Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Büromöbel - DK-Aalborg
Büromöbel.
Dokument Nr...................: 150115-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Nordjyllands Amt, Bygningskontoret, Niels Bohrsvej 30, DK-9220 Aalborg
 Øst. Tel.: (45)96351000. Fax: (45)98152214. E-mail: aas.u11085@nja.dk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 36121000.
 Beschreibung: Büromöbel.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 11.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 Vareindkøbsaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse:
 Nordjyllands Amt, Bygningskontoret, Niels Bohrsvej 30, DK-9220 Aalborg
 Øst. Telefon: (45)96351000. Fax: (45)98152214. E-postadresse:
 aas.u11085@nja.dk.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Som i I.1) -
 Nordjyllands Amt, Att.: Marlene Stick, Niels Bohrs Vej 30, DK-9220
 Aalborg Øst. Telefon: 9635 1000. Fax: 9815 2214. E-postadresse:
 aas.u11085@nja.dk.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: Som i I.1) - Nordjyllands
 Amt, Att.: Marlene Stick, Niels Bohrs Vej 30, DK-9220 Aalborg Øst.
 Telefon: 9635 1000. Fax: 9815 2214. E-postadresse: aas.u11085@nja.dk.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Som i
 I.1) - Nordjyllands Amt, Att.: Marlene Stick, Niels Bohrs Vej 30, DK-9220
 Aalborg Øst. Telefon: 9635 1000. Fax: 9815 2214. E-postadresse:
 aas.u11085@nja.dk.
 I.5)	Type ordregivende myndighed: Regional/lokal myndighed.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.2) Type vareindkøbsaftale: Køb.
 II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen: 12A
 Kontormøbler - borde, opbevaring m.v.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Leverancen består i levering
 og montering/opstilling af skriveborde (hæve/sænke), rullekabinetter,
 jalousi-/ arkivskabe m.v.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: Medicinerhuset, Aalborg Sygehus Syd,
 Hobrovej 18-22, DK-9000 Aalborg
 evt. Sygehus Vendsyssel, Hjørring og øvrige institutioner under
 Nordjyllands Amt (optioner).
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 36121000.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Ca. 5 mio. DKK
 (optioner ca. 5 mio. DKK).
 Det totale omfang af ydelsen samt leveringsterminer, betingelser mv.
 fremgår specifikt af udbudsmaterialet.
 II.2.2) Optioner. Angiv, hvornår de kan gøres gældende: 1. Institutioner
 i Nordjyllands Amt (2.5.2005-31.12.2007).
 2. Sygehus Vendsyssel, Hjørring, Medicinsk sengebygning (2007).
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Startdato:
 2.5.2005.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 Virksomheder, der ikke afgiver nedenstående oplysninger, vil ikke komme i
 betragtning. Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående
 dokumentation gives for hver enkelt virksomhed.
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: Fuldstændigt
 firmanavn, adresse, telefonnummer og telefaxnummer samt e-mail-adresse.
 Der skal fremlægges dokumentation for, at leverandøren ikke er omfattet
 af de i Rådets direktiv 93/36/EØF, art. 20, stk. 1, litra a-g, anførte
 forhold.
 I det omfang, der ikke afgives tilfredsstillende erklæringer iht.
 ovenstående punkter forbeholder ordregivende myndighed sig ret til at
 udelukke den aktuelle leverandør.
 Erklæringer udstedt af de kompetente myndigheder i henholdsvis Danmark og
 det land, hvor virksomheden er etableret, (eller en tro & love-erklæring
 (formular kan rekvireres hos Bygningskontoret)), som dokumentation for,
 at virksomheden har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af
 skatter, afgifter og ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til
 lovgivningen i begge de nævnte lande.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation: Der
 skal fremlægges oplysninger vedrørende selskabsform i form af bevis for
 optagelse i et firmaregister i selskabets hjemland, jf. Rådets direktiv
 96/36/EØF, art. 21.
 Der skal fremlægges oplysninger om det i Rådets direktiv 93/36/EØF, art.
 22, stk. 1, litra a og c angivne.
 Ovenstående dokumentation kan fremlægges som erklæring fra pengeinstitut
 samt fremlæggelse af regnskabsoplysninger.
 III.2.1.3) Teknisk kapacitet - krævet dokumentation: Der skal fremlægges
 oplysninger om det i Rådets direktiv 93/36/EØF, art. 23, stk. 1, litra a,
 b, c, d og e angivne.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Begrænset udbud.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De nedenfor anførte kriterier:
 1: Pris
 2: Kvalitet/ergonomi/funktionalitet/design
 3: Sortimentsbredde
 4: Leveringstid/-sikkerhed
 5: Service efter salg/serviceorganisation
 6: Hygiejniske/tekniske krav.
 I prioriteret rækkefølge: Ja.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: 2-81-3-8001-0004-03.
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 11.10.2004. Klokkeslæt: 12:00.
 IV.3.4) Afsendelse af opfordringer til at afgive bud til de udvalgte
 ansøgere: Anslået dato: 4.11.2004.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.4) Yderligere oplysninger: IV.1.4) Antal virksomheder, som den
 ordregivende myndighed agter at opfordre til at afgive bud (i givet
 fald): Største antal: 8.
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
 (afhængigt af, om der er tale om et åbent udbud, henholdsvis et begrænset
 udbud eller udbud efter forhandling): 37 dage regnet fra afsendelse af
 bekendtgørelsen. Klokkeslæt: 12.00.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau