Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Stühle für Zahnbehandlungen - PL-Warschau
Zahnärztliche Handgeräte.
OP-Beleuchtung.
Diverse medizinische Ausrüstung.
Autoklaven.
Möbel für ärztliche Zwecke.
Untersuchungstische.
Stühle für Zahnbehandlungen.
Präzisionswaagen.
Manometer.
Optische Instrumente.
Dokument Nr...................: 150797-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Gminy Warszawa-Bialoleka,
 Att: Krystyna Radomska, Elzbieta Stepka, Marywilska 44, PL-03-042
 Warszawa. Tel.: +48 22 811 89 25. Fax: +48 22 811 99 07.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 33192410, 33131000, 33192210, 33400000, 33192000, 33167000, 33190000,
 33252310, 33191110, 33231000.
 Beschreibung: Stühle für Zahnbehandlungen.
 Zahnärztliche Handgeräte.
 Untersuchungstische.
 Optische Instrumente.
 Möbel für ärztliche Zwecke.
 OP-Beleuchtung.
 Diverse medizinische Ausrüstung.
 Manometer.
 Autoklaven.
 Präzisionswaagen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 20.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Samodzielny
 Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Gminy Warszawa-Bialoleka, Att:
 Krystyna Radomska, Elzbieta Stepka, Marywilska 44, PL-03-042 Warszawa.
 Tel.: +48 22 811 89 25. Fax: +48 22 811 99 07.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Inne.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Sprzet
 medyczny.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: 1. Unit stomatologiczny - opis w
 zalaczniku do SIWZ.
 2. Drobny sprzet stomatologiczny - opis w SIWZ.
 3. Fotel ginekologiczny - opis w SIWZ.
 4. Sprzet okulistyczny - opis w SIWZ.
 5. Meble medyczne - opis w SIWZ.
 6. Lampy medyczne - opis w SIWZ.
 7. Wzierniki ginekologiczne - opis w SIWZ.
 8. Aparaty do mierzenia cisnienia i termometry elektroniczne - opis w
 SIWZ.
 9. Urzadzenia do sterylizacji - opis w SIWZ.
 10. Wagi - opis w SIWZ.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Przychodnia przy ul. Milenijnej 4.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 33192410, 33131000, 33192210,
 33400000, 33192000, 33167000, 33190000, 33252310, 33191110, 33231000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Powyzej 130 000 EUR z
 podzialem na 10 pakietów.
 II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym moga byc wykorzystane: 14 dni od
 daty podpisania umowy.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 okres w dniach
 liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33192410.
 2) Krótki opis: Unit stomatologiczny - opis w zalaczniku do SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Sprzet medyczny.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33131000.
 2) Krótki opis: Drobny sprzet stomatologiczny - opis w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Sprzet medyczny.
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33192210.
 2) Krótki opis: Fotel ginekologiczny - opis w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Sprzet medyczny.
 Czesc Nr: 4
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33400000.
 2) Krótki opis: Sprzet okulistyczny - opis w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Sprzet medyczny.
 Czesc Nr: 5
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33192000.
 2) Krótki opis: Meble medyczne - opis w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Sprzet medyczny.
 Czesc Nr: 6
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33167000.
 2) Krótki opis: Lampy medyczne - opis w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Sprzet medyczny.
 Czesc Nr: 7
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33190000.
 2) Krótki opis: Wzierniki ginekologiczne - opis w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Sprzet medyczny.
 Czesc Nr: 8
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33252310.
 2) Krótki opis: Aparaty do mierzenia cisnienia i termometry
 elektroniczne - opis w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Sprzet medyczny.
 Czesc Nr: 9
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33191110.
 2) Krótki opis: Urzadzenia do sterylizacji- opis w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Sprzet medyczny.
 Czesc Nr: 10
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33231000.
 2) Krótki opis: Wagi - opis w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Sprzet medyczny.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 14 033,66 PLN.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Oswiadczenie o
 spelnianiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien
 publicznych.
 Oswiadczenie o niewykluczeniu z postepowania.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Jak w SIWZ.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: Jak w
 SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Cena (koszt) - 80%;
 2: Okres gwarancji - 20%.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 ZP/1/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 20.10.2004.
 Cena: 40,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Przelewem lub gotówka.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 20.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Komisja Przetargowa oraz Dostawcy, którzy zloza oferty.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 20.10.2004-11:00.
 Siedziba Zamawiajacego pokój nr 206.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau