Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Vermögensversicherungen - SE-Linköping
Vermögensversicherungen.
Haftpflichtversicherungen.
Sonstige Versicherungen (Schadenversicherung).
Dokument Nr...................: 151164-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Tekniska Verken i
 Linköping AB, Att: Hans Askenteg, Box 1500, S-581 15 Linköping. Tel.: 013
 20 81 19. Fax: 013 20 80 13. E-mail: hans.askenteg@tekniskaverken.se.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 66336200, 66337000, 66339000.
 Beschreibung: Vermögensversicherungen.
 Haftpflichtversicherungen.
 Sonstige Versicherungen (Schadenversicherung).
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 12.11.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN - FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
 Tjänster
 Upphandlingen omfattas av "Government Procurement Agreement" (GPA): Ja.
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: Tekniska Verken i
 Linköping AB, Att: Hans Askenteg, Box 1500, S-581 15 Linköping. Tel.: 013
 20 81 19. Fax: 013 20 80 13. E-mail: hans.askenteg@tekniskaverken.se.
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: Willis AB,
 Att: Bruno Martinsson, Mäster Samuelsgatan 6, S-111 44 Stockholm. Tel.:
 08 463 89 00. Fax: 08 463 89 95. E-mail: martinssonb@willis.com.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: Willis AB, Att: Bruno
 Martinsson, Mäster Samuelsgatan 6, S-111 44 Stockholm. Tel.: 08 463 89
 00. Fax: 08 463 89 95. E-mail: martinssonb@willis.com.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Tekniska
 Verken i Linköping AB, Att: Hans Askenteg, Box 1500, S-581 15 Linköping.
 Tel.: 013 20 81 19. Fax: 013 20 80 13. E-mail:
 hans.askenteg@tekniskaverken.se.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.4) Ramavtal: Ja.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
 Försäkringsupphandling.
 II.1.6) Beskrivning/upphandlingens föremål: Upphandling av egendoms-,
 avbrotts-, ansvars-, VD-, styrelseansvars-, förmögenhetsbrotts- och
 tjänstereseförsäkring.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 66336200,
 66337000, 66339000.
 II.1.9) Uppdelning av kontraktet: Ja.
 Anbud får lämnas på: Alla delar.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Ja.
 II.1.11) Avvikelse från användandet av Europeiska specifikationer: Nej.
 II.3) Tidsgränser för leverans eller utförande: Startdatum: 1.1.2005.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 III.2) Villkor för deltagande i urvalsförfarandet
 III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers
 juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska kapacitet
 och förmåga: Anbudsgivaren skall ange Financial Strength Rating (FSR) ex
 via Standard & Poor eller motsvarande.
 Företagspresentation.
 Referensförteckning för liknande försäkringsobjekt.
 III.3) Villkor rörande kontraktet vid tjänsteupphandling
 III.3.1) Tjänsten måste utföras av en viss yrkeskategori: Nej.
 III.3.2) Juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga
 kvalifikationer för den personal som skall utföra tjänsten: Nej.
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande Förhandlat.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Kriterier angivna i förfrågningsunderlaget.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 12.11.2004.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud: Svenska.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av
 sitt anbud: 3 månader från den angivna sista dagen för mottagande av
 anbud.
 IV.3.7) Anbudsöppning
 IV.3.7.1) Personer som äger rätt att närvara vid anbudsöppningen: Om
 anbudsgivare så begär skall av handelskammare utsedd person närvara.
 IV.3.7.2) Tid och plats: 16.11.2004Tekniska Verken i Linköping AB.
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.4) Övrig information: II.1.3) Tjänstekontrakt: Tjänstekategori:
 Försäkring.
 IV.3.2) Villkor för att beställa förfrågningsunderlag och övriga
 dokument: Sista dag för beställning av dokument: 11.10.2004.
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau