Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Reinigung von Schulen - B-Diepenbeek
Reinigung von Schulen.
Dokument Nr...................: 150242-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Limburgs Universitair Centrum, Dienst Materiële Voorzieningen,
 Universitaire Campus, gebouw D, B-3590 Diepenbeek. Tel.: 32 - 11 - 26 81
 49. Fax: 32 - 11 - 26 81 40. URL: www.luc.ac.be.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 74760000.
 Beschreibung: Reinigung von Schulen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 36 Tage nach Versendung der Bekanntmachung.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Diensten
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Limburgs
 Universitair Centrum, Dienst Materiële Voorzieningen, Universitaire
 Campus, gebouw D, B-3590 Diepenbeek. Tel.: 32 - 11 - 26 81 49. Fax: 32 -
 11 - 26 81 40. URL: www.luc.ac.be.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Limburgs
 Universitair Centrum, Materiële Voorzieningen, Att: Marc Van den Bruel,
 coördinator, Everard Goris, Universitaire Campus, gebouw D, B-3590
 Diepenbeek. Tel.: 32 - 11 - 26 81 43 / 32 - 11 - 26 81 49. Fax: 32 - 11 -
 26 81 40. Gsm: 0473 - 91 63 50 / 0477 - 30 64 14. E-mail:
 marc.vandenbruel@luc.ac.be / everard.goris@luc.ac.be.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Limburgs Universitair
 Centrum, Materiële Voorzieningen, Att: Marc Van den Bruel, coördinator,
 Everard Goris, Universitaire Campus, gebouw D, B-3590 Diepenbeek. Tel.:
 32 - 11 - 26 81 43 / 32 - 11 - 26 81 49. Fax: 32 - 11 - 26 81 40. Gsm:
 0473 - 91 63 50 / 0477 - 30 64 14. E-mail: marc.vandenbruel@luc.ac.be /
 everard.goris@luc.ac.be.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming:
 Limburgs Universitair Centrum, Materiële Voorzieningen, Att: Marc Van den
 Bruel, coördinator, Everard Goris, Universitaire Campus, gebouw D, B-3590
 Diepenbeek. Tel.: 32 - 11 - 26 81 43 / 32 - 11 - 26 81 49. Fax: 32 - 11 -
 26 81 40. Gsm: 0473 - 91 63 50 / 0477 - 30 64 14. E-mail:
 marc.vandenbruel@luc.ac.be / everard.goris@luc.ac.be.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Andere.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverleningCategorie van diensten:
 14.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Gebouwenreiniging van het Limburgs Universitair Centrum, gebouw D en de
 bijbehorende instituten.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Poetsen van vloeren en
 sanitaire installaties.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Zie II.1.5.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): CPC: 874.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Ja.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: Zie bestek en samenvattende
 opmetingsstaat.
 II.2.2) Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend: Geen.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: 5% van het aannemingsbedrag
 BTW excl.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zie bestek.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt:
 Neen.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 Vermeld op bestek.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Voorwaarden en wijze van betaling: Te verkrijgen tegen storting
 van 25 EUR op rek. nr. 001-0187079-42 met vermelding "bestek
 gebouwenreiniging".
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 36 dagen vanaf verzending van de aankondiging.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 120 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Commissie door de Raad van Bestuur van het Limburgs Universitair Centrum
 aangesteld.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 11.10.2004-10:00.
 In lokaal E140 van het Limburgs Universitair Centrum, gebouw D, B-3590
 Diepenbeek.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: Aankondiging van een opdracht te gunnen via
 een algemene offerteaanvraag.
 Aard van de opdracht: diensten.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: De opdracht wordt
 gegund voor de periode van 1 jaar met ingang op 1.1.2005, met mogelijke
 verlenging tot 2 jaar.
 IV.2) Gunningscriteria:
 Prijs;
 Kwaliteit;
 Veiligheids- en milieuvoorzieningen;
 Materialen en middelen.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau