Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Ballonkatheter - CZ-Hradec Králové
Ballonkatheter.
Dokument Nr...................: 149346-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Fakultní nemocnice Hradec Králové, Att: Ing. Perná Magda, Sokolská tr.
 581, CZ-50005 Hradec Králové. Tel.: 495832122. Fax: 495512346. E-mail:
 perna@fnhk.cz.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 33141210.
 Beschreibung: Ballonkatheter.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 14.10.2004. Uhrzeit: 14:00:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Tschechisch.
OT: VYHLÁSENÍ ZAKÁZKY
 Dodávky
 Na tuto zakázku se vytahuje Mezivládní dohoda o zadávání verejnżch
 zakázek (GPA): Ne.
 ODDÍL I: ZADAVATEL
 I.1)	Úrední název a adresa zadavatele: Fakultní nemocnice Hradec
 Králové, K rukám: Ing. Perná Magda, Sokolská tr. 581, CZ-50005 Hradec
 Králové. Tel.: 495832122. Fax: 495512346. E-mail: perna@fnhk.cz.
 I.3)	Adresa, na které lze získat dokumentaci: Fakultní nemocnice Hradec
 Králové, K rukám: PharmDr. Dolezalová Marie, Sokolská tr. 581, CZ-500 05
 Hradec Králové. Tel.: 495834312. Fax: 495833014. E-mail:
 dolezalova@fnhk.cz.
 I.4)	Adresa, na kterou musí bżt zaslány nabídky/zádosti o úcast:
 Fakultní nemocnice Hradec Králové, K rukám: PharmDr. Dolezalová Marie,
 Sokolská tr. 581, CZ-500 05 Hradec Králové. Tel.: 495834312. Fax:
 495833014.
 I.5)	Druh zadavatele: Na regionální/místní úrovni.
 ODDÍL II: PREDMET ZAKÁZKY
 II.1) Popis
 II.1.2) Druh zakázky na dodávky: Koupe.
 II.1.4) Jedná se o rámcovou dohodu: Ne.
 II.1.5) Název pridelenż zakázce zadavatelem: Balónkové katétry
 kardiovaskulární - pro intervencní kardiologii.
 II.1.6) Popis/predmet zakázky: Balónkové katétry kardiovaskulární pro
 intervencní kardiologii, celkem 800 ks. Rozpis balónkovżch katétru dle
 skupin a mnozství je uveden v zadávací dokumentaci.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Hradec Králové.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 33141210.
 II.1.9) Rozdelení do polozek: Ne.
 II.1.10) Budou prijímány varianty: Ne.
 II.3) Doba trvání zakázky nebo lhuta pro dokoncení: Pocínaje: 1.2.2005 -
 Konce: 31.1.2006.
 ODDÍL III: PRÁVNÍ, HOSPODÁRSKÉ, FINANCNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
 III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
 III.1.1) Pozadované zálohy a záruky: 300000,00.
 III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na príslusná
 ustanovení: Splatnost faktury minimálne 45 dnu, podrobnejsí podmínky v
 zadávací dokumentaci.
 III.2) Podmínky úcasti
 III.2.1) Informace tżkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele
 nebo poskytovatele sluzeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení
 minimální pozadované hospodárské, financní a technické kapacity:
 Certifikát rízení jakosti vydanż podle ceskżch technickżch norem/EN29000
 a 45000 rada CSN EN ISO 9000/akreditovanou osobou podle zákona c. 22/1997
 Sb. ve znení pozdejsích predpisu.
 Zadavatel nepozaduje.
 III.2.1.2) Hospodárská a financní kapacita - pozadovanż zpusob
 prokázání: Zadavatel nepozaduje.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadovanż zpusob prokázání: Seznam
 obdobnżch dodávek v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu
 (minimálne 12 mil. Kc). Popis a fotografie zbozí, které je urceno k
 dodání - neoverené, uvedení kódu VZP. Prohlásení o shode.
 III.3) Podmínky vztahující se pouze na zakázky na sluzby
 III.3.2) Právnické osoby musí uvádet jména a profesní kvalifikaci
 pracovníku odpovednżch za provedení zakázky: Ano.
 ODDÍL IV: RÍZENÍ
 IV.1) Druh rízení: Omezené.
 IV.1.1) Zájemci byli jiz vybráni: Ne.
 IV.1.4) Predpokládanż pocet dodavatelu, kterí budou vyzváni k úcasti v
 soutezi: Minimum: 5 - Maximum: 10.
 IV.2) Kritéria pro zadání zakázky: Hospodársky nejvżhodnejsí nabídka z
 hlediska:
 Kritérií uvedenżch níze:
 1: Cena - váha kritérií: 36 %
 2: Technické, jakostní, funkcní vlastnosti katétru - váha kritéria: 34 %
 3: Doba dodání - váha kritéria: 20 %
 4: Smluvní úprava záruky - váha kritéria: 10 %
 V sestupném poradí podle dulezitosti: Ano.
 IV.3) Administrativní informace
 IV.3.1) Spisové císlo pridelené zadavatelem: 0417767.
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 19.11.2004.
 Cena: 0 CZK.
 IV.3.3) Lhuta pro prijetí nabídek nebo zádostí o úcast: 14.10.2004. Cas:
 14:00:00.
 IV.3.4) Odeslání vżzvy k podání nabídek vybranżm zájemcum: Predpokládané
 datum: 20.10.2004.
 IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterżch mohou bżt nabídky nebo zádosti o
 úcast vypracovány: cestina.
 IV.3.6) Lhuta, po kterou je uchazec svou nabídkou vázán: Do: 28.2.2005.
 IV.3.7) Podmínky pro otevrení nabídek
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené k tomu, aby byly prítomny otevírání nabídek:
 Clenové komise a statutární zástupce uchazece, nebo jím písemne poverenż
 zástupce.
 IV.3.7.2) Den, cas a místo: 8.12.2004-11:00:00.
 FNHK, zased. místnost bud. reditelství c.12, prízemí.
 ODDÍL VI: DALSÍ INFORMACE
 VI.1) Nepovinné vyhlásení: Ne.
 VI.3) Zakázka se vztahuje k projektu/programu financovanému z prostredku
 EU: Ne.
 VI.4) Dalsí informace: Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat uvedené
 maximální pocty a realizovat zakázku rozdelene dle jednotlivżch katétru
 od více dodavatelu. Dodávky jsou formou konsignacního skladu na dobu 1
 roku.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení
 Kód NUTS * CZ0521
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu
 Lze získat do 19.11.2004 14:00:00.
 VI.5) Den odeslání tohoto vyhlásení: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau