Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Computeranlagen und Zubehör - LV-Riga
Computeranlagen und Zubehör.
Dokument Nr...................: 149297-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Latvijas Republikas Valsts zemes dienests, 90000030432, Att: Aigars
 Filipovics, 11. novembra krastmala 31, Riga LV-1484. Tel.: (371) 703
 8626. Fax: (371) 722 4778. E-mail: vzd@vzd.gov.lv. URL: www.vzd.gov.lv.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 30200000.
 Beschreibung: Computeranlagen und Zubehör.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 6.10.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Lettisch.
OT: PAZINOJUMS PAR LIGUMU
 Piegades
 Uz so ligumu attiecas valsts pasutijuma ligums (VPL): Ja.
 I IEDALA: LIGUMSLEDZEJA IESTADE
 I.1)	Ligumsledzeja iestades oficialais nosaukums un adrese: Latvijas
 Republikas Valsts zemes dienests, 90000030432, Att: Aigars Filipovics,
 11. novembra krastmala 31, Riga LV-1484. Tel.: (371) 703 8626. Fax: (371)
 722 4778. E-mail: vzd@vzd.gov.lv. URL: www.vzd.gov.lv.
 I.2)	Adrese, kur var iegut papildu informaciju: Ka I.1. punkta.
 I.3)	Adrese, kur pieejami dokumenti: Ka I.1. punkta.
 I.4)	Adrese, uz kuru jasuta piedavajumi/dalibas pieteikumi: Ka I.1.
 punkta.
 I.5)	Ligumsledzejas iestades veids: Publisko tiesibu subjekts.
 II IEDALA: LIGUMA PRIEKSMETS
 II.1) Apraksts
 II.1.2) Piegazu liguma veids: Noma.
 II.1.4) Pamatligums: Ne.
 II.1.5) Nosaukums, ko ligumam pieskirusi ligumsledzeja iestade: Par
 datortehnikas nomu.
 II.1.6) Liguma apraksts/prieksmets: Datoru, monitoru, nepartrauktas
 barosanas avotu, printeru un portativo datoru noma ar izpirkuma tiesibam
 saskana ar darba uzdevumu.
 II.1.7) Vieta, kur veicami buvdarbi, precu piegade vai pakalpojumi:
 Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Centralais aparats 11. Novembra
 krastmala 31, Riga, un Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta
 regionalas nodalas, kuru atrasanas vietas noraditas konkursa nolikuma.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Visparejais iepirkumu klasifikators (CPV): 30200000.
 II.1.9) Sadalijums dalas: Ne.
 II.1.10) Vai tiks pielauti varianti: Ja.
 II.2) Liguma apjoms vai darbibas joma
 II.2.1) Kopejais apjoms vai darbibas joma: Iepirkuma prieksmets ir
 nolikuma noteiktam darba uzdevumam atbilstosas datortehnikas noma ar
 izpirkumu.
 II.3) Liguma darbibas laiks vai izpildes termins: 36 menesi no liguma
 pieskirsanas dienas.
 III IEDALA: JURIDISKA, EKONOMISKA, FINANSIALA UN TEHNISKA INFPORMACIJA
 III.1) Nosacijumi, kas attiecas uz ligumu
 III.1.1) Nepieciesama drosibas nauda un garantijas: Iesniedzot
 piedavajumu, pretendentam jaiesniedz piedavajuma nodrosinajums bankas
 garantijas veida Ls 10 000 apmera.
 III.1.2) Galvenie finansesanas un samaksas nosacijumi un/vai atsauces uz
 attiecigajiem noteikumiem: Ikmenesa nomas maksajums tiek parskaitits 10
 (desmit) dienu laika, skaitot no iznomataja rekina sanemsanas dienas.
 III.2) Piedalisanas nosacijumi
 III.2.1) Informacija par darbuznemeja, piegadataja vai pakalpojumu
 sniedzeja stavokli un minimalo ekonomisko, finansialo un tehnisko iespeju
 novertesanai nepieciesama informacija un formalitates: Nolikuma 3.2.,
 3.3., 3.4. punktos minetas prasibas un citas prasibas saskana ar nolikumu.
 III.2.1.1) Tiesiskais statuss - nepieciesamie pieradijumi: Uznemuma
 registracijas aplieciba kopija.
 III.2.1.2) Ekonomiskas un finansialas iespejas - nepieciesamie
 pieradijumi: Pretendentam tiesibas veikt nolikuma mineto pakalpojumu un
 kam ir ne mazak ka piecu gadu pieredze datortehnikas pardosanas un vismaz
 divu gadu pieredze datortehnikas iznomasanas joma. Pretendenta gada
 videjam apgrozijumam attieciba uz datortehnikas piegadi un nomu pedejo
 triju gadu laika japarsniedz ligumcena, bet ne mazak ka tris reizes.
 IV IEDALA: PROCEDURA
 IV.1) Proceduras veids: Atklata.
 IV.2) Liguma pieskirsanas kriteriji: Ekonomiski visizdevigakais
 piedavajums, pamatojoties uz:
 Turpmak minetajiem kriterijiem:
 1: Cena (nomas maksai) - 50;
 2: Cena (izpirkuma maksai) -30;
 3: Kvalitate (pretendenta kvalitates kontroles sistema) -10;
 4: Funkcionalas ipasibas (piedavatie datori un monitori (dalas: 1., 2.,
 3., 4., 5., 6. ,7. un 8.) ir no viena razotaja) - 10
 Pec prioritatem dilstosa seciba: Ja.
 IV.3) Administrativa informacija
 IV.3.1) Identifikacijas numurs, ko lietai pieskirusi ligumsledzeja
 iestade: VZD 2004/38.
 IV.3.2) Liguma dokumentu un papildu dokumentu iegusanas nosacijumi:
 Sanemami lidz: 6.10.2004.
 Cena: 50 LVL.
 Samaksas noteikumi un metode: Maksa par konkursa nolikuma sanemsanu
 pretendentam ir jaieskaita valsts pamatbudzeta ienemumu subkonta Nr.
 10600012109 "Citi ienemumi". Sanemejs: Valsts kase registracijas
 Nr.90000050138, konta Nr. LV 17 TREL1060001211700, sanemeja banka -
 Latvijas Banka, kods LACBLV2X.
 IV.3.3) Piedavajumu vai dalibas pieteikumu iesniegsanas termins:
 6.10.2004. Laiks: 11:00.
 IV.3.5) Valoda vai valodas, kuras var sagatavot piedavajumus vai dalibas
 pieteikumus: latviesu [valoda].
 IV.3.6) Minimalais periods, kura pretendentam japatur speka savs
 piedavajums: 9 menesiem pec noteikta piedavajumu iesniegsanas termina.
 IV.3.7) Piedavajumu atversanas nosacijumi
 IV.3.7.1) Personas, kas pilnvarotas piedalities konkursa piedavajumu
 atversana: Piedavajumu atversanas sede var piedalities visas
 ieinteresetas personas.
 IV.3.7.2) Datums, laiks un vieta: 6.10.2004-11:00.
 Latvija, Riga, 11.novembra krastmala 31, 5. stavs, maza zale.
 VI IEDALA: PAREJA INFORMACIJA
 VI.1) Neobligats pazinojums: Ja.
 VI.3) Ligums attiecas uz projektu/programmu, ko finanse no ES fondiem:
 Ne.
 VI.4) Papildu informacija: Nolikuma veikti sadi grozijumi: 1. Grozits
 nolikuma 1.7. punkts; 2. Grozita nolikuma 2.1. punkta 3. rindkopa; 3.
 Grozits nolikuma 2.4. punkta 2. rindkopas 1.teikums; 4. Grozit nolikuma
 3.5.13. punktu; 5. Grozits nolikuma 5.28. punkts; 6. Grozits nolikuma
 7.2.7. punkts; 7. Grozits nolikuma 3. pielikums "Darba uzdevums"; 8.
 Grozits nolikuma 4. pielikums "Piegades adreses, kontaktpersonas un
 piegadajamo vienibu skaits"; 9. Grozits nolikuma 2. pielikums "Finansu
 piedavajums"; 10. Grozita nolikuma 6. pielikuma "Piedavajuma
 nodrosinajuma garantijas teksta paraugs" pedeja rindkopa.
 VI.5) Sa pazinojuma nosutisanas datums: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau