Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Haftpflichtversicherungen - SE-Göteborg
Rechtsschutzversicherungen.
Schaden- oder Verlustversicherungen.
Haftpflichtversicherungen.
Dokument Nr...................: 150187-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Renova AB, Att: Lovisa S. Mellgren, Box 156, S-401 22 Göteborg. Tel.: +46
 31 618480. Fax: +46 31 618684. E-mail: lovisa.mellgren@renova.se. URL:
 www.renova.se.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 66337000, 66336000, 66333100.
 Beschreibung: Haftpflichtversicherungen.
 Schaden- oder Verlustversicherungen.
 Rechtsschutzversicherungen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 29.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN
 Tjänster
 Upphandlingen omfattas av "Government Procurement Agreement" (GPA): Nej.
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: Renova AB, Att: Lovisa
 S. Mellgren, Box 156, S-401 22 Göteborg. Tel.: +46 31 618480. Fax: +46 31
 618684. E-mail: lovisa.mellgren@renova.se. URL: www.renova.se.
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: EDP Assurance
 AB, Att: Jan Wallin, Mässans Gata 18, S-402 22 Göteborg. Tel.: + 46 31 77
 86 000. Fax: +46 31 18 16 07. E-mail: jan.wallin@edp.se. URL: www.edp.se.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: EDP Assurance AB, Att: Jan
 Wallin, Mässans Gata 18, S-402 22 Göteborg. Tel.: + 46 31 77 86 000. Fax:
 +46 31 18 16 07. E-mail: jan.wallin@edp.se. URL: www.edp.se.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Som i I.1.
 I.5)	Typ av upphandlande enhet: Organ som styrs av offentlig rätt.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.4) Ramavtal: Ja.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen: Egendoms-,
 avbrotts- och ansvarsförsäkring.
 II.1.6) Beskrivning: Se förfrågningsunderlag.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 66337000,
 66336000, 66333100.
 II.1.9) Uppdelning av kontraktet: Ja.
 Anbud får lämnas på: Alla delar.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Nej.
 II.2) Kvantitet eller omfattning av kontraktet
 II.2.1) Total kvantitet eller omfattning: Se förfrågningsunderlag.
 II.2.2) Optioner. Beskriv och ange, om möjligt, när dessa kan komma att
 användas: Möjlighet till 1 års förlängning.
 II.3) Tidsgränser för leverans eller utförande: Startdatum: 1.1.2005 -
 Slutdatum: 31.12.2006.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 III.1) Villkor rörande kontraktet
 III.1.2) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
 hänvisning till de föreskrifter där detta framgår: Se
 förfrågningsunderlag.
 III.1.3) Den juridiska form som den grupp som tilldelas kontraktet skall
 anta: Registrerat företag.
 III.2) Villkor för deltagande i urvalsförfarandet
 III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers
 juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska kapacitet
 och förmåga: Se förfrågningsunderlag.
 III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs: Se
 förfrågningsunderlag.
 III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs: Se
 förfrågningsunderlag.
 III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs: Se
 förfrågningsunderlag.
 III.3) Villkor rörande kontraktet vid tjänsteupphandling
 III.3.1) Tjänsten måste utföras av en viss yrkeskategori: Ja.
 Se förfrågningsunderlag.
 III.3.2) Juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga
 kvalifikationer för den personal som skall utföra tjänsten: Nej.
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande: Öppet.
 IV.1.1) Anbudssökande är redan utsedda: Nej.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Kriterier angivna i förfrågningsunderlaget.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet: Dnr.
 0395/04.
 IV.3.2) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och övriga
 dokument: Sista dag för beställning av dokument: 19.10.2004.
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 29.10.2004.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud Svenska.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av
 sitt anbud: Till och med: 31.1.2005.
 IV.3.7) Anbudsöppning
 IV.3.7.1) Personer som äger rätt att närvara vid anbudsöppningen: Om
 anbudsgivare så begär skall av handelskammare utsedd person närvara.
 IV.3.7.2) Tid och plats: 1.11.2004-12:00.
 Gullbergs Strandgata 20-22.
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.1) Offentliggörandet av meddelandet är icke-obligatoriskt: Nej.
 VI.3) Något av kontrakten har samband med ett projekt/program som
 finansieras av EU-fonder: Nej.
 VI.4) Övrig information: Se förfrågningsunderlag.
 I.5) Typ av upphandlande enhet: Bolag, föreningar, samfälligheter,
 stiftelser (LOU 1 kap. 6 §).
 II.1.3) Typ av kontrakt (vid tjänsteupphandling): Tjänstekategori:
 Försäkringstjänster.
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau