Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Veschiedene Dienstleistungen für Unternehmen und andere Dienstleistungen - SE-Stockholm
Veschiedene Dienstleistungen für Unternehmen und andere Dienstleistungen.
Dokument Nr...................: 151126-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Apoteket AB, Att: Lars Bergman, Fabrikörvägen 4, Nacka Strand, S-131 88
 Stockholm. Tel.: +46-8-466 10 32. Fax: +46-8-466 12 40. E-mail:
 lars.bergman@apoteket.se. URL: www.apoteket.se (klicka på Apoteket AB och
 Upphandlingar).
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 74800000.
 Beschreibung: Veschiedene Dienstleistungen für Unternehmen und andere
 Dienstleistungen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 7.10.2004. Uhrzeit: 14.00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN
 Tjänster
 Upphandlingen omfattas av "Government Procurement Agreement" (GPA): Ja.
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: Apoteket AB, Att: Lars
 Bergman, Fabrikörvägen 4, Nacka Strand, S-131 88 Stockholm. Tel.:
 +46-8-466 10 32. Fax: +46-8-466 12 40. E-mail: lars.bergman@apoteket.se.
 URL: www.apoteket.se (klicka på Apoteket AB och Upphandlingar).
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: Som i I.1.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: Som i I.1.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Som i I.1.
 I.5)	Typ av upphandlande enhet: Organ som styrs av offentlig rätt.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.4) Ramavtal: Nej.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
 Utkontraktering av vissa HK-funktioner.
 II.1.6) Beskrivning: VD har låtit göra en översyn av Apotekets
 huvudkontor med avseende på uppgift och dimensionering. Utifrån
 resultaten av denna översyn beslutades att när det gäller stödverksamhet
 som inte ligger nära kärnverksamheten så skall Apoteket eftersträva att
 köpa dessa tjänster i så stor utsträckning som möjligt. Detta ger över
 tiden en bättre ekonomi och högre flexibilitet. Dessutom frigör Apoteket
 ledningskapacitet för kärnverksamheten och kan få en fokusering på denna.
 Stödverksamhet som inte är nära kopplad till kärnverksamheten blir också
 lätt nedprioriterad och får inte riktigt kraft att utvecklas om den
 utförs i Apotekets egen regi.
 Apoteket kommer att flytta sitt huvudkontor från Nacka Strand till
 kvarteret Fatburen på Södermalm under andra kvartalet 2005. Detta kräver
 en anpassning av många funktioner på huvudkontoret. Apoteket kommer också
 i samband med flytten att göra ett antal teknikförändringar för att på
 bästa sätt utnyttja ny teknik i det nya kontoret. Det bör i detta
 sammanhang nämnas att Apoteket nyligen har utkontrakterat sin datadrift
 och systemförvaltning.
 Upphandlingens syfte är att för de här definierade stödverksamheterna
 HK-service, ApoCopy och Trycksaksdistribution anpassa verksamheten, såväl
 innehålls- som resursmässigt, så att bästa effektivitet och högsta
 flexibilitet uppnås. Volymer och ambitionsnivåer skall därför kunna
 anpassas kontinuerligt efter behoven. Apoteket vill, vad gäller den
 berörda stödverksamheten, arbeta med en eller flera professionella
 leverantörer. Utvalda leverantörers arbetssätt, metoder och teknik skall
 utnyttjas på bästa sätt liksom möjligheterna att dra nytta av
 samutnyttjande av resurser och andra skalfördelar. Den personal som
 överförs skall erbjudas bättre utvecklingsmöjligheter genom att arbeta i
 ett företag som har denna typ av verksamhet som kärnverksamhet. Ett
 tydligt kund- och leverantörsförhållande skall utvecklas mellan Apoteket
 AB och leverantören (-erna) för att på bästa sätt säkerställa tjänsternas
 innehåll och kostnader.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 74800000.
 II.1.9) Uppdelning av kontraktet: Ja.
 Anbud får lämnas på: En del.
 Flera delar.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Ja.
 II.2) Kvantitet eller omfattning av kontraktet
 II.2.1) Total kvantitet eller omfattning: Upphandlingen omfattar viss
 stödverksamhet för Apoteket AB och innefattar områdena HK-service,
 ApoCopy och Trycksaksdistribution. Se ansökningsunderlag för ytterligare
 information. Avtal avses tecknas på 4 år med ett eller två års
 förlängning.
 II.3) Tidsgränser för leverans eller utförande: 48 månader från
 beslutstidpunkten.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 III.2) Villkor för deltagande i urvalsförfarandet
 III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers
 juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska kapacitet
 och förmåga: Se ansökningsunderlag.
 III.3) Villkor rörande kontraktet vid tjänsteupphandling
 III.3.1) Tjänsten måste utföras av en viss yrkeskategori: Nej.
 III.3.2) Juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga
 kvalifikationer för den personal som skall utföra tjänsten: Nej.
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande: Förhandlat.
 IV.1.1) Anbudssökande är redan utsedda: Nej.
 IV.1.4) Antal företag som man avser inbjuda till anbudslämnande:
 Minimum: 3 - Maximum: 8.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Kriterier angivna i förfrågningsunderlaget.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 7.10.2004. Klockslag: 14.00.
 IV.3.4) Avsändande av inbjudan till anbudslämnande till utvalda
 anbudssökande: Planerat datum: 7.10.2004.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud Svenska.
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.3) Något av kontrakten har samband med ett projekt/program som
 finansieras av EU-fonder: Nej.
 VI.4) Övrig information: 1.5) Typ av upphandlande enhet: Bolag,
 föreningar, samfälligheter, stiftelser (LOU 1 kap 6§).
 II.1.3) Typ av kontrakt (vid tjänsteupphandling): Tjänstekategori:
 Utkontraktering.
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau