Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Rettungswagen - SE-Huddinge
Rettungswagen.
Dokument Nr...................: 150021-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Huddinge kommun, Att: Mikael Blomberg, Kommunalvägen 28, S-141 85
 Huddinge. Tel.: 08-535 302 93. Fax: 08-535 302 90. E-mail:
 upphandlingsenheten@adm.huddinge.se.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 34114110.
 Beschreibung: Rettungswagen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 1.11.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN
 Varor
 Upphandlingen omfattas av "Government Procurement Agreement" (GPA): Nej.
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: Huddinge kommun, Att:
 Mikael Blomberg, Kommunalvägen 28, S-141 85 Huddinge. Tel.: 08-535 302
 93. Fax: 08-535 302 90. E-mail: upphandlingsenheten@adm.huddinge.se.
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: Huddinge
 kommun, Att: Mikael Blomberg, Kommunalvägen 28, S-141 85 Huddinge. Tel.:
 08-535 302 93. Fax: 08-535 302 90. E-mail:
 upphandlingsenheten@adm.huddinge.se.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: Huddinge kommun,
 Kommunalvägen 28, S-141 85 Huddinge. Fax: 08-535 302 90. E-mail:
 upphandlingsenheten@adm.huddinge.se.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Huddinge
 kommun, Kommunalvägen 28, S-141 85 Huddinge.
 I.5)	Typ av upphandlande enhet: Regional eller lokal myndighet.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.2) Typ av kontrakt: Köp.
 II.1.4) Ramavtal: Nej.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
 Höjdräddningsfordon till SBF.
 II.1.6) Beskrivning: Upphandling av höjdräddningsfordon till Södertörns
 Brandförsvarsförbund.
 II.1.7) Plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
 NUTS-kod: SE011.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 34114110.
 II.1.9) Uppdelning av kontraktet: Nej.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Nej.
 II.2) Kvantitet eller omfattning av kontraktet
 II.2.1) Total kvantitet eller omfattning: 1 st höjdräddningsfordon samt
 option på ytterligare 1 st höjdräddingsfordon.
 II.2.2) Optioner. Beskriv och ange, om möjligt, när dessa kan komma att
 användas: Option kan beställas inom 18 månader.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 III.1) Villkor rörande kontraktet
 III.1.1) Depositioner och garantier som krävs: Se förfrågningsunderlag.
 III.1.2) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
 hänvisning till de föreskrifter där detta framgår: Se
 förfrågningsunderlag.
 III.1.3) Den juridiska form som den grupp som tilldelas kontraktet skall
 anta: Se förfrågningsunderlag.
 III.2) Villkor för deltagande i urvalsförfarandet
 III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers
 juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska kapacitet
 och förmåga: Se förfrågningsunderlag.
 III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs: Se
 förfrågningsunderlag.
 III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs: Se
 förfrågningsunderlag.
 III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs: Se
 förfrågningsunderlag.
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande: Öppet.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Kriterier angivna i förfrågningsunderlaget.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet: 2004-074.
 IV.3.2) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och övriga
 dokument: Sista dag för beställning av dokument: 29.10.2004.
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 1.11.2004.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud Svenska.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av
 sitt anbud: Till och med: 31.3.2005.
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.2) Ange om upphandlingen är återkommande och den planerade tidpunkten
 för publicering av ytterligare annonser: Nej.
 VI.3) Något av kontrakten har samband med ett projekt/program som
 finansieras av EU-fonder: Nej.
 VI.4) Övrig information: Denna upphandling ersätter tidigare annonserad
 upphandling av höjdräddningsfordon som enligt publicerat meddelande
 avbröts.
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau