Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Buchhaltung - SI-Ljubljana
Buchhaltung.
Dokument Nr...................: 150229-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Banka Slovenije, Att: Marko Halik, Slovenska c. 35, SI-1505 Ljubljana.
 Tel.: 01 4719000. Fax: 01/251 55 16. E-mail: marko.halik@bsi.si. URL:
 http://www.bsi.si.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 74121100.
 Beschreibung: Buchhaltung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 12.10.2004. Uhrzeit: do 12. ure po lokalnem casu.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Englisch. Slowenisch.
OT: OBVESTILO O JAVNEM NAROCILU
 Storitve
 ODDELEK 1: NAROCNIK
 I.1)	Uradno ime in naslov narocnika: Banka Slovenije, V roke: Marko
 Halik, Slovenska c. 35, SI-1505 Ljubljana. Tel.: 01 4719000. Fax: 01/251
 55 16. E-mail: marko.halik@bsi.si. URL: http://www.bsi.si.
 I.2)	Naslov, kjer je mogoce dobiti dodatne informacije: Isti kot v I.1.
 I.3)	Naslov, kjer je mogoce dobiti dokumentacijo: Isti kot v I.1.
 I.4)	Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za
 sodelovanje: Isti kot v I.1.
 I.5)	Vrsta narocnika: Centralna raven.
 ODDELEK II: PREDMET JAVNEGA NAROCILA
 II.1) Opis
 II.1.3) Vrsta javnega narocila storitevKategorija storitev: IA9.
 II.1.6) Opis/predmet javnega narocila: Izbira neodvisnega mednarodnega
 revizorja kot izvajalca za revidiranje racunovodskih izkazov Banke
 Slovenije za leto 2006, 2007 in 2008.
 II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sedez
 narocnika.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.9) Razdelitev na sklope: Ne.
 II.1.10) Variante se bodo sprejemale: Ne.
 II.2) Kolicina ali obseg javnega narocila
 II.2.1) Celotna kolicina ali obseg: V razpisni dokumentaciji.
 II.3) Trajanje javnega narocila ali rok za zakljucek: Zacetek: 11/2006 -
 Konec: 03/2009.
 ODDELEK III: PRAVNI, EKONOMSKI, FINANCNI IN TEHNICNI PODATKI
 III.1) Pogoji, ki se nanasajo na narocilo
 III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Bancna garncija za resnost ponudbe.
 III.2) Pogoji za sodelovanje
 III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja
 blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni
 za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, financnih in tehnicnih
 sposobnosti: V razpisni dokumentaciji.
 III.2.1.1) Pravni status - dokazna sredstva obvezna: V razpisni
 dokumentaciji.
 III.2.1.2) Ekonomske in financne sposobnosti - dokazna sredstva obvezna:
 V razpisni dokumentaciji.
 III.3) Pogoji, ki so specificni za javna narocila storitev
 III.3.1) Zagotavljanje storitev je omejeno na doloceno stroko: Da.
 52. clen zakona o Banki Slovenije (UL RS, st. 58/02, 85/02).
 III.3.2) Pravne osebe bodo morale navesti imena in strokovna znanja
 osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega narocila: Da.
 ODDELEK IV: POSTOPEK
 IV.1) Vrsta postopka: Odprti.
 IV.1.1) Kandidati so ze izbrani: Ne.
 IV.2) Merila za oddajo: Ekonomsko najugodnejsa ponudba glede na:
 Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
 IV.3) Upravni podatki
 IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne
 dokumentacije: Pridobiti ju je mogoce do: 12.10.2004.
 Cena: 5.000,00 SIT.
 Pogoji in nacin placila: Poravnalni racun Banke Slovenije:
 01000-0000100090, sklic 105-31-2709226.
 IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12.10.2004.
 Cas: do 12. ure po lokalnem casu.
 IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali
 prijave za sodelovanje: Anglescina. slovenscina.
 IV.3.6) Minimalni casovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati
 veljavnost ponudbe: Do: 30.6.2005.
 IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb
 IV.3.7.2) Datum, cas in kraj: 12.10.2004-14.00.
 Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
 ODDELEK VI: DRUGI PODATKI
 VI.1) To je neobvezno obvestilo: Ne.
 VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau