Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Verlegen von Kabeln - FI-Helsinki
Straßentunnel.
Installation von Fahrsteigen.
Verlegen von Kabeln.
Dokument Nr...................: 150356-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers:
 Ratahallintokeskus, Att: Markku Voutilainen, Kaivokatu 6, 7. krs.,
 FIN-00100 Helsinki. Tel.: (358-9) 58 40 50 39. Fax: (358-9) 58 40 51 00.
 E-mail: markku.voutilainen@rhk.fi. URL: http://www.rhk.fi/.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 45314310, 45313210, 45221241.
 Beschreibung: Verlegen von Kabeln.
 Installation von Fahrsteigen.
 Straßentunnel.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 4.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Englisch. Finnisch.
OT: ILMOITUS JULKISESTA HANKINNASTA - PERUSPALVELUT
 Rakennusurakat
 Hankinta kuuluu julkisia hankintoja koskevan GPA-sopimuksen
 soveltamisalaan: Ei.
 OSA I: HANKINTAYKSIKKö
 I.1)	Hankintayksikön virallinen nimi ja osoite: Ratahallintokeskus,
 Yhteyshenkilö: Markku Voutilainen, Kaivokatu 6, 7. krs., FIN-00100
 Helsinki. Puhelin: (358-9) 58 40 50 39. Telekopio: (358-9) 58 40 51 00.
 Sähköposti-osoite (e-mail): markku.voutilainen@rhk.fi. Internet-osoite
 (URL): http://www.rhk.fi/.
 I.2)	Osoite, josta saa lisätietoja: Sama kuin kohdassa I.1.
 I.3)	Osoite, josta saa asiakirjoja: Sama kuin kohdassa I.1.
 I.4)	Osallistumishakemusten/tarjousten lähetysosoite: Sama kuin kohdassa
 I.1.
 OSA II: HANKINTASOPIMUKSEN TARKOITUS
 II.1) Kuvaus
 II.1.1) Urakkasopimuksen laji: Toteutus.
 II.1.4) Puitesopimus: Kyllä.
 II.1.5) Hankintayksikön sopimukselle antama nimi: Antennipiirien
 asentaminen rautatietunneleihin.
 II.1.6) Kuvaus/hankintasopimuksen tarkoitus: Antennipiirien asennus
 (vuotavat kaapelit ja niihin liittyvät radiotekniset laitteet)
 rautatietunneleihin Suomessa. Optiona antennipiiritarvikkeiden hankinta
 ja asennuksen jälkeinen kunnossapito. Hankinta toteutetaan yhteistyössä
 Suomessa toimivien radioverkko-operaattoreiden kanssa.
 II.1.7) Toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Suomen rautatietunnelit.
 II.1.8) Nimikkeistö
 II.1.8.1) CPV (yhteinen hankintasanasto): 45314310, 45313210, 45221241.
 II.1.9) Jako osa-alueisiin: Kyllä.
 Tarjoukset voivat koskea: Kaikkia osa-alueita.
 II.1.10) Otetaanko vaihtoehdot huomioon: Ei.
 II.1.11) Poiketaanko eurooppalaisen eritelmän käytöstä: Ei.
 II.2) Sopimuksen määrä tai laajuus
 II.2.1) Kokonaismäärä tai-laajuus: Asennustyöt n. 30 rautatietunnelissa,
 joiden yhteispituus on n. 24 kilometriä.
 II.2.2) Mahdolliset optiot. Ilmoittakaa ajanjakso, jolloin niitä voidaan
 käyttää: Optiona antennipiiritarvikkeiden hankinta ja asennuksen
 jälkeinen kunnossapito (n. 5 vuotta).
 II.3) Sopimuksen kestoa tai täytäntöönpanoa koskeva aikaraja: Alkaa:
 1.1.2005 - Päättyy: 31.12.2006.
 OSA III: OIKEUDELLISET, TALOUDELLISET, RAHOITUKSELLISET JA TEKNISET TIEDOT
 III.2) Edellytykset osallistumiselle
 III.2.1) Urakoitsijan/tavarantoimittajan/palvelujen suorittajan omaa
 asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavat taloudelliset ja tekniset
 vähimmäisedellytykset:
 III.2.1.1) Oikeudellinen asema - vaaditut todisteet: Todistus
 kaupparekisteriin merkitsemisestä.
 III.2.1.2) Taloudellinen ja rahoituksellinen suorituskyky - vaaditut
 todisteet: - Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto
 luottokelpoisuudesta. - Urakoitsijan selvitys vastuuvakuutuksesta. -
 Ilmoitus yhtiön kahden viimeksi kuluneen tilikauden liikevaihdosta ko.
 töissä.
 III.2.1.3) Tekninen suorituskyky - vaaditut todisteet: - Sopimusvaltion,
 jossa hankintayksikkö on ja/tai johon toimittaja on sijoittautunut,
 toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että toimittaja on
 täyttänyt velvollisuutensa suorittaa maan, jossa hankintayksikkö ja/tai
 toimittaja on sijoittautunut, lainsäädännön mukaisia veroja ja
 sosiaaliturvamaksuja, tai valaehtoinen vakuutus. - Luettelo
 tärkeimmistä/vastaavista toimituksista kokonaisarvoineen ja
 päivämäärineen sekä vastaanottajatietoineen viimeksi kuluneelta kolmelta
 vuodelta. - Selvitys urakoitsijan keskimääräisestä vuosittaisesta
 työvoimasta ja johtohenkilöiden määrästä viimeksi kuluneelta kolmelta
 vuodelta. - Alustava ilmoitus työssä käytettävä henkilöstön pätevyydestä
 tässä ilmoituksessa mainittuihin asennustöihin rautatietunneleissa.
 III.3) Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
 III.3.1) Onko palvelun suorittaminen rajattu tietylle ammattikunnalle:
 Ei.
 III.3.2) Onko oikeushenkilöiden ilmoitettava sopimuksen
 täytäntöönpanosta vastaavan henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys:
 Kyllä.
 OSA IV: MENETTELYT
 IV.1) Menettelylaji: Neuvottelu.
 IV.2) Sopimuksen tekemisen perusteet: Taloudellisesti edullisin tarjous
 seuraavin perustein:
 Sopimusasiakirjoissa esitetyn mukaiset perusteet.
 IV.3) Hallinnolliset tiedot
 IV.3.3) Määräaika tarjousten tai osallistumishakemusten
 vastaanottamiselle: 4.10.2004.
 IV.3.5) Kieli tai kielet, joita voidaan käyttää tarjousten tai
 osallistumishakemusten tekemisessä: Englanti. Suomi.
 OSA VI: MUUT TIEDOT
 VI.1) Onko tämä ilmoitus vapaaehtoinen: Ei.
 VI.3) Liittyykö sopimus johonkin EU:n rahastoista rahoitettuun
 hankkeeseen/ohjelmaan: Ei.
 VI.5) Ilmoituksen lähettämispäivä: 6.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau