Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Büroreinigung - DK-Esbjerg
Fensterreinigung.
Büroreinigung.
Dokument Nr...................: 150210-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Retten i Esbjerg, Att: Ulla Sundtoft, Rolfsgade 94-96, DK-6700 Esbjerg.
 Tel.: 79136677. Fax: 76100353.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 74750000, 74722000.
 Beschreibung: Büroreinigung.
 Fensterreinigung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 27.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 Tjenesteydelsesaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Retten i
 Esbjerg, Att.: Ulla Sundtoft, Rolfsgade 94-96, DK-6700 Esbjerg. Telefon:
 79136677. Fax: 76100353.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Som i I.1.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: Som i I.1.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Som i
 I.1.
 I.5)	Type ordregivende myndighed: Regional/lokal myndighed.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.3) Type tjenesteydelsesaftaleTjenesteydelseskategori: 14.
 II.1.4) Rammeaftale: Nej.
 II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen: Levering af
 rengøringsydelser m.v. til Retten i Esbjerg.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Rengøring m.v. i Retten i
 Esbjergs lokaler beliggende Rolfsgade 94-96, DK-6700 Esbjerg.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: Rolfsgade 94-96, DK-6700 Esbjerg.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 74750000,
 74722000.
 II.1.8.2) Anden relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC): CPC 874.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Nej.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Nej.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Rengøring af Retten i Esbjergs
 lokaler. Arealet kan i løbet af kontraktperioden forøges eller nedbringes
 alt afhængig Rettens lokalebehov.
 II.2.2) Optioner. Angiv, hvornår de kan gøres gældende:
 Rengøringsopgaverne udbydes for en periode på 3 år, der af ordregiveren
 kan forlænges med yderligere 2 år, hvis samarbejdet forløber
 tilfredsstillende.
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Startdato:
 1.12.2004 - Slutdato: 30.11.2007.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Ikke relevant.
 III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller
 henvisninger til retsforskrifter, hvoraf de fremgår: Der henvises til
 udbudsmaterialet.
 III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører,
 leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: Hvis kontrakten
 tildeles en sammenslutning af tjenesteydere, skal deltagerne påtage sig
 solidarisk hæftelse og udpege en fælles bemyndiget.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 Leverandøren skal godtgøre sin retlige situation samt tekniske og
 økonomiske kapacitet for at kunne udføre den ovenfor beskrevne opgave,
 herunder som minimum fremlægge nedenstående med tilbuddet, jf. pkt.
 III.2.1.1)-III.2.1.3).
 Hvis oplysningerne ikke gives, anser Retten sig forpligtet til at undlade
 at tage tilbuddet i betragtning.
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: - Erklæring på tro
 og love om, at leverandøren har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til
 betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i Danmark.
 - Erklæring på tro og love om, hvorvidt og i hvilket omfang tilbudsgiver
 har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr.
 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldnerens mulighed for at deltage i
 offentlige udbudsforretninger. Tilbudsgivere, der har ubetalt, forfalden
 gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK, vil blive afvist.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation: -
 Oplysning om relevant erhvervsansvarsforsikring.
 - Virksomhedens balance eller uddrag heraf, såfremt offentliggørelse af
 balancen er foreskrevet i selskabslovgivningen i det land, hvor
 leverandøren er etableret.
 - Erklæring om virksomhedens samlede omsætning og dens omsætning i
 forbindelse med rengøringsopgaver de sidste 3 regnskabsår.
 III.2.1.3) Teknisk kapacitet - krævet dokumentation: - En liste over de
 betydeligste tjenesteydelser udført inden for de seneste 3 år.
 - Oplysning om antallet af beskæftigede og antallet af ledere i
 virksomheden gennem de seneste 3 år.
 - Beskrivelse af de foranstaltninger som leverandøren har truffet med
 henblik på at kvalitetssikre sine ydelser.
 III.3) Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler
 III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt
 profession: Nej.
 III.3.2) Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer
 for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten: Nej.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Offentligt udbud.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.2) Betingelser for at få udbudsmaterialet og yderligere dokumenter:
 Kan fås indtil: 20.9.2004.
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 27.10.2004. Klokkeslæt: 12:00.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: Indtil: 1.12.2004.
 IV.3.7) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 IV.3.7.1) Personer, der må være til stede ved åbningen af bud: En
 repræsentant fra tilbudsgiver.
 IV.3.7.2) Dato,Klokkeslæt eller sted: 27.10.2004-12:00.
 Retten i Esbjerg, Rolfsgade 94-96, Esbjerg.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau