Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Busse - HU-Gyor
Busse.
Busse für den öffentlichen Verkehr.
Niederflurbusse.
Dokument Nr...................: 150895-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Kisalföld Volán Közlekedési Részvénytársaság, Att: azonos a szervezettel,
 Ipar u. 99., HU-9027 Gyor. Tel.: +36 96 417 286. Fax: +36 96 417 286.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 34121000, 34121100, 34121400.
 Beschreibung: Busse.
 Busse für den öffentlichen Verkehr.
 Niederflurbusse.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 27.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Ungarisch.
OT: AJÁNLATI FELHÍVÁS
 Árubeszerzés
 A szerzodés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: Igen.
 I. SZAKASZ: SZERZODÉSKÖTO HATÓSÁG
 I.1)	A szerzodésköto hatóság hivatalos megnevezése és címe: Kisalföld
 Volán Közlekedési Részvénytársaság, Címzett: azonos a szervezettel, Ipar
 u. 99., HU-9027 Gyor. Tel.: +36 96 417 286. Fax: +36 96 417 286.
 I.2)	További információk a következo címen szerezhetok be: Kisalföld
 Volán Közlekedési Rt. Fejlesztési és Vállalkozási Szervezet, Címzett:
 Kisalföld Volán Közlekedési Rt. Fejlesztési és Vállalkozási Szervezet,
 Ipar u. 99. II. emelet 204. szoba, HU-9027 Gyor. Tel.: +36 96 418 500.
 Fax: +36 96 418 500.
 I.3)	Dokumentáció a következo címen kérheto: Kisalföld Volán Közlekedési
 Rt. Fejlesztési és Vállalkozási Szervezet, Címzett: Kisalföld Volán
 Közlekedési Rt. Fejlesztési és Vállalkozási Szervezet, Ipar u. 99. II.
 emelet 204. szoba, HU-9027 Gyor. Tel.: +36 96 418 500. Fax: +36 96 418
 500.
 I.4)	Az ajánlatokat/jelentkezéseket a következo címre kell küldeni:
 Kisalföld Volán Közlekedési Rt. Fejlesztési és Vállalkozási Szervezet,
 Címzett: Kisalföld Volán Közlekedési Rt. Fejlesztési és Vállalkozási
 Szervezet, Ipar u. 99. II. emelet 204. szoba, HU-9027 Gyor. Tel.: +36 96
 418 500. Fax: +36 96 418 500.
 I.5)	A szerzodésköto hatóság típusa: Egyéb.
 II. SZAKASZ: A SZERZODÉS TÁRGYA
 II.1) Meghatározás
 II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzodés típusa: Vásárlás.
 II.1.4) Ez egy keretszerzodés: Nem.
 II.1.5)  A szerzodésköto hatóság által a szerzodéshez rendelt elnevezés:
 Autóbusz-szállítási szerzodés.
 II.1.6) A szerzodés meghatározása/tárgya: A közúti közlekedésrol szóló
 1988. évi I. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti - érvényes
 típusbizonyítvánnyal (beleértve a típusbizonyítvány kiterjesztését is)
 rendelkezo, kereskedelmi forgalomban lévo új, szóló, alacsonypadlós helyi
 autóbuszok beszerzése.
 II.1.7) Az építési beruházás, a szállítás vagy a teljesítés helye: Az
 ajánlattevo székhelye.
 II.1.8) Nómenklatúra
 II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 34121000, 34121100,
 34121400.
 II.1.9) Tételes megoszlás: Nem.
 II.1.10) Elfogadhatók változatok: Nem.
 II.2) Szerzodés szerinti mennyiség vagy szolgáltatási kör:
 II.2.1) Teljes mennyiség vagy szolgáltatási kör: 4 db új, szóló
 alacsonypadlós helyi autóbusz.
 II.3) A szerzodés idotartama vagy teljesítésének határideje: Befejezés:
 30.6.2005.
 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MÜSZAKI INFORMÁCIÓK
 III.1) A szerzodésre vonatkozó feltételek
 III.1.1) A szükséges biztosítékok: Ajánlattevo által megajánlott
 jóteljesítési garancia mértéke, amelyet a nyertes ajánlattevo a
 szerzodéskötéssel egy idoben köteles átadni az ajánlatkéro részére.
 III.1.2) Fo finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
 vonatkozó rendelkezésekre: Az ajánlatkéro az autóbuszok ellenértékének
 kifizetését azok átvételét követo 30 napon belül, számla ellenében
 átutalással teljesíti. Az ajánlatkéro eloleget nem biztosít.
 III.2) Részvételi feltételek
 III.2.1) A kivitelezo, beszállító vagy szolgáltató személyes helyzetére
 vonatkozó információk, valamint a minimálisan megkövetelt gazdasági,
 pénzügyi és müszaki kapacitás értékeléséhez szükséges információk és
 formai eloírások: a) az eljárásban a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a 61. §
 (1) bekezdés a)-c) pontja és a 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok
 érvényesülnek.
 b) Az ajánlattevo és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
 igénybe venni kívánt alvállalkozója külön-külön alkalmatlannak minosül a
 szerzodés teljesítésére:
 - ha pénzügyi helyzete a banki nyilatkozatok alapján nem ítélheto meg
 stabilnak (bármelyik pénzintézetnél 90 napot meghaladó, vagy kettonél
 több 30 napot meghaladó idotartamú sorban állás volt bármelyik
 számlájával szemben az elmúlt 1 évben,
 - negatív mérleg szerinti eredmény két egymást követo évben,
 - amennyiben az ajánlati kiírás szerinti jármütípus forgalmáról szóló
 nyilatkozata alapján megállapítható, hogy 2001-2003 évi együttes forgalma
 (nettó árbevétele) nem éri el a 400 millió forintot,
 - ha a jelen közbeszerzés tárgyával azonos típusra vonatkozóan 2001-2003
 években két helyrol együttesen, minimum 10 db. referenciát bemutatni nem
 tud, illetve amennyiben az ajánlatkéro a megjelölt referenciahelyek
 bármelyikétol nem megfelelo teljesítésrol kap visszajelzést,
 - az ajánlatában szereplo kivitel részletes, aktuális müszaki leírása,
 jellegrajza, továbbá ha a bemutatásra felajánlott mintapéldány alapján
 megállapítható, hogy az ajánlatában szereplo jármükivitel nem felel meg a
 dokumentációban foglalt müszaki eloírásoknak,
 - ha nem rendelkezik minoségbiztosítási rendszerrel.
 III.2.1.1) Jogi helyzet - igazoló okmánnyal: - Ajánlattevotol és a
 közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
 alvállalkozójától a Kbt. 63. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak
 megfeleloen igazolás vagy nyilatkozat arról, hogy vonatkozásában a Kbt
 60. § (1) bekezdés, a 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjában és a 62. § (1)
 bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
 - Továbbá az ajánlattevonek a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint
 nyilatkoznia kell, hogy a szerzodés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
 kizáró okok hatálya alá eso alvállalkozót.
 Az igazolások vonatkozásában a Kbt. 20. § (3) bekezdése szerint kell
 eljárni.
 III.2.1.2) Gazdasági és pénzügyi kapacitás - igazoló okmánnyal: - Az
 ajánlattevo és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
 igénybe venni kívánt alvállalkozója számláját vezeto valamennyi pénzügyi
 intézmény 60 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy a pénzintézet a
 számláját mióta kezeli, az elmúlt 1 évben fizetési kötelezettségének
 pontosan eleget tett-e, számláján sorban állás volt-e az elmúlt 1 évben,
 hány alkalommal, mennyi ideig. [Kbt 66. § (1) bekezdés a) pont]
 - Az ajánlattevo és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
 igénybe venni kívánt alvállalkozója 2002. 2003. évi számviteli szabályok
 szerinti beszámolója, Kbt 66. §. (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak
 megfeleloen.
 - Az ajánlattevo nyilatkozata 2001-2003 évi azon jármütípus forgalmáról,
 amelybe az ajánlatában szereplo kivitel tartozik [ Kbt. 66. § (1) bek.
 c). pont].
 Az igazolások vonatkozásában a Kbt. 20. § (3) bekezdése szerint kell
 eljárni.
 III.2.1.3) Müszaki kapacitás - igazoló okmánnyal: - Az ajánlattevo
 2001-2003 évi legjelentosebb új autóbusz-szállitásainak ismertetése azon
 jármütípusról csatolt referenciával, amelyekhez a megadott kivitel
 tartozik (melyben térjen ki a vevo nevére, székhelyére, képviseloje
 nevére, telefon- és faxszámára, a szerzodés teljesítésének idejére, az
 ellenszolgáltatás összegére, a szállított jármü típusára, mennyiségére,
 forgalmi feladatára, foegységeinek gyártójára) [Kbt. 67. § (1) bekezdés
 a) pont.].
 - Az ajánlattevo ajánlatának tárgyát képezo kivitelek részletes, aktuális
 müszaki leírása (melyben közölje, mennyi ezen jármüvek fajlagos üzemanyag
 fogyasztása és foegységeinek élettartama), jellegrajza és egy
 magyarországi telephelyen megtekintheto mintapéldány biztosítása, azon
 jármütípusból, amelyhez a megadott kivitel tartozik [Kbt. 67. § (1)
 bekezdés d) pont].
 - Müszaki-gazdasági egységei minoségbiztosítási rendszerének - bármely
 európai nemzeti rendszerben akkreditált - minoségbiztosítási rendszerének
 (MSZ EN ISO 9001:2000) érvényes tanúsítványa [ Kbt. 68. § (3) bekezdés ].
 Az igazolások vonatkozásában a Kbt 20. § (3) bekezdése szerint kell
 eljárni.
 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
 IV.1) Az eljárás típusa: Nyílt.
 IV.2) Az elbírálás szempontjai: A következo szempontok alapján a
 gazdaságilag legelonyösebb ajánlat:
 A következo szempontok:
 1: Ajánlati ár, súlyszám: 0,40
 2: A felépítményi részek átrozsdásodástól mentességéért vállalt jótállás
 idotartama, súlyszám: 0,30
 3: A 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 1/A melléklete szerint számolt
 fajlagos üzemanyag felhasználás, súlyszám: 0,10
 4: A jótállási kötelezettség vállalás idotartama a teljes autóbuszra
 vonatkozóan, súlyszám: 0,05
 5: A foegységek, fojavítás nélkül vállalt futásteljesítménye km-ben,
 súlyszám: 0,15. 5. pontnál az egyes foegységek müszaki értéküknek
 megfeleloen a következo súllyal szerepelnek: motor, súlyszám: 0,05;
 nyomatékváltó, súlyszám: 0,04; hátsó futómü, súlyszám: 0,03; elso futómü,
 súlyszám: 0,02, kormánymü, súlyszám: 0,01
 Csökkeno fontossági sorrendben: Igen.
 IV.3) Adminisztratív információk
 IV.3.2) A szerzodéses és egyéb dokumentáció beszerzésének feltételei: A
 dokumentáció beszerezheto: 27.10.2004 -ig.
 Ár: 80 000 Ft + ÁFA HUF.
 A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltétele és módja: A
 dokumentáció 80.000.- Ft +ÁFA készpénz házipénztárba történo befizetés
 ellenében a dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet címén
 személyesen veheto át munkanapokon 8 és 12.00 óra között. 2004.10.27-én
 10 óráig veheto át a dokumentáció.
 IV.3.3) Az ajánlatok, illetve jelentkezések beérkezési határideje:
 27.10.2004. Idopont: 10:00.
 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve
 jelentkezések benyújthatók: magyar.
 IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idotartama: 50 nap(ok) az
 ajánlatok beérkezésének határidejétol számítva.
 IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
 IV.3.7.1) Az ajánlatok felbontásánál megjelenésre felhatalmazott
 személyek: Ajánlatkéro és ajánlattevok képviseloi és az általuk
 meghívottak.
 IV.3.7.2) Dátum, idopont és hely: 27.10.2004-10:00.
 Kisalföld Volán Közlekedési Részvénytársaság 9027. Gyor, Ipar u. 99. III.
 emeleti tárgyalóterem.
 VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
 VI.1) A felhívás nem kötelezo jellegü: Nem.
 VI.3) A szerzodés EU alapokból finanszírozott projekttel/programmal
 kapcsolatos: Nem.
 VI.4) További információ: II.1.11) Eltérések az európai müszaki leírások
 alkalmazásától: NEM
 Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció megvásárlása, amely
 a müszaki leírást és a részletes szerzodési feltételeket is tartalmazza.
 Az ajánlatkéro a hiánypótlás lehetoségét biztosítja.
 Az értékelés során adható pontszám alsó és felso határa, amely minden
 részszempontnál azonos 1-100.
 A pontszám meghatározásának módszere, mely minden részszempont esetében
 azonos: az ajánlatkéro az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
 elemeinek értékelése során a legjobb ajánlati tartalmi elemre az adható
 pontszám felso határát (maximális pontszám: 100), a legkedvezotlenebb, de
 érvényes ajánlati tartalmi elemre az adható pontszám alsó határát
 (minimális pontszám 1) adja. A többi ajánlat tartalmi elemeire az adható
 pontszámot az egyenes arányosság szabályai szerint számítja ki.
 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplo valamennyi egységet és
 foegységet is tartalmazó - a közúti közlekedésrol szóló 1988. évi I.
 törvény 22. § (1) bekezdése szerinti - érvényes típusbizonyítványt
 (beleértve a típusbizonyítvány kiterjesztését is) azon jármütípus
 vonatkozásában, melyekbe tartozó egyes kivitelre az ajánlattevo ajánlatot
 tesz.
 Az ajánlattevonek a jelen ajánlati felhívásban és a dokumentációban
 meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfeleloen kell
 ajánlatát elkészítenie és benyújtani.
 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevo kifejezett nyilatkozatát a
 felhívás feltételeire a ,,részletes szerzodéses feltételek" alapján
 megkötendo szerzodés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére.
 Az ajánlatokat cégszerüen aláírva, és minden oldalt szignálva, zárt
 borítékban, a borítékon ,,4 db új, szóló alacsonypadlós helyi autóbusz
 beszerzése" megjelöléssel, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell
 benyújtani. Az ajánlatot összefüzve, oldalanként folyamatos
 sorszámozással ellátva kell benyújtani.
 Ajánlattevonek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt 71.§.(1) bekezdés
 a)-b) pontjaira, valamint (3) bekezdésére vonatkozóan.
 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülo
 összes költség az ajánlattevot terheli.
 A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
 Kbt. eloírásai szerint kell eljárni.
 Az eredményhirdetés idopontja az ajánlatok bontását követo naptól
 számított 10. nap (ha ez nem munkanap, akkor az után következo elso
 munkanap) 10 óra
 Szerzodéskötés idopontja az eredményhirdetést követo naptól számított 8.
 nap (ha ez nem munkanap, akkor az után következo elso munkanap) 10 óra.
 VI.5) A felhívás feladásának dátuma: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau