Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienste von Versicherungsmaklern - DK-Roskilde
Dienste von Versicherungsmaklern.
Dokument Nr...................: 151004-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Roskilde Kommune, Intern Service, Indkøbsafdelingen, Stændertorvet 1,
 indgang K, 2. sal, DK-4000 Roskilde. Tel.: +45 46 31 30 40. Fax: +45 46
 31 30 45. E-mail: indkob@roskildekom.dk. URL: http://www.roskildekom.dk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 67211000.
 Beschreibung: Dienste von Versicherungsmaklern.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 Tjenesteydelsesaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Roskilde
 Kommune, Intern Service, Indkøbsafdelingen, Stændertorvet 1, indgang K,
 2. sal, DK-4000 Roskilde. Telefon: +45 46 31 30 40. Fax: +45 46 31 30 45.
 E-postadresse: indkob@roskildekom.dk. Internetadresse (URL):
 http://www.roskildekom.dk.
 I.5)	Type ordregivende myndighed: Regional/lokal myndighed.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.3) Type tjenesteydelsesaftaleTjenesteydelseskategori: 6.
 II.1.4) Rammeaftale: Ja.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Forsikringsmæglingsvirksomhed
 for Roskilde Kommune.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: Roskilde Kommune.
 NUTS-kode: DK04D.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 67211000.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Nej.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Nej.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Fremgår af udbudsmaterialet.
 II.2.2) Optioner. Angiv, hvornår de kan gøres gældende: Mulighed for 2 ×
 12 måneders forlængelse.
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Startdato:
 1.1.2005 - Slutdato: 31.12.2006.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Fremgår af
 udbudsmaterialet.
 III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller
 henvisninger til retsforskrifter, hvoraf de fremgår: Fremgår af
 udbudsmaterialet.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 Som et kriterium for kvalitativ udvælgelse skal tilbudsgiver føre bevis
 for at have nødvendig autorisation eller organisatorisk medlemskab,
 såfremt dette er en forudsætning for, at den pågældende i sit hjemland
 kan udføre den pågældende tjenesteydelse.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation:
 Seneste 3 års regnskaber. Udfyldt serviceattest fra Erhvervs- og
 Selskabsstyrelsen. Denne attest rekvireres direkte hos Erhvervs- og
 Selskabsstyrelsen og må ikke være over 3 måneder gammel. Erklæring på at
 tilbudsgiver ikke opfylder nogen af udelukkelseskriterierne i artikel 29
 i Rådets direktiv 92/50/EØF. Tro og love-erklæring på at tilbudsgiver
 ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lov nr.
 1093 af 21. december 1994.
 Ansvarsforsikring:
 Tilbuddet vedlægges kopi af forsikringspolice og forsikringsbetingelser
 på eksisterende eller tilbud på påtænkt tegnet erhvervsansvarsforsikring.
 Policen og forsikringsbetingelserne skal være skrevet på dansk eller
 oversat til dansk og bl.a. indeholde præmisserne for dækningsgrad.
 III.3) Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler
 III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt
 profession: Ja.
 På tilbudstidspunktet: Lovbekendtgørelse nr. 983 af 5. december 2003 om
 forsikringsformidling. Ved aftalens begyndelse: Lov nr. 362 af 19. maj
 2004 om forsikringsformidling.
 III.3.2) Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer
 for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten: Nej.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Offentligt udbud.
 IV.1.1) Er ansøgere allerede blevet udvalgt: Nej.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: J.nr. 00.01.Ø22
 sagsid.: 200401820.
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 25.10.2004. Klokkeslæt: 12:00.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: Indtil: 31.12.2004.
 IV.3.7) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 IV.3.7.1) Personer, der må være til stede ved åbningen af bud: Ingen.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.4) Yderligere oplysninger: II.3) Kontraktens varighed eller frist for
 dens udførelse: Start 1.1.2005 - 31.12.2006 med option på 2 × 12 måneders
 forlængelse.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau