Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Andere Energieversorgungsquellen - CZ-Praha
Andere Energieversorgungsquellen.
Dokument Nr...................: 149940-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministerstvo dopravy CR, Att: Trojan Jirí, nábr. Ludvíka Svobody 1222,
 CZ-110 15 Praha. Tel.: 972231311. Fax: 972231379. E-mail:
 jiri.trojan@mdcr.cz. URL: mdcr.cz.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 65400000.
 Beschreibung: Andere Energieversorgungsquellen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 29.10.2004. Uhrzeit: 14:00:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Tschechisch.
OT: VYHLÁSENÍ ZAKÁZKY
 Dodávky
 Na tuto zakázku se vytahuje Mezivládní dohoda o zadávání verejnżch
 zakázek (GPA): Ne.
 ODDÍL I: ZADAVATEL
 I.1)	Úrední název a adresa zadavatele: Ministerstvo dopravy CR, K rukám:
 Trojan Jirí, nábr. Ludvíka Svobody 1222, CZ-110 15 Praha. Tel.:
 972231311. Fax: 972231379. E-mail: jiri.trojan@mdcr.cz. URL: mdcr.cz.
 I.3)	Adresa, na které lze získat dokumentaci: GORDION, s.r.o., K rukám:
 JUDr. Pokornż Zdenek, Kolmá 682, CZ-190 00 Praha. Tel.: 281021822. Fax:
 281021825. E-mail: pokorny@gordion.cz.
 I.4)	Adresa, na kterou musí bżt zaslány nabídky/zádosti o úcast:
 GORDION, s.r.o., K rukám: Fialová Lenka, Kolmá 682, CZ-190 00 Praha.
 Tel.: 281869996. Fax: 281021825. E-mail: gordion@gordion.
 I.5)	Druh zadavatele: Na ústrední úrovni.
 ODDÍL II: PREDMET ZAKÁZKY
 II.1) Popis
 II.1.2) Druh zakázky na dodávky: Koupe.
 II.1.4) Jedná se o rámcovou dohodu: Ne.
 II.1.5) Název pridelenż zakázce zadavatelem: CR - Ministerstvo dopravy -
 Dodávka elektriny pro oprávneného zákazníka.
 II.1.6) Popis/predmet zakázky: Dodávka elektriny pro CR - Ministerstvo
 dopravy v rocním mnozství 2 000 000 kWh s prevzetím závazku odebírat
 elektrinu z elektrizacní soustavy vcetne odpovednosti za odchylku ve
 smyslu zák. c. 458/2000 Sb. a vyhlásky ERÚ c. 373/2001 Sb., v platném
 znení.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Praha 1.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 65400000.
 II.1.9) Rozdelení do polozek: Ne.
 II.1.10) Budou prijímány varianty: Ne.
 II.3) Doba trvání zakázky nebo lhuta pro dokoncení: Pocínaje: 1.1.2005 -
 Konce: 31.12.2006.
 ODDÍL III: PRÁVNÍ, HOSPODÁRSKÉ, FINANCNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
 III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
 III.1.1) Pozadované zálohy a záruky: 300000,00.
 III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na príslusná
 ustanovení: Platby budou probíhat na základe platebního dokladu
 vystaveného dodavatelem za uplynulż kalendární mesíc. Blíze v zadávací
 dokumentaci.
 III.2) Podmínky úcasti
 III.2.1) Informace tżkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele
 nebo poskytovatele sluzeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení
 minimální pozadované hospodárské, financní a technické kapacity:
 Zadavatel nepozaduje.
 III.2.1.2) Hospodárská a financní kapacita - pozadovanż zpusob
 prokázání: § 32 odst. 1 písm. d) - pojistení odpovednosti na min. 30 mil.
 Kc. Ostatní kritéria dle § 32 zadavatel neplikoval. Blizsí údaje v
 zadávací dokumentaci.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadovanż zpusob prokázání: Zadavatel
 nepozaduje.
 III.3) Podmínky vztahující se pouze na zakázky na sluzby
 III.3.2) Právnické osoby musí uvádet jména a profesní kvalifikaci
 pracovníku odpovednżch za provedení zakázky: Ne.
 ODDÍL IV: RÍZENÍ
 IV.1) Druh rízení: Otevrené.
 IV.1.1) Zájemci byli jiz vybráni: Ne.
 IV.3) Administrativní informace
 IV.3.1) Spisové císlo pridelené zadavatelem: 0417909.
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 29.10.2004.
 Cena: 100,00 CZK.
 Podmínky a zpusob platby: V hotovosti pri prevzetí ZD.
 IV.3.3) Lhuta pro prijetí nabídek nebo zádostí o úcast: 29.10.2004. Cas:
 14:00:00.
 IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterżch mohou bżt nabídky nebo zádosti o
 úcast vypracovány: cestina.
 IV.3.6) Lhuta, po kterou je uchazec svou nabídkou vázán: Do: 31.12.2004.
 IV.3.7) Podmínky pro otevrení nabídek
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené k tomu, aby byly prítomny otevírání nabídek:
 Clenové hodnotící komise. Uchazeci, kterí podali nabídku ve lhute pro
 podání nabídek.
 IV.3.7.2) Den, cas a místo: 1.11.2004-14:00:00.
 Náb. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. Míst. c. 80.
 ODDÍL VI: DALSÍ INFORMACE
 VI.1) Nepovinné vyhlásení: Ne.
 VI.3) Zakázka se vztahuje k projektu/programu financovanému z prostredku
 EU: Ne.
 VI.4) Dalsí informace: Uchazec v nabídce dolozí vżpis z zivnostenského
 rejstríku. Dále dolozí prohlásení o tom, ze nebyl disciplinárne potrestán
 podle zvlástních právních predpisu. Blíze zad. dokumentace.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení
 Kód NUTS * CZ 0101
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu
 Lze získat do 29.10.2004 14:00:00.
 VI.5) Den odeslání tohoto vyhlásení: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau