Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Medizinische Geräte und Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte, Uhren, Arzneimittel und zugehöriges medizinisches Verbrauchsmaterial - LV-Riga
Medizinische Geräte und Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte, Uhren, Arzneimittel und zugehöriges medizinisches Verbrauchsmaterial.
Dokument Nr...................: 149934-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Latvijas Universitates Biomedicinas petijumu un studiju centrs,
 40003117673, Att: direktore Dr. Zinaida Somsteine, Ratsupites iela 1,
 Riga LV-1067. Tel.: (371) 780 8003. Fax: (371) 744 2407. E-mail:
 zina@biomed.lu.lv. URL: http://bmc.biomed.lu.lv/.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 33000000.
 Beschreibung: Medizinische Geräte und Laborgeräte, optische Geräte und
 Präzisionsgeräte, Uhren, Arzneimittel und zugehöriges medizinisches
 Verbrauchsmaterial.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 2.11.2004. Uhrzeit: 10:00-15:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Englisch. Lettisch.
OT: PAZINOJUMS PAR LIGUMU
 Piegades
 Uz so ligumu attiecas valsts pasutijuma ligums (VPL): Ja.
 I IEDALA: LIGUMSLEDZEJA IESTADE
 I.1)	Ligumsledzeja iestades oficialais nosaukums un adrese: Latvijas
 Universitates Biomedicinas petijumu un studiju centrs, 40003117673, Att:
 direktore Dr. Zinaida Somsteine, Ratsupites iela 1, Riga LV-1067. Tel.:
 (371) 780 8003. Fax: (371) 744 2407. E-mail: zina@biomed.lu.lv. URL:
 http://bmc.biomed.lu.lv/.
 I.2)	Adrese, kur var iegut papildu informaciju: Ka I.1. punkta.
 I.3)	Adrese, kur pieejami dokumenti: Ka I.1. punkta.
 I.4)	Adrese, uz kuru jasuta piedavajumi/dalibas pieteikumi: Ka I.1.
 punkta.
 I.5)	Ligumsledzejas iestades veids: Publisko tiesibu subjekts.
 II IEDALA: LIGUMA PRIEKSMETS
 II.1) Apraksts
 II.1.2) Piegazu liguma veids: Iepirkums.
 II.1.4) Pamatligums: Ne.
 II.1.5) Nosaukums, ko ligumam pieskirusi ligumsledzeja iestade:
 Petnieciskas laboratorijas iekartas.
 II.1.6) Liguma apraksts/prieksmets: 1. Augstas efektivitates skidruma
 hromatografijas sistema;
 2. Mas-spektrometrijas genotipesanas iekarta;
 3. Automatizeta paraugu attirisanas un alikvotesanas iekarta;
 4. Fluorescences mikroskops;
 5. Programmejama lieljaudas centrifuga ar mikroprocesoru kontroli; 6.
 Reala laika PCR sistema.
 II.1.7) Vieta, kur veicami buvdarbi, precu piegade vai pakalpojumi:
 Ratsupites iela 1, Riga.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Visparejais iepirkumu klasifikators (CPV): 33000000.
 II.1.9) Sadalijums dalas: Ja.
 Piedavajumus var iesniegt attieciba uz: Vairakam dalam.
 II.1.10) Vai tiks pielauti varianti: Ne.
 II.2) Liguma apjoms vai darbibas joma
 II.2.1) Kopejais apjoms vai darbibas joma: Petnieciskas laboratorijas
 iekartas.
 II.3) Liguma darbibas laiks vai izpildes termins: 1 menesi no liguma
 pieskirsanas dienas.
 Informacija par dalam
 Dala Nr.: 1 Augstas efektivitates skidruma hromatografijas sistema
 1) Nomenklatura
 1.1)	Visparejais iepirkumu klasifikators (CPV): 33000000.
 2) Iss apraksts: Augstas efektivitates skidruma hromatografijas sistema.
 3) Darbibas joma vai apjoms: Viena iekartu sistema.
 Dala Nr.: 2 Mas-spektrometrijas genotipesanas iekarta
 1) Nomenklatura
 1.1)	Visparejais iepirkumu klasifikators (CPV): 33000000.
 2) Iss apraksts: Mas-spektrometrijas genotipesanas iekarta.
 3) Darbibas joma vai apjoms: Viena iekarta.
 Dala Nr.: 3 Automatizeta paraugu attirisanas un alikvotesanas iekarta
 1) Nomenklatura
 1.1)	Visparejais iepirkumu klasifikators (CPV): 33000000.
 2) Iss apraksts: Automatizeta paraugu attirisanas un alikvotesanas
 iekarta.
 3) Darbibas joma vai apjoms: Viena iekarta.
 Dala Nr.: 4 Fluorescences mikroskops
 1) Nomenklatura
 1.1)	Visparejais iepirkumu klasifikators (CPV): 33000000.
 2) Iss apraksts: Fluorescences mikroskops.
 Dala Nr.: 5 Programmejama lieljaudas centrifuga ar mikroprocesoru kontroli
 1) Nomenklatura
 1.1)	Visparejais iepirkumu klasifikators (CPV): 33000000.
 2) Iss apraksts: Programmejama lieljaudas centrifuga ar mikroprocesoru
 kontroli.
 3) Darbibas joma vai apjoms: Viena iekarta.
 Dala Nr.: 6 Reala laika PCR sistema
 1) Nomenklatura
 1.1)	Visparejais iepirkumu klasifikators (CPV): 33000000.
 2) Iss apraksts: Reala laika PCR sistema.
 3) Darbibas joma vai apjoms: Viena iekartu sistema.
 III IEDALA: JURIDISKA, EKONOMISKA, FINANSIALA UN TEHNISKA INFPORMACIJA
 III.2) Piedalisanas nosacijumi
 III.2.1) Informacija par darbuznemeja, piegadataja vai pakalpojumu
 sniedzeja stavokli un minimalo ekonomisko, finansialo un tehnisko iespeju
 novertesanai nepieciesama informacija un formalitates: Pretendentiem ir
 jabut pieredzei laboratorijas iekartu izplatiba.
 III.2.1.1) Tiesiskais statuss - nepieciesamie pieradijumi: 1.
 Registracijas apliecibas kopiju vai izzinas, kas apliecina, ka
 pretendents ir registrets likuma noteiktaja kartiba;
 2. Licenci vai sertifikatu attiecigo precu pardosana.
 III.2.1.2) Ekonomiskas un finansialas iespejas - nepieciesamie
 pieradijumi: 1. Izzinu, ko ne agrak ka vienu menesi pirms piedavajuma
 iesniegsana Valsts ienemumu dienests vai cita nodoklu
 administracijas iestade, kas apliecina, ka pretendentam nav nodoklu
 paradu.
 III.2.1.3) Tehniskas iespejas - nepieciesamie pieradijumi: Pretendenta
 riciba ir jabut sertificetiem specialistiem, kuri ir spejigi nodrosinat
 iekartu pacgarantijas apkopi.
 III.3) Pakalpojuma ligumiem specifiski nosacijumi
 III.3.1) Pakalpojumus var nodrosinat vienigi konkretas profesijas
 parstavji: Ne.
 III.3.2) Juridiskajam personam jauzrada par liguma izpildi atbildigo
 darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: Ne.
 IV IEDALA: PROCEDURA
 IV.1) Proceduras veids: Atklata.
 IV.1.1) Dalibnieki izraudziti: Ne.
 IV.2) Liguma pieskirsanas kriteriji: Ekonomiski visizdevigakais
 piedavajums, pamatojoties uz:
 Turpmak minetajiem kriterijiem:
 1: Piedavajuma cena (50%);
 2: Ekspluatacijas izmaksas (20%);
 3: Tehniskas apkopes iespejas un izmaksas (20%);
 4: Tehniska palidziba (specialistu apmaciba) (10%)
 Pec prioritatem dilstosa seciba: Ja.
 IV.3) Administrativa informacija
 IV.3.1) Identifikacijas numurs, ko lietai pieskirusi ligumsledzeja
 iestade: BMC2004/10.
 IV.3.2) Liguma dokumentu un papildu dokumentu iegusanas nosacijumi:
 Sanemami lidz: 2.11.2004.
 IV.3.3) Piedavajumu vai dalibas pieteikumu iesniegsanas termins:
 2.11.2004. Laiks: 10:00-15:00.
 IV.3.5) Valoda vai valodas, kuras var sagatavot piedavajumus vai dalibas
 pieteikumus: Anglu. latviesu [valoda].
 IV.3.6) Minimalais periods, kura pretendentam japatur speka savs
 piedavajums: 60 dienas pec noteikta piedavajumu iesniegsanas termina.
 IV.3.7) Piedavajumu atversanas nosacijumi
 IV.3.7.1) Personas, kas pilnvarotas piedalities konkursa piedavajumu
 atversana: Piedavajumu atversanas sede var piedalities visas
 ieinteresetas personas.
 IV.3.7.2) Datums, laiks un vieta: 2.11.2004-15:00.
 Ratsupites iela 1, Riga.
 VI IEDALA: PAREJA INFORMACIJA
 VI.1) Neobligats pazinojums: Ja.
 VI.3) Ligums attiecas uz projektu/programmu, ko finanse no ES fondiem:
 Ja.
 Projekts: Latvijas iedzivotaju genoma datubazes izveides un darbibas
 materiali tehniskais nodrosinajums. Projekta merkis ir modernas
 infrastrukturas nodrosinasana Latvijas iedzivotaju genoma datubazes
 izveidei. Projekts nodrosinas genoma datubazes un ar to saistito resursu
 un genotipesanas modula izmantosanu, laujot dazadam zinatniskam valsts
 institucijam veikt petijumus molekularas genetikas joma, tada veida
 attistot Latvija pasaules limena medicinisko un zinatnisko izpeti.
 VI.5) Sa pazinojuma nosutisanas datums: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau