Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Rohholz - HU-Budapest
Rohholz.
Dokument Nr...................: 150838-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: MÁV
 Rt., Att: Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység,
 Podmaniczky u. 24/a. B épület 104., HU-1062 Budapest. Tel.: +36 1 432 40
 67, +36 1 432 40 68. Fax: +36 1 340 37 37.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 02140000.
 Beschreibung: Rohholz.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Ungarisch.
OT: AJÁNLATI FELHÍVÁS
 Árubeszerzés
 A szerzodés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: Nem.
 I. SZAKASZ: SZERZODÉSKÖTO HATÓSÁG
 I.1)	A szerzodésköto hatóság hivatalos megnevezése és címe: MÁV Rt.,
 Címzett: Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység,
 Podmaniczky u. 24/a. B épület 104., HU-1062 Budapest. Tel.: +36 1 432 40
 67, +36 1 432 40 68. Fax: +36 1 340 37 37.
 I.2)	További információk a következo címen szerezhetok be: Azonos az I.1
 pontban megadottal.
 I.3)	Dokumentáció a következo címen kérheto: Azonos az I.1 pontban
 megadottal.
 I.4)	Az ajánlatokat/jelentkezéseket a következo címre kell küldeni:
 Azonos az I.1 pontban megadottal.
 I.5)	A szerzodésköto hatóság típusa: Egyéb.
 II. SZAKASZ: A SZERZODÉS TÁRGYA
 II.1) Meghatározás
 II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzodés típusa: Vásárlás.
 II.1.4) Ez egy keretszerzodés: Nem.
 II.1.5)  A szerzodésköto hatóság által a szerzodéshez rendelt elnevezés:
 Szállítási szerzodés rúdfa beszerzésére.
 II.1.6) A szerzodés meghatározása/tárgya: A MÁV Rt. számára 2004 IV.
 negyedévtol 2006. II. negyedévig tartó idoszakra szükséges rúdfa
 beszerzése.
 II.1.7) Az építési beruházás, a szállítás vagy a teljesítés helye:
 Debrecen Területi Logisztikai Központ, Záhonyi részleg,
 Eperjeske IV. raktár
 4646 Eperjeske, MÁV állomás (Eperjeske átrakó).
 II.1.8) Nómenklatúra
 II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 02140000.
 II.1.9) Tételes megoszlás: Nem.
 II.1.10) Elfogadhatók változatok: Nem.
 II.2) Szerzodés szerinti mennyiség vagy szolgáltatási kör:
 II.2.1) Teljes mennyiség vagy szolgáltatási kör: 5 400 m3.
 II.3) A szerzodés idotartama vagy teljesítésének határideje: Kezdés:
 16.11.2004 - Befejezés: 30.4.2006.
 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MÜSZAKI INFORMÁCIÓK
 III.1) A szerzodésre vonatkozó feltételek
 III.1.1) A szükséges biztosítékok: Nem teljesítés, késedelmes
 teljesítés, illetve hibás teljesítés esetén a nyertes ajánlattevo
 kötbérfizetéssel tartozik a dokumentáció mellékletét képezo
 szerzodéstervezetben foglaltak szerint.
 III.1.2) Fo finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
 vonatkozó rendelkezésekre: Ajánlatkéro eloleget nem biztosít. A
 teljesítés ellenértékét az ajánlatkéro a számla kézhezvételétol számított
 30 napos átutalással egyenlíti ki.
 III.2) Részvételi feltételek
 III.2.1) A kivitelezo, beszállító vagy szolgáltató személyes helyzetére
 vonatkozó információk, valamint a minimálisan megkövetelt gazdasági,
 pénzügyi és müszaki kapacitás értékeléséhez szükséges információk és
 formai eloírások: Kizáró okok:
 - Az eljárásban nem lehet ajánlattevo, vagy a közbeszerzés értékének 10
 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel
 szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-f) pontjaiban és a 61.§ (1)
 bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.
 - Az ajánlatkéro kizárja a közbeszerzési eljárásból az olyan
 ajánlattevot, akivel, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
 mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1)
 bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.
 Ajánlatkéro alkalmatlannak minosíti Ajánlattevot, illetve a közbeszerzés
 értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
 alvállalkozóját, amennyiben:
 - pénzintézeti nyilatkozata alapján fizetési kötelezettségeinek nem tesz
 pontosan eleget, vagy bankszámláján a 2003. évben sorban állás volt (AJ
 és ALV),
 - 2003. évi nettó árbevétele nem érte el az ajánlattétel értékének 80
 %-át a megajánlott részajánlat szerint (AJ vagy ALV),
 - szállításainak ismertetése alapján megállapítható, hogy az elozo két
 évben nem végzett szállítást a megajánlott termékbol a közbeszerzés
 értékének 80 %-át kitevo összegben (AJ vagy ALV),
 - az elmúlt két évbol nem rendelkezik legalább egy konkrét referencia
 levéllel, amely a megajánlott termék szerzodésszerü szállítására
 vonatkozik (AJ vagy ALV).
 III.2.1.1) Jogi helyzet - igazoló okmánnyal: - Ajánlattevonek és a
 közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
 alvállalkozójának az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdés szerint
 kell igazolnia, illetoleg nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60.
 § (1) bekezdés a)-f) pontjainak, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c)
 pontjainak hatálya alá.
 - Ajánlattevonek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
 igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatában nyilatkoznia kell a
 Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozóan,
 - A Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontja szerint ajánlattevonek és a 10 %-ot
 meghaladó alvállalkozónak csatolnia kell az ajánlattételi határidot
 megelozo 3 hónapnál nem régebbi cégkivonata eredeti vagy közjegyzo által
 hitelesített másolati példányát, vagy a Kbt. 63. § (2) bekezdésében
 meghatározott egyéb igazolást.
 III.2.1.2) Gazdasági és pénzügyi kapacitás - igazoló okmánnyal:
 Ajánlattevonek, illetve a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben
 igénybe venni kívánt alvállalkozónak a pénzügyi és gazdasági alkalmasság
 igazolására csatolnia kell:
 * valamennyi számlavezeto pénzintézete - az ajánlattételi határidot
 megelozo 30 napnál nem régebbi keltezésü - nyilatkozatát az ajánlattevo
 fizetoképességének megállapítására az alábbi tartalommal (AJ és ALV):
 - mióta vezeti az ajánlattevo bankszámláját,
 - az ajánlattevo 2003. évben fizetési kötelezettségeinek eleget tett-e,
 - bankszámláján a 2003 .évben volt-e sorban állás, ha igen, mikor és
 mennyi ideig,
 * mérleget és eredmény-kimutatást a 2003. évre vonatkozóan (AJ és ALV).
 III.2.1.3) Müszaki kapacitás - igazoló okmánnyal: Az ajánlattevonek vagy
 a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
 alvállalkozónak a müszaki alkalmasság igazolására csatolni kell:
 - a Kbt. 68.§ (1) a)-b) pontja alapján az elozo két év (2002, 2003)
 legjelentosebb szállításainak ismertetését (legalább a szállítási
 mennyiség, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és a
 szerzodést köto másik fél megnevezésével (AJ vagy ALV),
 - a Kbt. 68. § (1) a) pontja alapján az elozo két évbol származó
 referencialevelet a megajánlott termékek szerzodésszerü szállításáról (AJ
 vagy ALV)
 Jelmagyarázat:
 (AJ és ALV): Ajánlattevonek és a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó
 mértékben igénybe venni kívánt minden alvállalkozónak külön-külön is
 eleget kell tennie a feltételeknek.
 (AJ vagy ALV): Ajánlattevo és a közbeszerzési érték 10 %-át meghaladó
 mértékben igénybe venni kívánt minden alvállalkozó együttesen is
 teljesítheti a feltételt.
 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
 IV.1) Az eljárás típusa: Nyílt.
 IV.1.1) Megtörtént már a jelöltek kiválasztása: Nem.
 IV.2) Az elbírálás szempontjai: A következo szempontok alapján a
 gazdaságilag legelonyösebb ajánlat:
 A következo szempontok:
 1: Az ellenszolgáltatás mértéke a teljes idoszakra, súlyszám: 85
 2: Az ajánlattevo által megjelölt fizetési határido (napokban), súlyszám:
 5
 3: Késedelmi kamatmentes napok száma, súlyszám: 5
 4: Az ajánlattevo által kért késedelmi kamat mértéke (%-ban), súlyszám: 5
 Csökkeno fontossági sorrendben: Igen.
 IV.3) Adminisztratív információk
 IV.3.2) A szerzodéses és egyéb dokumentáció beszerzésének feltételei: A
 dokumentáció beszerezheto: 25.10.2004 -ig.
 Ár: 20 000 Ft + ÁFA HUF.
 A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: hétfotol
 csütörtökig 9:00-12:00 között, pénteken 9:00-10:00 óra között az
 ajánlatkéro pénztárában készpénzben, vagy átutalással az ajánlatkéro PB
 11991102-02140236-00000000 számú bankszámlájára a beszerzés tárgyának
 megjelölésével. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattevo számára
 kötelezo.
 A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: hétfotol csütörtökig
 9:00-12:00 között, pénteken 9:00-10:00 óra között az ajánlatkéronél
 személyesen, vagy a Kbt. 54.§ (4) bekezdésében meghatározott módon, a
 befizetést igazoló számla bemutatását követoen átveheto. Az ajánlattételi
 határido lejártának napján a dokumentáció 9:00-10:00 óra között veheto át.
 IV.3.3) Az ajánlatok, illetve jelentkezések beérkezési határideje:
 25.10.2004. Idopont: 10:00.
 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve
 jelentkezések benyújthatók: magyar.
 IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idotartama: -ig: 16.11.2004.
 IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
 IV.3.7.1) Az ajánlatok felbontásánál megjelenésre felhatalmazott
 személyek: Ajánlatkéro és ajánlattevo képviseloi, valamint az általuk
 meghívottak.
 IV.3.7.2) Dátum, idopont és hely: 25.10.2004-10:00.
 MÁV Rt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység ,,B" épület
 Tárgyaló. 1062 Budapest, Podmaniczky u. 24/a.
 VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
 VI.1) A felhívás nem kötelezo jellegü: Nem.
 VI.2) Kérjük feltüntetni, hogy a beszerzés ismétlodo jellegü-e, illetve
 a további felhívások közzétételének tervezett ütemtervét: A beszerzés
 ismétlodo jellegü, a következo hirdetmény megjelenése 13 hónap múlva
 várható.
 VI.3) A szerzodés EU alapokból finanszírozott projekttel/programmal
 kapcsolatos: Nem.
 VI.4) További információ: 1. Az eredményhirdetés helye és idopontja:
 MÁV Rt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység ,,B" épület
 Tárgyaló 1062 Budapest, Podmaniczky u. 24/a.
 08/11/2004. 10:00 óra
 2. A szerzodéskötés helye és idopontja:
 MÁV Rt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység ,,B"épület
 Tárgyaló 1062 Budapest, Podmaniczky u. 24/a. 16/11/2004 10:00 óra
 3. A nyertes ajánlattevo(k) visszalépése esetén az ajánlatkéro a második
 legkedvezobb ajánlatot tevovel (tevokkel) köt szerzodést.
 4. Az ajánlatkéro az eljárásban egy alkalommal hiánypótlási lehetoséget
 biztosít.
 5. A részszempontok értékelése során adható pontszám valamennyi
 részszempont esetében 0-10-ig terjed.
 Az a módszer, amellyel a ponthatárok közötti pontszám meghatározásra
 kerül, (mely módszer minden részszempont esetében azonos), az ajánlatkéro
 szempontjából legjobb ajánlat 10, a következok arányosan kevesebb pontot
 kapnak.
 6. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerüen aláírva,
 oldalankénti folyamatos sorszámmal ellátva, magyar nyelven, három
 példányban (1 eredeti + 2 másolat) példányonként egybefüzötten, zárt
 borítékban kell benyújtani.
 7. Az ajánlat - tartalomjegyzéket követo - elso oldalaként felolvasólap
 szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat:
 - az ajánlattevo, illetoleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
 mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét székhelyét, telefon és
 faxszámát,
 - a kért ellenszolgáltatás összegét,
 - azokat az adatokat, melyek a bírálati részszempontok alapján
 értékelésre kerülnek (Kbt. 79..§ (3) bekezdés).
 8. Ajánlattevonek nyilatkoznia kell, hogy kíván-e a Kbt. 71.§ (1)
 bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozót igénybe venni. (A nemleges
 nyilatkozatot is csatolni kell).
 9. Az ajánlatban nyilatkoznia kell az ajánlattevonek a felhívási
 feltételek és az ajánlatkérési dokumentációban szereplo szerzodéses
 feltételek elfogadásáról, valamint a szerzodés teljesítésérol is. (Kbt.
 70. § (1) bekezdés)
 10. Ajánlattevonek nyilatkoznia kell, hogy a kis-és középvállalkozásokról
 szóló 1999. évi XCV. törvény szerint mikro-, kis-, vagy
 középvállalkozásnak minosül-e. Amennyiben nem tartozik-e törvény hatálya
 alá, a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
 11. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem
 szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekrol szóló 2003. évi CXXIX.
 törvény az irányadó.
 VI.5) A felhívás feladásának dátuma: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau