Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Chemikalien - SE-Uppsala
Chemikalien.
Glaswaren für Laboratorien, hygienische oder medizinische Bedarfsartikel aus Glas.
Dokument Nr...................: 150082-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Uppsala kommun, KLK-Inköp, S-753 75 Uppsala. Tel.: +46-18-727 10 81. Fax:
 +46-18-727 10 85. E-mail: inkop@uppsala.se. URL: www.uppsala.se.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 24100000, 26152300.
 Beschreibung: Chemikalien.
 Glaswaren für Laboratorien, hygienische oder medizinische Bedarfsartikel
 aus Glas.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN
 Varor
 Upphandlingen omfattas av "Government Procurement Agreement" (GPA): Ja.
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: Uppsala kommun,
 KLK-Inköp, S-753 75 Uppsala. Tel.: +46-18-727 10 81. Fax: +46-18-727 10
 85. E-mail: inkop@uppsala.se. URL: www.uppsala.se.
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: Som i I.1.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: E-mail:
 www.allegodocument.se/ffu?113.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Som i I.1.
 I.5)	Typ av upphandlande enhet: Regional eller lokal myndighet.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.2) Typ av kontrakt: Köp.
 II.1.4) Ramavtal: Ja.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
 Laboratoriekemikalier och glas för kommunernas vattenreningsteknik.
 II.1.6) Beskrivning: Leveranser av laboratoriekemikalier, glasvaror och
 andra förbrukningsartiklar som normalt används i kommunens laboratorium
 inom vattenreningsteknik. För successivt uttag under avtalstiden.
 II.1.7) Plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
 NUTS-kod: SE021.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 24100000,
 26152300.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Nej.
 II.2) Kvantitet eller omfattning av kontraktet
 II.2.1) Total kvantitet eller omfattning: Beräknad total inköpsvolym 1
 000 000 SEK per år.
 II.3) Tidsgränser för leverans eller utförande: Startdatum: 1.1.2005 -
 Slutdatum: 31.12.2006.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 III.1) Villkor rörande kontraktet
 III.1.2) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
 hänvisning till de föreskrifter där detta framgår: Framgår av
 anbudsförfrågan.
 III.2) Villkor för deltagande i urvalsförfarandet
 III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers
 juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska kapacitet
 och förmåga: I urvalsförfarandet kommer att prövas om anbudsgivaren
 uppfyller följande krav: att anbudsgivaren är fri från belastningar
 enligt 1 kap 17§ LOU, anbudsgivarens ekonomiska, stabilitet satt i
 relation till leveransens omfattning, anbudsgivarens erfarenhet och
 tekniska förmåga, anbudsgivarens kapacitet med hänsyn till åtagandets
 omfattning, anbudsgivarens uppfyllande av tekniska och kommersiella krav
 i förfrågan.
 III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs: Gällande
 registreringsbevis från Bolagsverket, tillhandahållen företagsblankett
 och intyg som visar att anbudsgivaren betalt sociala avgifter och skatter
 (SKV blankett 4820).
 III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs:
 Senaste årsredovisning.
 III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs:
 Beskrivs i anbudsförfrågan.
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande: Öppet.
 IV.1.1) Anbudssökande är redan utsedda: Nej.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Nedanstående kriterier:
 1: Pris.
 2: Leveranstid.
 I fallande prioritetsordning: Ja.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet:
 04-082/044.944.
 IV.3.2) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och övriga
 dokument: Sista dag för beställning av dokument: 18.10.2004.
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 25.10.2004.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud Svenska.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av
 sitt anbud: Till och med: 31.1.2005.
 IV.3.7) Anbudsöppning
 IV.3.7.1) Personer som äger rätt att närvara vid anbudsöppningen: Om
 anbudsgivare så begär skall av handelskammare utsedd person närvara.
 IV.3.7.2) Tid och plats: 26.10.2004-10:00.
 Stadshuset, Vaksalagatan 15 Uppsala.
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.3) Något av kontrakten har samband med ett projekt/program som
 finansieras av EU-fonder: Nej.
 VI.4) Övrig information: Samordnad upphandling: Eskilstuna Energi &
 Miljö AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Mälarenergi AB, Nyköpings
 kommun, Tekniska Förvaltningen Örebro Stad och Uppsalas kommuner
 tillämpar samordnat inköp. Det innebär att Uppsala kommun infordrar anbud
 för alla kommunerna, att kommunerna gemensamt utvärderar anbuden samt att
 Uppsala kommun träffar avtal med leverantör. De övriga kommunerna
 ansluter sig därefter genom egna beslut till avtalet med de eventuella
 avvikelser som framgått av anbudsförfrågan.
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau