Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Büro- oder Schulbedarf aus Kunststoff - DK-Kopenhagen
Bürobedarf aus Papier und andere Artikel.
Kalender.
Schulmalfarben.
Büro- oder Schulbedarf aus Kunststoff.
Tonerpatronen.
Rechen- und Abrechnungsmaschinen.
Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör.
Tonerkassetten.
Computerzubehör.
Computerbedarf.
Handwerksbedarf.
Kunstbedarf.
Dokument Nr...................: 150101-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, Att: Indkøbskonsulent Anne
 Ambrosius Løvgreen, Vestergade 2, DK-1456 København K. Tel.: 33 42 70 00.
 Fax: 33 91 41 44. E-mail: mailto:aal@ski.dk. URL: http://www.ski.dk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 25247000, 30140000, 30190000, 30217200, 30217300, 21230000, 22869200,
 30125100, 30192113, 36810000, 36820000, 24312300.
 Beschreibung: Büro- oder Schulbedarf aus Kunststoff.
 Rechen- und Abrechnungsmaschinen.
 Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör.
 Computerzubehör.
 Computerbedarf.
 Bürobedarf aus Papier und andere Artikel.
 Kalender.
 Tonerpatronen.
 Tonerkassetten.
 Handwerksbedarf.
 Kunstbedarf.
 Schulmalfarben.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 12.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 Vareindkøbsaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Statens og
 Kommunernes Indkøbs Service A/S, Att.: Indkøbskonsulent Anne Ambrosius
 Løvgreen, Vestergade 2, DK-1456 København K. Telefon: 33 42 70 00. Fax:
 33 91 41 44. E-postadresse: mailto:aal@ski.dk. Internetadresse (URL):
 http://www.ski.dk.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Som i I.1.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: Som i I.1.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Som i
 I.1.
 I.5)	Type ordregivende myndighed: Offentligretligt organ.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.2) Type vareindkøbsaftale: Køb.
 II.1.4) Rammeaftale: Ja.
 II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen:
 Rammekontrakt nr. 05.01 om kontorartikler.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Rammekontrakten vil omfatte
 kontorartikler, som er opdelt i følgende 4 delaftaler:
 - Traditionelle kontorartikler
 - Forbrugsstoffer og datatilbehør
 - Kalendere
 - Beskæftigelsesmaterialer.
 Tilbudsgiver kan frit vælge at afgive tilbud på en, flere eller alle
 delaftaler.
 Detailspecifikationer fremgår af udbudsmaterialet.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: Leveringssted er hele Danmark, herunder
 Færøerne og Grønland, hvor SKIs kunder er etableret.
 Kunder hos Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S er statslige og
 (amts)kommunale myndigheder og institutioner samt tilskudsinstitutioner
 og andre offentlige virksomheder m.fl., der er tilsluttet
 abonnementsordningen hos Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S.
 Abonnementsordningen omfatter for tiden ca. 9 000 kunder.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 25247000,
 30140000, 30190000, 30217200, 30217300, 21230000, 22869200, 30125100,
 30192113, 36810000, 36820000, 24312300.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Ja.
 Der kan afgives bud på:
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Nej.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Den samlede omsætning skønnes uden
 forbindende at ville udgøre årligt ca. 150 000 000 DKK ekskl. moms.
 II.2.2) Optioner. Angiv, hvornår de kan gøres gældende: Optioner på 2
 gange 12 måneders forlængelse af rammekontraktens varighed.
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Startdato:
 1.2.2005 - Slutdato: 31.1.2007.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Intet krav.
 III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller
 henvisninger til retsforskrifter, hvoraf de fremgår: Ordregivers vilkår
 som anført i kontraktkonceptet, der indgår i udbudsmaterialet.
 III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører,
 leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: En sammenslutning af
 virksomheder skal hæfte solidarisk, og der skal udpeges en fælles
 sekretariatsfunktion for kontakten til ordregiver.
 Der skal afgives virksomhedsoplysninger, jf. punkt III.2) nedenfor for
 hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 Der skal afgives oplysninger vedrørende:
 - de i direktivets artikel 20, stk. 1, litra a) - c) og litra e) - f)
 anførte forhold, herunder erklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld
 til det offentlige,
 - virksomhedens optagelse i relevant fagligt register m.m., jf.
 direktivets artikel 21,
 - virksomhedens finansielle og økonomiske formåen (i form af samlet
 omsætning og omsætning særskilt for de af udbuddet omfattede ydelser de
 seneste 3 år samt egenkapital, soliditetsgrad,
 driftsfortjeneste/dækningsgrad og resultat før skat de seneste 3 år),
 - virksomhedens tekniske formåen (i form af væsentlige/større leverancer
 de seneste 12 måneder af de af udbuddet omfattede ydelser,
 kvalitetsstyringssystemer samt relevant teknisk udstyr og uddannelse).
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: Virksomhedens egne
 særlige forhold, jf. direktivets artikel 20 og artikel 21, skal
 dokumenteres ved udfyldt tro og love-erklæring.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation:
 Virksomhedens økonomiske og finansielle formåen skal dokumenteres således:
 1) erklæring fra pengeinstitut og
 2) seneste reviderede regnskab.
 III.2.1.3) Teknisk kapacitet - krævet dokumentation: Virksomhedens
 tekniske formåen skal dokumenteres således:
 1) stedfundne leverancer ved referenceoversigt,
 2) kvalitetsstyringssystem ved dokumentation for systemets erhvervelse,
 3) miljøsystem ved dokumentation for systemets erhvervelse.
 III.3) Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler
 III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt
 profession: Nej.
 III.3.2) Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer
 for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten: Nej.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Begrænset udbud.
 IV.1.1) Er ansøgere allerede blevet udvalgt: Nej.
 IV.1.3) Forudgående offentliggørelser om samme projekt
 IV.1.3.1) Forhåndsmeddelelse om samme projekt: Bekendtgørelsens nummer i
 EFT-indholdsfortegnelse: 2004/S 50-042827 - Af: 11.3.2004.
 IV.1.4) Antal virksomheder, som den ordregivende myndighed agter at
 opfordre til at afgive bud: Mindste antal: 10 - Største antal: 30.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: Rammekontrakt 05.01.
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 12.10.2004. Klokkeslæt: 12:00.
 IV.3.4) Afsendelse af opfordringer til at afgive bud til de udvalgte
 ansøgere: Anslået dato: 9.11.2004.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: Indtil: 31.1.2005.
 IV.3.7) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 IV.3.7.1) Personer, der må være til stede ved åbningen af bud: Der er
 ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
 Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud
 åbnes samlet på et nærmere fastlagt tidspunkt efter tilbudsfristens udløb.
 Tilbudsgivere kan efter tilbudsfristens udløb rekvirere en samlet
 oversigt over de virksomheder, der har afgivet rettidige tilbud.
 IV.3.7.2) Dato,Klokkeslæt eller sted: Der henvises til det foran anførte
 om tilbudsåbning og adgang til at rekvirere oversigt over rettidige
 tilbud.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.2) I givet fald, angives det, om indkøbet har gentagen karakter, samt
 det skønnede tidspunkt for offentliggørelse af yderligere
 bekendtgørelser: Rammekontrakten forventes udbudt på ny i 2007 til 2009
 afhængig af optionernes udnyttelse, jf. punkt II.2.2).
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.4) Yderligere oplysninger: I.1) Den ordregivende myndigheds
 officielle navn og adresse:
 Virksomheder, der ønsker at afgive anmodning, skal udfylde de særlige
 spørgeskemaer, der indeholder den konkrete og detaljerede udformning af
 de krævede oplysninger, samt oplysninger om kravene til dokumentation.
 Afgivelse af anmodning/tilbud kan kun ske elektronisk via en særlig
 hjemmeside, der indeholder de fornødne faciliteter og særlige
 spørgeskemaer til brug for den elektroniske afgivelse af virksomhedens
 anmodning/tilbud.
 Adgangen til denne særlige hjemmeside sker via Statens og Kommunernes
 Indkøbs Service A/S hjemmeside under rubrikken Udbud, hvor denne
 bekendtgørelse er gengivet. Virksomheden kan her via funktionen Tilmeld
 (menuen til venstre for bekendtgørelsen) få tildelt brugernavn og
 adgangskode til den særlige hjemmeside.
 Udfyldelsen af spørgeskemaerne forudsætter, at virksomheden har
 installeret programmellet Adobe Approval Acrobat (version 5 eller nyere
 version).
 II.1.2) Type vareindkøbsaftale (når der er tale om en sådan): Køb (Køb
 uden forud fastlagte aftagelsesforpligtelser).
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse:
 Rammekontrakten forventes udbudt på ny i 2007 til 2009 afhængig af
 optionernes udnyttelse, jf. punkt II.2.2).
 IV.1) Type procedure: Begrænset udbud/Elektronisk udbud.
 Der påtænkes indgået kontrakt med 8 -15 leverandører.
 Kunderne kan vælge mellem kontraktleverandørerne i overensstemmelse med
 deres konkrete behov under hensyntagen til kravet om ligebehandling og
 forbuddet mod diskrimination.
 Der vil blive tale om løbende leverancer i kontraktperioden.
 Udkast til kontraktkoncept indgår i udbudsmaterialet.
 Efter kontraktindgåelse skal det være muligt for kunderne forud for valg
 af leverandør til en konkret anskaffelse at kunne øge konkurrencen mellem
 rammekontraktens leverandører via afvikling af en elektronisk auktion
 eller via en opfodring til rammekontraktens leverandører om at afgive
 tilbud på en konkret anskaffelse inden for rammekontrakten.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau