Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Ingenieur- und Hochbauarbeiten - NL-Herzogenbusch
Bodendekontaminationsarbeiten.
Erdbewegungsarbeiten.
Ingenieur- und Hochbauarbeiten.
Bauarbeiten für Stahlbrücken.
Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten.
Dokument Nr...................: 150441-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente "s-Hertogenbosch,
 Att: Directeur van de sector Stadsbedrijven, Postbus 12345, NL-5200 GZ
 "s-Hertogenbosch. Tel.: 073-615 96 90. Fax: 073-615 52 46. E-mail:
 Ingenieursbureau@s-hertogenbosch.nl. URL: www.s-hertogenbosch.nl.
 ("Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union" Nr. S 140 vom
 21.7.2004, nicht offenes Verfahren, 119840-2004)
 Betr.: CPV: 45220000, 45112340, 45112500, 45221115, 45454100.
 Ingenieur- und Hochbauarbeiten. Bodendekontaminationsarbeiten.
 Erdbewegungsarbeiten.
 Anstatt: I.4) Ingenieursbureau "s-Hertogenbosch, Att: B. van Zwam,
 Wolvenhoek 1, NL-5211 HH "s-Hertogenbosch. Tel.: 073-615 96 90. Fax:
 073-615 52 46. E-mail: Ingenieursbureau@s-hertogenbosch.nl.
 II.1.9) Ja.
 Offertes kunnen worden ingediend voor: Alle percelen tezamen.
 III.1.3) Nederlandse rechtsvorm. Indien meerdere inschrijvers in
 combinatie inschrijven (maximaal drie), zal bij gunning een ondertekende
 verklaring moeten worden overgelegd door de (tijdelijke) combinatie van
 inschrijvers, waarin vastgesteld wordt dat de inschrijvers in de
 combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de
 volledige en juiste uitvoering van de financiële, juridische en
 technische aspecten van de opdracht.
 ...
 III.2.1) Verwezen wordt naar hetgeen gesteld in de selectieleidraad
 Bastion Sint Anthonie.
 De selectieleidraad wordt u op verzoek van de gegadigde door de
 aanbestedende dienst toegezonden. Voor adresgegevens zie onder punt I.1.
 De selectieleidraad is alleen per e-mail opvraagbaar vanaf moment van
 publicatie, de verzending zal geschieden vanaf 9.8.2004. De
 selectieleidraad is verkrijgbaar tot en met 3.9.2004.
 De gegevens dienen uiterlijk op 6.9.2004 in 2-voud, tijdens kantooruren
 te worden aangeleverd aan de balie op het adres vernoemd onder punt I.4.
 Indien gegadigden gezamenlijk inschrijven, dient elk van hen de in de
 selectieleidraad gevraagde gegevens over te leggen.
 De minimumeisen en de verlangde bescheiden zijn verder vermeld in de
 selectieleidraad behorende bij deze aankondiging.
 III.2.1.2)
 III.2.1.3)
 IV.1.4)
 IV.3.2) Verkrijgbaar tot: 3.9.2004.
 Voorwaarden en wijze van betaling: Verkrijgbaar tot en met 3.9.2004.
 ...
 De selectieleidraad is vanaf publicatie opvraagbaar maar zal vanaf 9
 augustus aan de gegadigden worden toegezonden. Het bestek met
 bijbehorende tekeningen ligt vanaf 23.8.2004 ter inzage op het
 Ingenieursbureau "s-Hertogenbosch en is op afspraak in te zien. Voor
 adresgegevens zie punt I.4.
 IV.3.3) 6.9.2004.
 IV.3.4) Voorziene datum: 20.9.2004.
 VI.4) ...
 Het opvragen van de selectieleidraad en het stellen van vragen dient
 uitsluitend per e-mail te geschieden. Mondelinge verzoeken tot toezenden
 van de selectieleidraad alsmede mondeling gestelde vragen worden niet in
 behandeling genomen. Voor de communicatie aangaande de procedure wordt
 tevens verwezen naar hetgeen hierover opgenomen in de selectieleidraad.
 IV.2) Gunningscriteria: Hiervoor wordt tevens verwezen naar de
 selectieleidraad.
 De opdracht zal worden gegund aan de aanbieder met de naar het oordeel
 van de aanbestedende dienst economisch meest voordelige aanbieding. De
 gunningscriteria en de methodiek van beoordeling worden nader toegelicht
 in de selectieleidraad en aanbestedingsstukken.
 Een presentatie waarbij de aanbieder zijn/haar visie geeft op de opdracht
 kan onderdeel uitmaken van de gunningsprocedure. Hiervoor wordt verwezen
 naar de selectieleidraad.
 VI.5) 14.7.2004.
 muss es heißen: I.4) Ingenieursbureau "s-Hertogenbosch, Att: B. van Zwam,
 Wolvenhoek 1, NL-5211 HH "s-Hertogenbosch. Tel.: 073-615 96 90. Fax:
 073-615 52 46. E-mail: Ingenieursbureau@s-hertogenbosch.nl.
 De selectieleidraad dient te worden ingediend bij: Adviesbureau Goedhart,
 Postbus 505, NL-8200 AM Lelystad. Tevens wordt verwezen naar de
 bijgestelde selectieleidraad.
 II.1.9) Neen.
 Inschrijvingen moeten worden ingediend voor: Alle percelen tezamen.
 III.1.3) Nederlandse rechtsvorm. Indien meerdere inschrijvers in
 combinatie inschrijven, zal bij gunning een ondertekende verklaring
 moeten worden overgelegd door de (tijdelijke) combinatie van
 inschrijvers, waarin vastgesteld wordt dat de inschrijvers in de
 combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de
 volledige en juiste uitvoering van de opdracht.
 ...
 III.2.1) Verwezen wordt naar hetgeen gesteld in de bijgestelde
 selectieleidraad Bastion Sint Anthonie.
 De bijgestelde selectieleidraad wordt u op verzoek van de gegadigde door
 de aanbestedende dienst toegezonden. Voor adresgegevens zie onder punt
 I.1.
 De bijgestelde selectieleidraad is alleen per e-mail opvraagbaar vanaf
 moment van publicatie.
 De bijgestelde selectieleidraad is opvraagbaar vanaf 2.9.2004.
 De gegevens dienen uiterlijk op 27.9.2004 te worden ingediend bij
 Adviesbureau Goedhart. Adresgegevens zijn opgenomen in de bijgestelde
 selectieleidraad en onderdeel I.4.
 Indien gegadigden gezamenlijk inschrijven, dient elk van hen de in de
 bijgestelde selectieleidraad gevraagde gegevens over te leggen.
 De minimumeisen en de verlangde bescheiden zijn verder vermeld in de
 bijgestelde selectieleidraad.
 III.2.1.2) Verwezen wordt naar de bijgestelde selectieleidraad.
 III.2.1.3) Verwezen wordt naar de bijgestelde selectieleidraad.
 IV.1.4) Maximaal 10 gegadigden.
 IV.3.2) De bijgestelde selectieleidraad is opvraagbaar vanaf 3.9.2004.
 ...
 Het bestek met bijbehorende tekeningen ligt vanaf 27.9.2004 ter inzage op
 het Ingenieursbureau "s-Hertogenbosch en is op afspraak in te zien. Voor
 adresgegevens zie punt I.4.
 IV.3.3) 27.9.2004.
 IV.3.4) Voorziene datum: 6.10.2004.
 VI.4) ...
 Het opvragen van de bijgestelde selectieleidraad en het stellen van
 vragen dient uitsluitend per e-mail te geschieden. Mondelinge verzoeken
 tot toezenden van de bijgestelde selectieleidraad alsmede mondeling
 gestelde vragen worden niet in behandeling genomen. Voor de communicatie
 aangaande de procedure wordt tevens verwezen naar hetgeen hierover
 opgenomen in de bijgestelde selectieleidraad.
 IV.2) Gunningscriteria: Op basis van de laagste op het totaal van de
 percelen. Verwezen wordt naar de bijgestelde selectieleidraad.
 De gunningscriteria en de methodiek van beoordeling worden nader
 toegelicht in de bijgestelde selectieleidraad en aanbestedingsstukken.
 VI.5) Selectieleidraad: 14.7.2004.
 Bijgestelde selectieleidraad: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau