Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Ausrüstung für die Instandhaltung von Straßen - EE-Tallinn
Ausrüstung für die Instandhaltung von Straßen.
Dokument Nr...................: 149339-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Maanteeamet, Att: Margus Varrak, Pärnu mnt 463a, EE-10916 Tallinn. Tel.:
 6119300. Fax: 6119360. E-mail: INFO@MNT:EE.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 29811100.
 Beschreibung: Ausrüstung für die Instandhaltung von Straßen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 28.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Estnisch.
OT: HANKETEADE
 Tarne
 Leping on hõlmatud riigihankeid käsitleva lepinguga (GPA): Ei.
 I JAOTIS: TELLIJA
 I.1)	Tellija ametlik nimi ja aadress: Maanteeamet, Att: Margus Varrak,
 Pärnu mnt 463a, EE-10916 Tallinn. Tel.: 6119300. Fax: 6119360. E-mail:
 INFO@MNT:EE.
 I.2)	Aadress, kust on võimalik saada lisateavet: Maanteeamet, Att:
 Margus Varrak, Pärnu mnt 463a, EE-10916 Tallinn. Tel.: 611 9327. Fax: 611
 9360. E-mail: margus.varrak@mnt.ee. URL: www.mnt.ee.
 I.3)	Aadress, kust on võimalik saada dokumentatsiooni: Maanteeamet, Att:
 Margus Varrak, Pärnu mnt 463a, EE-10916 Tallinn. Tel.: 611 9327. Fax: 611
 9360. E-mail: margus.varrak@mnt.ee. URL: www.mnt.ee.
 I.4)	Aadress, kuhu pakkumised/osalemistaotlused tuleb saata:
 Maanteeamet, Att: Margus Varrak, Pärnu mnt 463a, EE-10916 Tallinn. Tel.:
 611 9327. Fax: 611 9360. E-mail: margus.varrak@mnt.ee. URL: www.mnt.ee.
 I.5)	Tellija liik: Keskvalitsuse tasand.
 II JAOTIS: LEPINGU OBJEKT
 II.1) Kirjeldus
 II.1.2) Tarnelepingu liik: Ost.
 II.1.4) Raamkokkulepe: Ei.
 II.1.5) Tellija poolt lepingule pandud nimetus: Teehöövlite ostmine.
 II.1.6) Lepingu kirjeldus/object: Teehöövel on ette nähtud maanteede,
 teede ja tänavate ning platside hooldel ja remondil tehtavate tasandus-
 ja planeerimistööde tegemiseks, samuti liiklus- ja looduskatastroofide
 tagajärgede likvideerimiseks. Teehöövel peab vastama Euroopa Liidu
 masinadirektiivis 98/37/EC ja EN 474-8 "Nõuded greideritele" sätestatule
 ning omama CE markeeringut. Teehöövli baasvarustusse kuulub põhihõlm,
 esisahk (buldooser) ja tagapamper. Lisavarustuseks on: lörtsihõlm,
 lumestopp, kraavitiib, lumetiib, tagumine tasandushõlm ning tagumine
 lisaraskus. Baasvarustuses masina kaal on 18000 ja enam kg, rattavalem
 6x4 või 6x6, juhitavad-kallutatavad esirattad ja juhitav liigendraam,
 laius transportasendis mitte üle 2550 mm, vähim pöörderaadius mitte üle
 8000 mm, ROPS ohutusnõuetele vastav kabiin, 4.taktiline vedelikjahutusega
 diiselmootor võimsusega 180 ja enam kW, mootori pööretest sõltumatu
 koormustundliku mahtmuudetava kolbpumbaga hüdrosüsteem, tööhüdraulika
 laser ja 3D juhtimisautomaatika paigaldamise valmidusega, põhihõlma,
 esisaha ja tasandushõlma hüdrauliline terasurve vasturõhu kasutamist
 võimaldav tee profiili automaatne jälgimissüsteem.
 II.1.7) Ehitustööde koht, tarnekoht, teenuse osutamise koht: Eesti
 Vabariigi Maanteeamet.
 II.1.8) Klassifikaator
 II.1.8.1) Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV): 29811100.
 II.1.9) Osadesse jaotamine: Ei.
 II.1.10) Kas pakkumise variandid on lubatud: Ei.
 II.2) Lepingus märgitud kogus või maht
 II.2.1) Üldkogus või kogumaht: Neli (4 tk.) teehöövlit, millele
 lisanduvad järgmised lisaseadmed masina kohta: lörtsihõlm, lumestopp,
 kraavitiib, lumetiib, tasandushõlm höövli taga ning tagumine lisaraskus.
 II.3) Lepingu kestus või täitmise tähtaeg: Lõpeb: 20.12.2004.
 III JAOTIS: JURIIDILINE, MAJANDUSLIK, FINANTS- JA TEHNILINE TEAVE
 III.1) Lepingu tingimused
 III.1.1) Nõutavad tagatised ja garantiid: Ettemaksu korral nõutav
 pangagarantii.
 III.1.2) Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viited
 asjakohastele õigusaktidele: Maksmine toimub peale teehöövlite üleandmist
 ostjale.
 III.2) Osalemise tingimused
 III.2.1) Teave tööettevõtja, tarnija või teenuseosutaja olukorra kohta
 ning andmed ja formaalsused, mis on vajalikud minimaalse nõutud
 majandusliku ja finantsilise suutlikkuse ja tehnilise võimsuse
 hindamiseks: 1. Õiend, mis tõendab, et pakkuja on maksevõimeline, tema
 vara ei ole sekvesteeritud ja tema suhtes ei ole algatatud
 likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust (koostab pakkuja vabas
 vormis).
 2. Õiend, mis tõendab, et pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike
 ka kohalike maksude osas, esitades sealhulgas ostjate andmed enda poolt
 viimasel kolmel kalendriaastal (2001, 2002, 2003) oma töötajatele makstud
 tasudelt sotsiaalmaksu suuruse kohta ja andes kirjaliku nõusoleku vastava
 järelpärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule õiguspädevale
 institutsioonile (koostab pakkuja vabas vormis).
 3. Õiend, mis tõendab, et pakkuja on viimase kolme aasta jooksul (2001,
 2002, 2003) täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks
 sõlmitud hankelepingud. Lisada ostjate loetelu (koostab pakkuja vabas
 vormis).
 III.2.1.1) Õiguslik seisund - tõendid: Pakkuja peab omama tõendust
 asukohamaa seaduse kohase registreerimise kohta.
 III.2.1.2) Majanduslik ja finantsiline suutlikkus - tõendid: Väljavõte
 pakkuja viimase kolme (2001, 2002, 2003) majandusaasta teehöövlite müügi,
 teeninduse ja remondiga seotud netokäibe kohta.
 III.2.1.3) Tehniline võimsus - tõendid: 1. Õiend, et pakkuja on vähemalt
 viimased kolm (2001, 2002, 2003) aastat tegelenud teehöövlite müügi,
 teeninduse või remondiga.
 2. Õiend, et pakkuja on tootjafirma esindaja ja omab tehnilisi võimalusi
 ning kvaliteedi tagamise süsteemi teehöövlite tõrgeteta ekspluatatsiooni
 tagamiseks.
 IV JAOTIS: MENETLUS
 IV.1) Menetluse liigid: Avatud menetlus.
 IV.1.1) Kandidaadid on juba valitud: Ei.
 IV.2) Lepingu sõlmimise kriteeriumid: Majanduslikult soodsaim pakkumine:
 Lepingut käsitlevates dokumentides nimetatud kriteeriumide kohaselt.
 IV.3) Haldusteave
 IV.3.2) Lepingudokumendi ja täiendavate dokumentide saamise tingimused:
 Võimalik saada kuni: 28.10.2004.
 Hind: 400 EEK.
 Maksetingimused ja -viisid: Rah. min. arvelduskontole nr. 10220004799019
 Eesti ÜP, kood 401, viitenr. 2100007707.
 IV.3.3) Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 28.10.2004.
 Kellaaeg: 10:00.
 IV.3.5) Keel või keeled, milles pakkumised või osalemistaotlused võib
 koostada: Eesti keel.
 IV.3.6) Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumise jõus
 hoidma: 90 päeva alates pakkumise laekumise tähtajast.
 IV.3.7) Pakkumiste avamise tingimused
 IV.3.7.1) Pakkumiste avamisel osalema volitatud isikud: Pakkuja
 volitatud esindaja.
 IV.3.7.2) Kuupäev, kellaaeg ja koht: 28.10.2004-10:00.
 Maanteeamet ruum nr. 205, Pärnu mnt 463a, Tallinn.
 VI JAOTIS: MUU TEAVE
 VI.1) Teade on vabatahtlik: Ei.
 VI.3) Leping on seotud projekti/programmiga, mida finantseeritakse EL
 vahenditest: Ei.
 VI.5) Teate lähetuskuupäev: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau