Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Sicherheitsausbildung - PL-Warschau
Spezialausbildung.
Berufsausbildung.
Managementausbildung.
Ausbildung im Umweltschutz.
Sicherheitsausbildung.
Beratungsdienste.
Dokument Nr...................: 150942-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VORINFORMATION
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci w Warszawie, Att: Magdalena
 Wrzyszcz, ul. Panska 81/83, PL-00-834 Warszawa. Tel.: +48 22 432 80 80.
 Fax: +48 22 432 86 20. E-mail: biuro@parp.gov.pl. URL: www.parp.gov.pl.
 II.2.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 80425000,
 80424000, 80423200, 80421000, 80423000, 85312320.
 Beschreibung: Sicherheitsausbildung.
 Ausbildung im Umweltschutz.
 Managementausbildung.
 Spezialausbildung.
 Berufsausbildung.
 Beratungsdienste.
 II.4) Voraussichtlicher Beginn des Verfahrens: 15.9.2004.
 II.4) Voraussichtlicher Beginn des Verfahrens: 15.9.2004.
 II.4) Voraussichtlicher Beginn des Verfahrens: 15.10.2004.
 II.4) Voraussichtlicher Beginn des Verfahrens: 15.10.2004.
 II.4) Voraussichtlicher Beginn des Verfahrens: 1.11.2004.
 II.4) Voraussichtlicher Beginn des Verfahrens: 1.12.2004.
OT: WSTEPNE OGLOSZENIE INFORMACYJNE
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Polska Agencja
 Rozwoju Przedsiebiorczosci w Warszawie, Att: Magdalena Wrzyszcz, ul.
 Panska 81/83, PL-00-834 Warszawa. Tel.: +48 22 432 80 80. Fax: +48 22 432
 86 20. E-mail: biuro@parp.gov.pl. URL: www.parp.gov.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 1.1.
 I.3)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Inne.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - DOSTAWY/USLUGI
 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Uslugi
 szkolenia w zakresie wdrazania norm BHP - SPO RZL.
 II.2) Nomenklatura
 II.2.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 80425000.
 II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 92900.
 II.2.3) Kategoria uslug: 24.
 II.3) Rodzaj i wielkosc lub wartosc dostaw lub uslug dla kazdej z
 kategorii uslug: Szacunkowy koszt w PLN: 6 247 500,00.
 II.4) Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamówienia:
 15.9.2004.
 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Uslugi
 szkolenia w zakresie ochrony srodowiska - SPO RZL.
 II.2) Nomenklatura
 II.2.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 80424000.
 II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 92900.
 II.2.3) Kategoria uslug: 24.
 II.3) Rodzaj i wielkosc lub wartosc dostaw lub uslug dla kazdej z
 kategorii uslug: Szacunkowy koszt w PLN: 9 600 000,00.
 II.4) Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamówienia:
 15.9.2004.
 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Uslugi
 szkolenia w zakresie telepracy - SPO RZL.
 II.2) Nomenklatura
 II.2.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 80423200.
 II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 92310-92900.
 II.2.3) Kategoria uslug: 24.
 II.3) Rodzaj i wielkosc lub wartosc dostaw lub uslug dla kazdej z
 kategorii uslug: Szacunkowy koszt w PLN: 5 178 800,00.
 II.4) Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamówienia:
 15.10.2004.
 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Uslugi
 szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych - SPO RZL.
 II.2) Nomenklatura
 II.2.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 80421000.
 II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 92310-92900.
 II.2.3) Kategoria uslug: 24.
 II.3) Rodzaj i wielkosc lub wartosc dostaw lub uslug dla kazdej z
 kategorii uslug: Szacunkowy koszt w PLN: 29 060 229,00.
 II.4) Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamówienia:
 15.10.2004.
 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Pomoc dla
 mlodziezy poszukujacej pracy - PHARE 2003 RZL sektorowy.
 II.2) Nomenklatura
 II.2.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 80423000.
 II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 92230-92900.
 II.2.3) Kategoria uslug: 24.
 II.3) Rodzaj i wielkosc lub wartosc dostaw lub uslug dla kazdej z
 kategorii uslug: Szacunkowy koszt w euro: 4 000 000,00.
 II.4) Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamówienia:
 1.11.2004.
 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Rozwój
 instytucji rynku pracy - PHARE 2003 RZL sektorowy.
 II.2) Nomenklatura
 II.2.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 80423000.
 II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 92230-92900.
 II.2.3) Kategoria uslug: 24.
 II.3) Rodzaj i wielkosc lub wartosc dostaw lub uslug dla kazdej z
 kategorii uslug: Szacunkowy koszt w euro: 2 000 000,00.
 II.4) Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamówienia:
 1.12.2004.
 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Szkolenie
 ogólne i specjalistyczne dla kadry menedzerskiej - PHARE 2003 -
 inicjatywa III.
 II.2) Nomenklatura
 II.2.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 80421000.
 II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 92400-92900.
 II.2.3) Kategoria uslug: 24.
 II.3) Rodzaj i wielkosc lub wartosc dostaw lub uslug dla kazdej z
 kategorii uslug: Szacunkowy koszt w euro: 1 900 000,00.
 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Reorientacja
 zawodowa bezrobotnych i osób zagrozonych bezrobociem - PHARE 2003 RZL
 Regionalny.
 II.2) Nomenklatura
 II.2.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 80423000.
 II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 92230-92900.
 II.2.3) Kategoria uslug: 24.
 II.3) Rodzaj i wielkosc lub wartosc dostaw lub uslug dla kazdej z
 kategorii uslug: Szacunkowy koszt w euro: 10 493 975,00.
 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Pomoc w
 rozwoju lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia - PHARE 2003 RZL
 Regionalny.
 II.2) Nomenklatura
 II.2.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 85312320.
 II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 93322, 93323.
 II.2.3) Kategoria uslug: 25.
 II.3) Rodzaj i wielkosc lub wartosc dostaw lub uslug dla kazdej z
 kategorii uslug: Szacunkowy koszt w euro: 3 629 300,00.
 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Szkolenia
 dla pracowników i kadry zarzadzajacej MSP - PHARE 2003 RZL Regionalny.
 II.2) Nomenklatura
 II.2.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 80423200.
 II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 92310-92900.
 II.2.3) Kategoria uslug: 24.
 II.3) Rodzaj i wielkosc lub wartosc dostaw lub uslug dla kazdej z
 kategorii uslug: Szacunkowy koszt w euro: 5 133 351,00.
 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Promocja
 przedsiebiorczosci - PHARE 2003 RZL Regionalny.
 II.2) Nomenklatura
 II.2.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 85312320.
 II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 93322, 93323.
 II.2.3) Kategoria uslug: 25.
 II.3) Rodzaj i wielkosc lub wartosc dostaw lub uslug dla kazdej z
 kategorii uslug: Szacunkowy koszt w euro: 4 758 470,00.
 SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.2) Niniejsze zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze
 srodków UE: Tak.
 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, dzialanie 2.3,
 schemat b oraz Phare 2003 SSG Rozwój Zasobów Ludzkich.
 VI.3) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 24.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau