Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienstleistungen im Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie Gartenbau - PL-Butryny
Dienstleistungen im Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie Gartenbau.
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
Dokument Nr...................: 149415-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe-Nadlesnictwo Nowe Ramuki,
 Att: Grzegorz Wanat, Nowy Ramuk 19, PL-11-032 Butryny. Tel.: +48 89 513
 38 10. Fax: +48 89 513 38 25. E-mail: ramuki@olsztyn.rdlp.gov.pl. URL:
 http://wwww.olsztyn.rdlp.gov.pl/nowe_ramuki.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 77000000, 77200000.
 Beschreibung: Dienstleistungen im Bereich Land- und Forstwirtschaft
 sowie Gartenbau.
 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 4.11.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Panstwowe
 Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe-Nadlesnictwo Nowe Ramuki, Att: Grzegorz
 Wanat, Nowy Ramuk 19, PL-11-032 Butryny. Tel.: +48 89 513 38 10. Fax: +48
 89 513 38 25. E-mail: ramuki@olsztyn.rdlp.gov.pl. URL:
 http://wwww.olsztyn.rdlp.gov.pl/nowe_ramuki.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 27.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Usugi z
 zakresu gospodarki lesnej w Nadlesnictwie Nowe Ramuki w 2005 roku.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
 uslug z zakresu gospodarki lesnej w nadlesnictwie Nowe Ramuki
 podzielonych na 10 czesci (lesnictw).
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Teren Nadlesnictwa Nowe Ramuki.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 77000000, 77200000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Kilku czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Powyzej 130 000 EUR.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 1.1.2005 - Data zakonczenia: 31.12.2005.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 01: Lesnictwo Rykowiec.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 77000000, 77200000.
 2) Krótki opis: Wykonanie uslug z zakresu gospodarki lesnej w Lesnictwie
 Rykowiec.
 3) Zakres lub wielkosc: Powyzej 60 000 EUR.
 Czesc Nr: 02: Lesnictwo Jasniewo.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 77000000, 77200000.
 2) Krótki opis: Wykonanie uslug z zakresu gospodarki lesnej w Lesnictwie
 Jasniewo.
 3) Zakres lub wielkosc: Powyzej 60 000 EUR.
 Czesc Nr: 03: Lesnictwo Przykop.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 77000000, 77200000.
 2) Krótki opis: Wykonanie uslug z zakresu gospodarki lesnej w Lesnictwie
 Przykop.
 3) Zakres lub wielkosc: Powyzej 60 000 EUR.
 Czesc Nr: 04: Lesnictwo Lalka
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 77000000, 77200000.
 2) Krótki opis: Wykonanie uslug z zakresu gospodarki lesnej w Lesnictwie
 Lalka.
 3) Zakres lub wielkosc: Powyzej 60 000 EUR.
 Czesc Nr: 05: Lesnictwo Dzierzguny.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 77000000, 77200000.
 2) Krótki opis: Wykonanie uslug z zakresu gospodarki lesnej w Lesnictwie
 Dzierzguny.
 3) Zakres lub wielkosc: Powyzej 60 000 EUR.
 Czesc Nr: 06: Lesnictwo Muchorowo.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 77000000, 77200000.
 2) Krótki opis: Wykonanie uslug z zakresu gospodarki lesnej w Lesnictwie
 Muchorowo.
 3) Zakres lub wielkosc: Powyzej 60 000 EUR.
 Czesc Nr: 07: Lesnictwo Grada.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 77000000, 77200000.
 2) Krótki opis: Wykonanie uslug z zakresu gospodarki lesnej w Lesnictwie
 Grada.
 3) Zakres lub wielkosc: Powyzej 60 000 EUR.
 Czesc Nr: 08: Lesnictwo Stawiguda.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 77000000, 77200000.
 2) Krótki opis: Wykonanie uslug z zakresu gospodarki lesnej w Lesnictwie
 Stawiguda.
 3) Zakres lub wielkosc: Powyzej 60 000 EUR.
 Czesc Nr: 09: Lesnictwo Pluski.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 77000000, 77200000.
 2) Krótki opis: Wykonanie uslug z zakresu gospodarki lesnej w Lesnictwie
 Pluski.
 3) Zakres lub wielkosc: Powyzej 60 000 EUR.
 Czesc Nr: 10: Lesnictwo Orzechowo.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 77000000, 77200000.
 2) Krótki opis: Wykonanie uslug z zakresu gospodarki lesnej w Lesnictwie
 Orzechowo.
 3) Zakres lub wielkosc: Powyzej 60 000 EUR.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 01 - 6000 PLN, 02 - 4000 PLN, 03 -
 4 000 PLN, 04 - 4 000 PLN, 05 - 5 000 PLN, 06 - 4 000 PLN, 07 - 4 000
 PLN, 08 - 4 000 PLN, 09 - 4 000 PLN, 10 - 4 000 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Zamawiajacy zobowiazuje sie placic wykonawcy
 naleznosci za uslugi wykonane wedlug zlecen - faktura przejsciowa.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O zamówienie
 moga ubiegac sie wykonawcy, którzy:
 - posiadaja uprawnienia do wykonania czynnosci zwiazanych z przedmiotem
 zamówienia,
 - posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia tj.
 wykonywali zamówienie o podobnym charakterze w ciagu ostatnich 12
 miesiecy na kwote co najmniej 200 tys. PLN brutto.
 - posiadaja niezbedny potencjal techniczny do wykonania zamówienia,
 posiadaja nastepujace narzedzia i urzadzenia (wlasne lub cudze): dwie
 wykaszarki, trzy pilarki spalinowe, jeden ciagnik przystosowany do zrywki
 drewna (lub inne urzadzenie zrywkowe),
 - dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponuja trzema
 osobami posiadajacymi uprawnienia do obslugi pilarki wraz z aktualnymi
 badaniami lekarskimi,
 - nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na
 podstawie art. 24 ustawy.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: - Aktualny odpis z
 wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
 dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
 uplywem terminu skladania ofert,
 - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowazne
 zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju
 pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
 wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert,
 - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
 w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy
 przed uplywem terminu skladania ofert.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: -
 Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
 potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków i oplat
 albo zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
 lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
 wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wczesniej niz 3
 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert,
 - Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS lub KRUS potwierdzajace,
 ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne
 lub spoleczne albo zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem
 zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci
 wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania
 ofert.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: - Wykaz osób i
 podmiotów, które beda wykonywac zamówienie lub beda uczestniczyc w
 wykonaniu zamówienia, wraz z kopiami co najmniej trzech uprawnien do
 pracy pilarka wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi,
 - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 12 miesiecy uslug odpowiadajacych
 swoim rodzajem uslugom stanowiacym przedmiot zamówienia z podaniem ich
 wartosci,
 - Wykaz niezbednych do wykonania zamówienia narzedzi i urzadzen, jakie
 posiada wykonawca.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 ZP/5/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 3.11.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 4.11.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Do:
 23.12.2004.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 4.11.2004-13:00.
 Siedziba Zamawiajacego, pokój nr 16.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau