Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dieselöl - PL-Katowice
Dieselöl.
Dokument Nr...................: 149511-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Kompania Weglowa
 Spólka Akcyjna, Att: Tomasz Duda, ul. Powstanców 30, PL-40-039 Katowice.
 Tel.: +48 32 757 22 88, 757 21 45. Fax: +48 32 757 20 27, 255 54 53.
 E-mail: przetargi@kwsa.pl. URL: www.kwsa.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 23121100.
 Beschreibung: Dieselöl.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 07:15.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SEKTORY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJACY
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres podmiotu zamawiajacego: Kompania Weglowa
 Spólka Akcyjna, Att: Tomasz Duda, ul. Powstanców 30, PL-40-039 Katowice.
 Tel.: +48 32 757 22 88, 757 21 45. Fax: +48 32 757 20 27, 255 54 53.
 E-mail: przetargi@kwsa.pl. URL: www.kwsa.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Kompania Weglowa
 S.A. Kopalnia Wegla Kamiennego Sosnica, Att: Kornelia Kisiel, ul. Blonie
 6, PL-44-103 Gliwice. Tel.: +48 32 272 55 92.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Kompania Weglowa S.A.
 Kopalnia Wegla Kamiennego Sosnica, Att: Kornelia Kisiel, ul. Blonie 6,
 PL-44-103 Gliwice. Tel.: +48 32 272 55 92.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Kompania Weglowa S.A. Kopalnia Wegla Kamiennego
 Sosnica, Dzial Umów i Organizacji Przetargów - budynek
 warsztatowo-biurowy, pok. nr 9, Att: Kornelia Kisiel, ul. Blonie 6,
 PL-44-103 Gliwice. Tel.: +48 32 272 55 92.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajacy: Dostawa oleju
 napedowego z przeznaczeniem dla Kopaln i Zakladów Górniczych wchodzacych
 w sklad Kompanii Weglowej S.A. w IV kwartale 2004 i w 2005 r.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Olej napedowy, dostawa sukcesywnie
 wedlug potrzeb Zamawiajacego w IV kwartale 2004 roku i 2005 roku.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Kopalnie Wegla Kamiennego i Zaklady Górnicze Kompanii
 Weglowej S.A.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23121100.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.1.11) Odstapienie od obowiazku stosowania specyfikacji europejskich:
 Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Zakres zamówienia
 obejmuje dostawe oleju napedowego w ilosci 885 metrów szesciennych w IV
 kwartale 2004 roku i 5.029,90 metrów szesciennych w 2005 roku. Razem
 zakres zamówienia wynosi 5.914,90 metrów szesciennych.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 31.12.2005.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23121100.
 2) Krótki opis: Dostawa oleju napedowego.
 3) Zakres lub wielkosc: Zadanie Nr 1 obejmuje dostawy oleju napedowego w
 IV kwartale 2004 roku w ilosci 81 metrów szesciennych.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23121100.
 2) Krótki opis: Dostawa oleju napedowego.
 3) Zakres lub wielkosc: Zadanie Nr 2 obejmuje dostawy oleju napedowego w
 IV kwartale 2004 roku w ilosci 489 metrów szesciennych.
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23121100.
 2) Krótki opis: Dostawa oleju napedowego.
 3) Zakres lub wielkosc: Zadanie Nr 3 obejmuje dostawy oleju napedowego w
 IV kwartale 2004 roku w ilosci 162 metrów szesciennych.
 Czesc Nr: 4
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23121100.
 2) Krótki opis: Dostawa oleju napedowego.
 3) Zakres lub wielkosc: Zadanie Nr 4 obejmuje dostawy oleju napedowego w
 IV kwartale 2004 roku w ilosci 153 metrów szesciennych.
 Czesc Nr: 5
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23121100.
 2) Krótki opis: Dostawa oleju napedowego.
 3) Zakres lub wielkosc: Zadanie Nr 5 obejmuje dostawy oleju napedowego w
 2005 roku w ilosci 396 metrów szesciennych.
 Czesc Nr: 6
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23121100.
 2) Krótki opis: Dostawa oleju napedowego.
 3) Zakres lub wielkosc: Zadanie Nr 6 obejmuje dostawy oleju napedowego w
 2005 roku w ilosci 1 842 metrów szesciennych.
 Czesc Nr: 7
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23121100.
 2) Krótki opis: Dostawa oleju napedowego.
 3) Zakres lub wielkosc: Zadanie Nr 7 obejmuje dostawy oleju napedowego w
 2005 roku w ilosci 1 513 metrów szesciennych.
 Czesc Nr: 8
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23121100.
 2) Krótki opis: Dostawa oleju napedowego.
 3) Zakres lub wielkosc: Zadanie Nr 8 obejmuje dostawy oleju napedowego w
 2005 roku w ilosci 630 metrów szesciennych.
 Czesc Nr: 9
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 23121100.
 2) Krótki opis: Dostawa oleju napedowego.
 3) Zakres lub wielkosc: Zadanie Nr 9 obejmuje dostawy oleju napedowego w
 2005 roku w ilosci 648,9 metrów szesciennych.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 74 400 PLN dla calego przedmiotu
 zamówienia. ZADANIE1 - 1 100 PLN. ZADANIE2 - 6 100 PLN. ZADANIE3 - 2 100
 PLN. ZADANIE4 - 2 000 PLN. ZADANIE5 - 5 000 PLN. ZADANIE6 - 23 000 PLN.
 ZADANIE7 - 19 000 PLN. ZADANIE8 - 8 000 PLN. ZADANIE9 - 8 100 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci oraz/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Platnosc przelewem, pozadany termin platnosci
 wynosi 60 dni, a wymagany, nie krótszy niz 30 dni od daty wplywu faktury
 do Zamawiajacego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu
 zamówienia potwierdzonego przez Zamawiajacego.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Zgodnie z
 trescia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Zgodnie z trescia
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zgodnie z trescia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zgodnie z trescia
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 III.2.1.4) Inne informacje: Zgodnie z trescia Specyfikacji Istotnych
 Warunków Zamówienia.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.1.1) Wczesniejsze publikacje dotyczace tego samego zamówienia
 IV.1.1.1) Okresowe ogloszenie informacyjne dotyczace tego samego
 zamówienia: Numer ogloszenia w spisie Dz.U.: 2004/S 149-129193 - Z:
 3.8.2004.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajacy:
 3340046.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 25.10.2004 Dostepne do:.
 Cena: 30,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka, przelew, za zaliczeniem pocztowym.
 IV.3.3) Ostateczny termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: 25.10.2004. Godzina: 07:15.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 25.10.2004-11:00.
 Kompania Weglowa S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstanców 30, sala nr 100.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau