Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung - CZ-Praha
Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung.
Dokument Nr...................: 150982-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ceská republika - Ministerstvo informatiky, Att: Mgr. Bachrachová Hana
 LL.M., Havelkova 2, CZ-13000 Praha. Tel.: 283911286. Fax: 283911286.
 E-mail: hana.b@znalci.cz. URL: www.micr.cz.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 73000000.
 Beschreibung: Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige
 Beratung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 1.11.2004. Uhrzeit: 16:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Tschechisch.
OT: VYHLÁSENÍ ZAKÁZKY
 Sluzby
 Na tuto zakázku se vytahuje Mezivládní dohoda o zadávání verejnżch
 zakázek (GPA): Ne.
 ODDÍL I: ZADAVATEL
 I.1)	Úrední název a adresa zadavatele: Ceská republika - Ministerstvo
 informatiky, K rukám: Mgr. Bachrachová Hana LL.M., Havelkova 2, CZ-13000
 Praha. Tel.: 283911286. Fax: 283911286. E-mail: hana.b@znalci.cz. URL:
 www.micr.cz.
 I.2)	Adresa, na které lze získat dalsí informace: Stejná jako v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na které lze získat dokumentaci: Mgr. Hana Bachrachová, K
 rukám: Mgr. Bachrachová Hana LL.M., Vcelarská 9, CZ-182 00 Praha 8. Tel.:
 283911286. Fax: 283911286. E-mail: hana.b@znalci.cz.
 I.4)	Adresa, na kterou musí bżt zaslány nabídky/zádosti o úcast: Stejná
 jako v bode I.1.
 I.5)	Druh zadavatele: Na ústrední úrovni.
 ODDÍL II: PREDMET ZAKÁZKY
 II.1) Popis
 II.1.4) Jedná se o rámcovou dohodu: Ne.
 II.1.5) Název pridelenż zakázce zadavatelem: Vliv socioekonomickżch
 podmínek na sírení novżch technologií a sluzeb ekonomickżch komunikací.
 II.1.6) Popis/predmet zakázky: Cílem projektu je poskytnout návrhy na
 úpravu existujícího dokumentu tżkajícího se politiky státu v oblasti el.
 komunikací nebo návrh hlavních zásad politiky el. komunikací na základe
 analżzy trhu el. komunikací. Blíze viz zadávací dokumentace.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Ceská
 republika.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 73000000.
 II.1.9) Rozdelení do polozek: Ne.
 II.1.10) Budou prijímány varianty: Ne.
 II.3) Doba trvání zakázky nebo lhuta pro dokoncení: Pocínaje: 8.12.2004
 - Konce: 31.12.2007.
 ODDÍL III: PRÁVNÍ, HOSPODÁRSKÉ, FINANCNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
 III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
 III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na príslusná
 ustanovení: Dle zákona c. 218/2000 Sb., zákon rozpoctovżch pravidlech, ve
 znení pozdejsích predpisu. Blíze viz zadávací dokumentace.
 III.2) Podmínky úcasti
 III.2.1) Informace tżkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele
 nebo poskytovatele sluzeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení
 minimální pozadované hospodárské, financní a technické kapacity:
 Zadavatel nepozaduje.
 V souladu s ust. § 36 odst. 1 zákona c. 40/2004 Sb.
 1) Kvalifikace resitelského kolektivu.
 2) Zkusenosti s implementací práva ES.
 3) Zkusenosti s aplikovanżm vżzkumem viz zad. dok.
 III.2.1.2) Hospodárská a financní kapacita - pozadovanż zpusob
 prokázání: V souladu s ust. § 32 odst. 1, písm. b) zákona c. 40/2004 Sb.
 Blíze viz zadávací dokumentace.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadovanż zpusob prokázání: V souladu s
 ust. § 33 odst. 1, písm. c), c. 1, 2, 4 a 7 zákona c. 40/2004 Sb. Blíze
 viz zadávací dokumentace.
 III.3) Podmínky vztahující se pouze na zakázky na sluzby
 III.3.2) Právnické osoby musí uvádet jména a profesní kvalifikaci
 pracovníku odpovednżch za provedení zakázky: Ano.
 ODDÍL IV: RÍZENÍ
 IV.1) Druh rízení: Otevrené.
 IV.1.1) Zájemci byli jiz vybráni: Ne.
 IV.2) Kritéria pro zadání zakázky: Hospodársky nejvżhodnejsí nabídka z
 hlediska:
 Kritérií uvedenżch níze:
 1: Technickoekonom. analżzy telek. trhu. Viz zad. dok. - váha kritéria:
 30 %
 2: Odborné znalosti telek. prostredí. Viz zad. dok. - váha kritéria: 25 %
 3: Vyresené projekty v obl. el .komun. Viz zad. dok. - váha kritéria: 25 %
 4: Nabídková cena - váha kritéria: 20 %
 V sestupném poradí podle dulezitosti: Ano.
 IV.3) Administrativní informace
 IV.3.1) Spisové císlo pridelené zadavatelem: 7000138.
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 27.9.2004.
 Cena: 0 CZK.
 IV.3.3) Lhuta pro prijetí nabídek nebo zádostí o úcast: 1.11.2004. Cas:
 16:00.
 IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterżch mohou bżt nabídky nebo zádosti o
 úcast vypracovány: cestina.
 IV.3.6) Lhuta, po kterou je uchazec svou nabídkou vázán: Do: 31.12.2004.
 IV.3.7) Podmínky pro otevrení nabídek
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené k tomu, aby byly prítomny otevírání nabídek:
 Hodnotící komise, statutární orgán uchazece nebo zmocnenż zástupce
 uchazece.
 IV.3.7.2) Den, cas a místo: 3.11.2004-08:00.
 Ministerstvo informatiky CR, Havelkova 2 Praha 3.
 ODDÍL VI: DALSÍ INFORMACE
 VI.1) Nepovinné vyhlásení: Ne.
 VI.3) Zakázka se vztahuje k projektu/programu financovanému z prostredku
 EU: Ne.
 VI.4) Dalsí informace: II.1.1) Druh zakázky na stavební práce (pokud se
 jedná o zakázku na stavební práce): Provedení stavebních prací jakżmikoli
 prostredky v souladu s pozadavky stanovenżmi zadavatelem.
 II. 1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Kód NUTS:
 CZ0000
 IV.1.3.2) Jiná predchozí zverejnení: Císlo vyhlásení v obsahu Úr. vest. :
 124271-04 ze dne 27.07.2004
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 27.09.2004 16:00.
 VI.5) Den odeslání tohoto vyhlásení: 6.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau