Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Spezialboote - SE-Karlskrona
Spezialboote.
Rettungsjollen.
Dokument Nr...................: 150348-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Kustbevakningen,
 Central ledning, Att: Björn Fagö, Box 536, S-371 23 Karlskrona. Tel.: +46
 455 35 34 26. Fax: +46 455 10521. E-mail: bjorn.fago@coastguard.se.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 35121000, 35122120.
 Beschreibung: Spezialboote.
 Rettungsjollen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 22.9.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch. Englisch. Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN - FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
 Varor
 Upphandlingen omfattas av "Government Procurement Agreement" (GPA): Ja.
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: Kustbevakningen, Central
 ledning, Att: Björn Fagö, Box 536, S-371 23 Karlskrona. Tel.: +46 455 35
 34 26. Fax: +46 455 10521. E-mail: bjorn.fago@coastguard.se.
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: Som i I.1.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: Som i I.1.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Som i I.1.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.2) Typ av kontrakt: Köp.
 II.1.4) Ramavtal: Nej.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen: "RIB KBV
 181".
 II.1.6) Beskrivning/upphandlingens föremål: Tillverkning, Utrustning,
 komplettering av 7- 8 m "SOLAS-godkänd" RIB. Rescuebåten skall vara byggd
 i "GRP" alternativt aluminium, samt utrustad enligt specifikation i
 anbudsunderlag.
 II.1.7) Plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
 Leverantörs stationering.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 35121000.
 II.1.9) Uppdelning av kontraktet: Nej.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Nej.
 II.2) Kvantitet eller omfattning av upphandlingen
 II.2.1) Total kvantitet eller omfattning: 1 st.
 II.3) Tidsgränser för leverans eller utförande: Slutdatum: 27.1.2005.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 III.1) Villkor rörande kontraktet
 III.1.2) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
 hänvisning till de föreskrifter där detta framgår: Enligt anbudsunderlag.
 III.1.3) Den juridiska form som den grupp leverantörer/entreprenörer som
 tilldelas kontraktet skall anta: Enligt anbudsunderlag.
 III.2) Villkor för deltagande i urvalsförfarandet
 III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers
 juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska kapacitet
 och förmåga: Enligt anbudsunderlag.
 III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs: Enligt
 anbudsunderlag.
 III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs:
 Enligt anbudsunderlag.
 III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs: Enligt
 anbudsunderlag.
 III.3) Villkor rörande kontraktet vid tjänsteupphandling
 III.3.2) Juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga
 kvalifikationer för den personal som skall utföra tjänsten: Ja.
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande Öppet.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Kriterier angivna i förfrågningsunderlaget.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet: 26-94/04.
 IV.3.2) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och övriga
 dokument: Sista dag för beställning av dokument: 20.9.2004.
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 22.9.2004.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud: Danska.
 Engelska. Svenska.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av
 sitt anbud: Till och med: 28.10.2004.
 IV.3.7) Anbudsöppning
 IV.3.7.1) Personer som äger rätt att närvara vid anbudsöppningen: Om
 anbudsgivare så begär skall av handelskammare utsedd person närvara.
 IV.3.7.2) Tid och plats: 23.9.2004-10.00.
 Kustbevakningens Centrala Ledning (Stumholmen Karlskrona).
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.1) Offentliggörandet av meddelandet är icke-obligatoriskt: Ja.
 VI.3) Något av kontrakten har samband med ett projekt/program som
 finansieras av EU-fonder: Nej.
 VI.4) Övrig information: Upphandlingen är en "Förenklad upphandling"
 enligt 6 kap. Lou.
 II.1.3) Tjänstekontrakt: Tjänstekategori: Tillverkning, utrustning och
 ev. komplettering 7-8m "SOLAS-godkand" RIB.
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau