Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Schadenversicherungen - DK-Kolding
Schadenversicherungen.
Unfallversicherungen.
Vollkaskoversicherungen.
Transportversicherungen.
Kraftfahrzeugversicherungen.
Feuerversicherungen.
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen.
Allgemeine Haftpflichtversicherungen.
Maschinenbetriebsversicherungen.
Dokument Nr...................: 151166-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Den selvejende
 institution Tre-For, Kokbjerg 30, DK-6000 Kolding. Tel.: +45 79 33 34 35.
 Fax: +45 79 33 34 34. URL: www.tre-for.dk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 66330000, 66331100, 66332000, 66334000, 66334100, 66336100, 66337100,
 66337400, 66339200.
 Beschreibung: Schadenversicherungen.
 Unfallversicherungen.
 Vollkaskoversicherungen.
 Transportversicherungen.
 Kraftfahrzeugversicherungen.
 Feuerversicherungen.
 Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen.
 Allgemeine Haftpflichtversicherungen.
 Maschinenbetriebsversicherungen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 11.10.2004. Uhrzeit: 16:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch. Englisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE - FORSYNINGSSEKTOREN
 Tjenesteydelsesaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Den
 selvejende institution Tre-For, Kokbjerg 30, DK-6000 Kolding. Telefon:
 +45 79 33 34 35. Fax: +45 79 33 34 34. Internetadresse (URL):
 www.tre-for.dk.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Willis I/S, Att.:
 Jørgen Kjærulff Nielsen, Brendstrupgaardsvej 13, DK-8200 Århus N.
 Telefon: + 45 87 41 04 44. Fax: + 45 87 41 04 45. E-postadresse:
 jkn@willis.dk. Internetadresse (URL): www.willis.dk.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: Willis I/S,
 Brendstrupgaardsvej 13, DK-8200 Århus N.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Willis
 I/S, Att.: Jørgen Kjærulff Nielsen, Brendstrupgaardsvej 13, DK-8200 Århus
 N. Telefon: + 45 87 41 04 44. Fax: + 45 87 41 04 45. E-postadresse:
 jkn@willis.dk. Internetadresse (URL): www.willis.dk.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.3) Type tjenesteydelsesaftale: Tjenesteydelseskategori: 6a.
 II.1.4) Rammeaftale: Nej.
 II.1.5) Ordregiverens betegnelse for aftalen: Forsikringsaftaler.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Den selvejende institution
 TRE-FOR ønsker med virkning fra den 1. januar 2005 at indgå en eller
 flere forsikringskontrakter inden for følgende områder:
 a. All risk-forsikring (bygning, løsøre og meromkostninger)
 b. Erhvervs- og produktansvarsforsikring
 c. Professionel ansvarsforsikring
 d. Motorkøretøjsforsikring
 e. Arbejdsskadeforsikring
 f. Ulykkesforsikring
 g. Transportforsikring
 h. Fritidshus
 i. Rejseforsikring.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: Den selvejende institution TRE-FOR med
 tilhørende drifts- og produktionssteder. Forsikringsaftalen skal omfatte
 Den selvejende institution TRE-FOR med samtlige datterselskaber, hvor man
 ejer mere end 50 % for så vidt angår aktiver og aktiviteter, som det vil
 fremgå af udbudsmaterialet. Den selvejende institution TRE-FOR er dannet
 gennem en fusion af de tidligere kommunale forsyningsselskaber i
 Fredericia, Middelfart og Vejle samt gennem en sammenlægning af TRE-FOR
 A/S og KOE (Kolding Områdets Energiselskab).
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 66330000,
 66331100, 66332000, 66334000, 66334100, 66336100, 66337100, 66337400,
 66339200.
 II.1.8.2) Anden relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC): CPA nr. 66.03. CPC
 referencenummer 812 c.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Nej.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Ja.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Jf. pkt. II.1.6).
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Startdato:
 1.1.2005.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Ordregiver
 forbeholder sig ret til at kræve sikkerhedsstillelse fra moderselskabet,
 hvor datterselskabet fremstår som tjenesteyderen.
 III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører,
 leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: Såfremt en kontrakt
 tildeles en sammenslutning af tjenesteydere, skal deltagerne påtage sig
 solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget, hvilket dog ikke
 udelukker afgivelse af co-assurancetilbud med udpegning af fælles
 forretningsfører.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: Tilbudsgivere skal
 erklære, at man lovligt kan udøve forsikringsvirksomhed i Danmark.
 Senest i forbindelse med tilbudsgivningen skal de bydende afgive
 erklæring på tro og love om eventuel ubetalt forfalden gæld til det
 offentlige, jf. lov nr. 1093 af 21. december 1994 om begrænsning af
 skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation:
 Bevis for forsikringsselskabets finansielle og økonomiske status bedes
 oplyst ved fremsendelse af seneste årsregnskab samt i den udstrækning,
 det findes, seneste rating fra anerkendt internationalt analysebureau.
 III.3) Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler
 III.3.1) Udførelsen af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt
 profession: Ja.
 Tjenesteydelsen er efter lov om forsikringsvirksomhed, senest
 bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 645 af 5. august 2002, forbeholdt
 selskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse (koncession),
 forsikringsselskaber hjemmehørende i EU/EØS der har filial i Danmark
 eller er anmeldt som grænseoverskridende tjenesteyder i Danmark, samt
 forsikringsselskaber hjemmehørende uden for EU/EØS der har fået
 tilladelse (koncession) af Finanstilsynet til filialetablering i Danmark.
 Se i tilknytning hertil også bekendtgørelse nr. 554 af 2. juli 2002 om
 koncession til skadesforsikringsvirksomhed med vedtægtsmæssigt hjemsted i
 Danmark samt bekendtgørelse nr. 491 af 7. juni 1994 om filialer af
 udenlandske forsikringsselskaber.
 For så vidt angår den del af tjenesteydelsen, der består i
 ansvarsforsikring for motorkøretøjer, er det tilstrækkeligt for et
 udenlandsk forsikringsselskab, at det har koncession i et andet EU-land
 eller et land, der efter aftale med EU har gennemført Rådets direktiv
 92/49/EØF af 18. juni 1992, og som i Danmark er anmeldt til at tegne
 ansvarsforsikring for motorkøretøjer. Ønsket om at tegne
 ansvarsforsikring for motorkøretøjer skal dog være anmeldt til det danske
 finanstilsyn. Tjenesteydere, som vil tegne arbejdsskadeforsikring, skal
 enten være meddelt koncession af det danske finanstilsyn, eller være
 godkendt under den tidligere arbejdsskadeforsikrings- eller
 ulykkesforsikringslovgivning.
 Se desuden bekendtgørelse nr. 1171 af 16. december 1992 om
 ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer m.v. med senere ændringer og
 lov nr. 390 af 20. maj 1992 om forsikring mod følger af arbejdsskader med
 senere ændringer.
 III.3.2) Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer
 for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten: Nej.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Udbud efter forhandling.
 IV.1.2) Antal (eller mindste og største antal) virksomheder,
 ordregiveren agter at opfordre til at afgive bud: Mindste antal: 3 -
 Største antal: 10.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 11.10.2004. Klokkeslæt: 16:00.
 IV.3.4) Afsendelse af opfordringer til at afgive bud til de udvalgte
 ansøgere: Anslået dato: 15.10.2004.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk. Engelsk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: Indtil: 31.12.2004.
 IV.3.7) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 IV.3.7.1) Personer, der må være til stede ved åbningen af bud: Der vil
 ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene.
 IV.3.7.2) Tid og sted: Der henvises til det under IV.3.7.1) anførte om
 tilbudsåbning.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.2) I givet fald, angives det, om indkøbet har gentagen karakter, samt
 det skønnede tidspunkt for offentliggørelse af yderligere
 bekendtgørelser: Tjenesteydelsen har gentagen karakter og forventes
 udbudt i terminer på 3-5 år.
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.4) Yderligere oplysninger: II.1.10) Vil varianter blive taget i
 betragtning (i givet fald): Ja. Alternative bud er tilladte i det omfang,
 det modsatte ikke er tilkendegivet direkte i udbudsmaterialet under den
 enkelte forsikringsbranche.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau