Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Vermögensversicherungen - CZ-Prag
Vermögensversicherungen.
Dokument Nr...................: 151157-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: VEOLIA WATER
 CESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Att: JUDr. Zaludová Ludmila, Parízská 11, CZ-110
 00 Praha. Tel.: 221095209. Fax: 221095318. E-mail:
 ludmila.zaludova@pvk.cz. URL: www.veoliawater.cz.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 66336200.
 Beschreibung: Vermögensversicherungen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 15.11.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Tschechisch.
OT: VYHLÁSENÍ ZAKÁZKY - KOMUNÁLNÍ SLUZBY
 Sluzby
 Na tuto zakázku se vztahuje Mezivládní dohoda o zadávání verejnżch
 zakázek (GPA): Ne.
 ODDÍL I: ZADAVATEL
 I.1)	Úrední název a adresa zadavatele: VEOLIA WATER CESKÁ REPUBLIKA,
 s.r.o., K rukám: JUDr. Zaludová Ludmila, Parízská 11, CZ-110 00 Praha.
 Tel.: 221095209. Fax: 221095318. E-mail: ludmila.zaludova@pvk.cz. URL:
 www.veoliawater.cz.
 I.3)	Adresa, na které lze získat dokumentaci: MARSH, s.r.o., K rukám:
 Ing. Jozef Kurimskż, Na Rybnícku 1329, CZ-120 00 Praha 2. Tel.:
 221418134. Fax: 221418234. E-mail: jozef.kurimski@marsh.com.
 I.4)	Adresa, na kterou musí bżt zaslány nabídky/zádosti o úcast: MARSH,
 s.r.o., K rukám: Ing. Jozef Kurimskż, Na Rybnícku 1329, CZ-120 00 Praha
 2. Tel.: 221418134. Fax: 221418234. E-mail: jozef.kurimski@marsh.com.
 ODDÍL II: PREDMET ZAKÁZKY
 II.1) Popis
 II.1.4) Rámcová dohoda: Ne.
 II.1.5) Název pridelenż zakázce zadavatelem: Pojistení nemovitého a
 movitého majetku a pojistení odpovednosti vybranżch spolecností skupiny
 Veolia Water CR.
 II.1.6) Popis/predmet zakázky: Pojistení nemovitého a movitého majetku a
 pojistení odpovednosti vybranżch spolecností skupiny Veolia Water CR.
 Podrobnż popis plnení verejné zakázky a podmínky tżkající se rozsahu a
 obsahu pozadovaného pojistení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Ceská
 republika.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 66336200.
 II.1.9) Rozdelení do polozek: Ne.
 II.1.10) Budou prijímány varianty: Ne.
 II.3) Doba trvání zakázky nebo lhuta pro dokoncení: Pocínaje: 1.1.2005.
 ODDÍL III: PRÁVNÍ, HOSPODÁRSKÉ, FINANCNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
 III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
 III.1.1) Pozadované zálohy a záruky: 1000000,00.
 III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na príslusná
 ustanovení: Rocní pojistné bude placeno ctvrtletne.
 III.2) Podmínky úcasti
 III.2.1) Informace tżkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele
 nebo poskytovatele sluzeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení
 minimální pozadované kapacity: Rating uchazece ( § 37 odst. 1 písm. c)
 zákona) ne starsí nez z roku 2003
 Údaj o pojistném za majetkové pojistení a pojistení odpovednosti vodního
 hospodárství za rok 2003.
 III.2.1.2) Hospodárská a financní kapacita - pozadovanż zpusob
 prokázání: Vżkaz celkového obratu uchazece a obratu dosazeného za
 poskytnutí sluzeb za predcházející 3 úcetní období ( § 32 odst. 1 písm.
 c) zákona).
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadovanż zpusob prokázání: Seznam
 vżznamnżch sluzeb, poskytnutżch v posledních 3 letech ( § 33 odst. 1
 písm. c) bod 2. zákona) v oblasti majetkového pojistení a pojistení
 odpovednosti vodního hospodárství.
 III.3) Podmínky vztahující se pouze na zakázky na sluzby
 III.3.2) Právnické osoby musí uvádet jména a profesní kvalifikaci
 pracovníku odpovednżch za provedení zakázky: Ne.
 ODDÍL IV: RÍZENÍ
 IV.1) Druh rízení: Otevrené.
 IV.2) Kritéria pro zadání zakázky: Hospodársky nejvżhodnejsí nabídka z
 hlediska:
 Kritérií uvedenżch níze:
 1: Celková rocní cena ( rocní pojistné) - váha kritéria: 65%
 2: Rozsírení rozsahu krytí oproti zadání - váha kritéria: 25%
 3: Rating uchazece za rok 2003 - váha kritéria: 10%
 V sestupném poradí podle dulezitosti: Ano.
 IV.3) Administrativní informace
 IV.3.1) Spisové císlo pridelené zadavatelem: 0418103.
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 12.10.2004.
 Cena: 0 CZK.
 IV.3.3) Lhuta pro prijetí nabídek nebo zádostí o úcast: 15.11.2004. Cas:
 10:00.
 IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterżch mohou bżt nabídky nebo zádosti o
 úcast vypracovány: cestina.
 IV.3.6) Lhuta, po kterou je uchazec svou nabídkou vázán: Do: 1.2.2005.
 IV.3.7) Podmínky pro otevrení nabídek
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené k tomu, aby byly prítomny otevírání nabídek:
 Zástupci zadavatele, clenové hodnotící komise, zástupci uchazecu.
 IV.3.7.2) Den, cas a místo: 15.11.2004-10:30:00.
 MARSH, s.r.o., Na Rybnícku 5, 120 00 Praha 2.
 ODDÍL VI: DALSÍ INFORMACE
 VI.1) Nepovinné vyhlásení: Ne.
 VI.3) Zakázka se vztahuje k projektu/programu financovanému z prostredku
 EU: Ne.
 VI.4) Dalsí informace: II.1.1) Druh zakázky na stavební práce
 Provedení stavebních prací jakżmikoli prostredky v souladu s pozadavky
 stanovenżmi zadavatelem
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení.
 NUTS kód CZ 0000
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu
 Lze získat do 12.10.2004 16:00:00.
 VI.5) Den odeslání tohoto vyhlásení: 7.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau