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów w próbkach
  medium znad komórek, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech
  czci zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje odbieranie i
  transportowanie próbek przez Wykonawc, poddawanie próbek badaniom
  jedn z metod wskazanych w tabelach, odpowiednio w odniesieniu od
  jednej do trzech czci zamówienia.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oznacze mikrobiologicznych
  na obecno bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów w próbkach
  medium znad komórek:
  2.1 Cz 1 Oznaczenia obecnoci bakterii tlenowych.
  (...)
  3 Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia okrelajcy dopuszczalne
  metody bada, maksymalne czasy oczekiwania na wynik oraz maksymalne
  iloci bada zawieraj zaczniki A, B i C do Formularza oferty
  stanowice integraln cz SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej
  do trzech czci zamówienia.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: Czas odbioru próbek i rozpoczcia analiz
  przez Wykonac / Gewichtung: 30
  Qualitätskriterium - Name: Moliwo integracji systemów IT
  Zamawiajcego i Wykonawcy / Gewichtung: 10
  Preis - Gewichtung: 60
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Wykonawca musi zapewni realizacj zamówienia od dnia zawarcia umowy do
  15.5.2018 lub do wyczerpania jej wartoci, jeli nastpi to przed
  upywem terminu na jaki umowa zostaa zawarta. Jednoczenie Zamawiajcy
  zastrzega moliwo przeduenia terminu wykonania zamówienia do
  15.11.2018, w przypadku uwzgldnienia przez NCBiR zoonego przez
  Zamawiajcego wniosku.
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Oznaczenia obecnoci bakterii beztlenowych
  Los-Nr.: 2
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  85145000
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL213
  Hauptort der Ausführung:
  Zakad Transplantologii, Katedry Immunologii Klinicznej i
  Transplantologii, Instytutu Pediatrii, Wydziau Lekarskiego UJ CM, ul.
  Wielicka 265, 30-663 Kraków.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  1.Wyonienie Wykonawcy w zakresie wykonania oznacze mikrobiologicznych
  na obecno bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów w próbkach
  medium znad komórek, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech
  czci zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje odbieranie i
  transportowanie próbek przez Wykonawc, poddawanie próbek badaniom
  jedn z metod wskazanych w tabelach, odpowiednio w odniesieniu od
  jednej do trzech czci zamówienia.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oznacze mikrobiologicznych
  na obecno bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów w próbkach
  medium znad komórek:
  (...)
  2.2 Cz 2 Oznaczenia obecnoci bakterii beztlenowych.
  (...)
  3 Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia okrelajcy dopuszczalne
  metody bada, maksymalne czasy oczekiwania na wynik oraz maksymalne
  iloci bada zawieraj zaczniki A, B i C do Formularza oferty
  stanowice integraln cz SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej
  do trzech czci zamówienia.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: Czas odbioru próbek i rozpoczcia analiz
  przez Wykonac / Gewichtung: 30
  Qualitätskriterium - Name: Moliwo integracji systemów IT
  Zamawiajcego i Wykonawcy / Gewichtung: 10
  Preis - Gewichtung: 60
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Wykonawca musi zapewni realizacj zamówienia od dnia zawarcia umowy do
  15.5.2018 lub do wyczerpania jej wartoci, jeli nastpi to przed
  upywem terminu na jaki umowa zostaa zawarta. Jednoczenie Zamawiajcy
  zastrzega moliwo przeduenia terminu wykonania zamówienia do
  15.11.2018, w przypadku uwzgldnienia przez NCBiR zoonego przez
  Zamawiajcego wniosku.
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Oznaczenia obecnoci grzybów
  Los-Nr.: 3
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  85145000
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL213
  Hauptort der Ausführung:
  Zakad Transplantologii, Katedry Immunologii Klinicznej i
  Transplantologii, Instytutu Pediatrii, Wydziau Lekarskiego UJ CM, ul.
  Wielicka 265, 30-663 Kraków.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  1.Wyonienie Wykonawcy w zakresie wykonania oznacze mikrobiologicznych
  na obecno bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów w próbkach
  medium znad komórek, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech
  czci zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje odbieranie i
  transportowanie próbek przez Wykonawc, poddawanie próbek badaniom
  jedn z metod wskazanych w tabelach, odpowiednio w odniesieniu od
  jednej do trzech czci zamówienia.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oznacze mikrobiologicznych
  na obecno bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów w próbkach
  medium znad komórek:
  (...)
  2.3 Cz 3 Oznaczenia obecnoci grzybów.
  (...)
  3 Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia okrelajcy dopuszczalne
  metody bada, maksymalne czasy oczekiwania na wynik oraz maksymalne
  iloci bada zawieraj zaczniki A, B i C do Formularza oferty
  stanowice integraln cz SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej
  do trzech czci zamówienia.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: Czas odbioru próbek i rozpoczcia analiz
  przez Wykonac / Gewichtung: 30
  Qualitätskriterium - Name: Moliwo integracji systemów IT
  Zamawiajcego i Wykonawcy / Gewichtung: 10
  Preis - Gewichtung: 60
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Wykonawca musi zapewni realizacj zamówienia od dnia zawarcia umowy do
  15.5.2018 lub do wyczerpania jej wartoci, jeli nastpi to przed
  upywem terminu na jaki umowa zostaa zawarta. Jednoczenie Zamawiajcy
  zastrzega moliwo przeduenia terminu wykonania zamówienia do
  15.11.2018, w przypadku uwzgldnienia przez NCBiR zoonego przez
  Zamawiajcego wniosku.
  Abschnitt IV: Verfahren
  IV.1)Beschreibung
  IV.1.1)Verfahrensart
  Offenes Verfahren
  IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
  Beschaffungssystem
  IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
  IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
  IV.2)Verwaltungsangaben
  IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2016/S 248-454369
  IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
  IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
  Vorinformation
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Los-Nr.: 1
  Bezeichnung des Auftrags:
  Oznaczenia obecnoci bakterii tlenowych
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  13/03/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
  Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
  EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
  Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Diagnostyka Sp. z o.o.
  ul. prof. M. yczkowskiego 16
  Kraków
  31-864
  Polen
  Telefon: +48 122950100
  E-Mail: [4]lab@diag.pl
  Fax: +48 122950108
  NUTS-Code: PL213
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 26
  675.00 PLN
  Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 766.00 PLN
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Los-Nr.: 2
  Bezeichnung des Auftrags:
  Oznaczenia obecnoci bakterii beztlenowych
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  13/03/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
  Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
  EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
  Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Diagnostyka Sp. z o.o.
  ul. prof. M. yczkowskiego 16
  Kraków
  31-864
  Polen
  Telefon: +48 122950100
  E-Mail: [5]lab@diag.pl
  Fax: +48 122950108
  NUTS-Code: PL213
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 26
  675.00 PLN
  Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 766.00 PLN
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Los-Nr.: 3
  Bezeichnung des Auftrags:
  Oznaczenia obecnoci grzybów
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  13/03/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
  Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
  EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
  Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Diagnostyka Sp. z o.o.
  ul. prof. M. yczkowskiego 16
  Kraków
  31-864
  Polen
  Telefon: +48 122950100
  E-Mail: [6]lab@diag.pl
  Fax: +48 122950108
  NUTS-Code: PL213
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 26
  675.00 PLN
  Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 766.00 PLN
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.3)Zusätzliche Angaben:
  VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  Krajowa Izba Odwoawcza
  ul. Postpu 17a
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224587701
  E-Mail: [7]odwolania@uzp.gov.pl
  Fax: +48 224587700
  Internet-Adresse:[8]http://www.uzp.gov.pl
  VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
  Krajowa Izba Odwoawcza
  ul. Postpu 17a
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224587701
  E-Mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
  Fax: +48 224587700
  Internet-Adresse:[10]http://www.uzp.gov.pl
  VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
  VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  Krajowa Izba Odwoawcza
  ul. Postpu 17a
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224587701
  E-Mail: [11]odwolania@uzp.gov.pl
  Fax: +48 224587700
  Internet-Adresse:[12]http://www.uzp.gov.pl
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017