Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Reparatur und Wartung von Heizanlagen - B-Antwerpen
Reparatur und Wartung von Heizanlagen.
Dokument Nr...................: 149861-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: Stad
 Antwerpen, Patrimoniumonderhoud, stafdienst, aanbestedingen, Desguinlei
 33, B-2018 Antwerpen. Tel.: 00 32 3 244 51 12/11/13. Fax: 00 32 3 238 64
 59. E-mail: Leon.goudman@tl.antwerpen.be /
 Walter.van.hauwe@tl.antwerpen.be. URL: www.dma.be.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45259300.
 Beschreibung: Reparatur und Wartung von Heizanlagen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 29.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Werken
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Stad
 Antwerpen, Patrimoniumonderhoud, stafdienst, aanbestedingen, Desguinlei
 33, B-2018 Antwerpen. Tel.: 00 32 3 244 51 12/11/13. Fax: 00 32 3 238 64
 59. E-mail: Leon.goudman@tl.antwerpen.be /
 Walter.van.hauwe@tl.antwerpen.be. URL: www.dma.be.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als I.1.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Regionale/lokale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken: Uitvoering.
 II.1.4) Raamcontract: Ja.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Bestek nr. 04/5060.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Uitvoeren in
 verschillende stadsvestigingen van onderhouds- en depannagewerken met
 totale waarborg aan de aardgaskachels met toebehoren met ingang van
 1.1.2005.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Gebouwen stad Antwerpen.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45259300.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: Inventaris in het bestek.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: 5% van de oorspronkelijke
 aannemingssom op jaarbasis.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Driemaandelijkse
 termijnen.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit:
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Opgave van
 referenties: de inschrijver dient aan te tonen dat hij op het ogenblik
 van de datum voor de indiening van de offertes met betrekking tot deze
 opdracht ten minste 5 gelijkaardige en gelijkwaardige opdrachten met
 betrekking tot zwembaden onder contract heeft (onderhoudscontract met
 totale waarborg en depannagecontract) waarvan minstens 2 contracten voor
 zwembaden van 50 m lengte.
 Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de
 onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste 3
 jaar (of sedert het oprichten van de onderneming indien ze nog geen 3
 jaar bestaat).
 Opgave van de onderaannemers (met naam en adres en hun specifieke taak)
 indien ermee gewerkt wordt.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt: Ja.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 Onderstaande criteria:
 1: forfaitair aantal uren per jaar voor alle onderhoudsprestaties;
 2: forfaitaire jaarprijs voor de onderhoudsprestaties;
 3: forfaitaire jaarprijs voor alle depannageprestaties;
 4: forfaitaire jaarprijs voor totale waarborg.
 In afnemende volgorde van voorkeur: Ja.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 Bestek nr. 04/5060.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 28.10.2004.
 Prijs: 10,80 EUR.
 Voorwaarden en wijze van betaling: Betalen en afhalen op de dienst
 aanbestedingen.
 Toezending na ontvangst van 13,30 EUR op onze postchequerekening nr.
 000-0312628-94: storten op naam van stad Antwerpen - TL/SD/A met
 vermelding van "bestek nr. 04/5060".
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 29.10.2004. Tijdstip: 10:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 180 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Openbare zitting.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 29.10.2004-10:00.
 Stad Antwerpen, Patrimoniumonderhoud, aanbestedingslokaal 3de verdieping,
 Desguinlei 33, B-2018 Antwerpen.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.4) Overige inlichtingen: Technische info: G. Boiy. Tel.: 03 244 51 85.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Het contract wordt
 afgesloten voor een periode van 1 jaar met ingang van 1.1.2005. Het
 contract wordt telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode
 tenzij het uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de
 geldigheidstermijn door een van de contractanten wordt opgezegd.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau