Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bauarbeiten für Brücken, Tunnel, Schächte und Unterführungen - SI-Ljubljana
Bauarbeiten für Brücken, Tunnel, Schächte und Unterführungen.
Dokument Nr...................: 149184-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 VORINFORMATION
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Att: g. Oto
 Rubinic, univ. dipl. inz. grad., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje;
 Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, SI-1000 Ljubljana. Tel.: 01 30 68 204.
 Fax: 01 30 68 206. E-mail: oto.rubinic@dd-ceste.si. URL: www.dd-ceste.si.
 II.3.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45221000.
 Beschreibung: Bauarbeiten für Brücken, Tunnel, Schächte und
 Unterführungen.
OT: PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO
 Gradnje
 To javno narocilo je vkljuceno v Sporazum o vladnih narocilih (GPA): Ne.
 ODDELEK I: NAROCNIK
 I.1)	Uradno ime in naslov narocnika: Druzba za avtoceste v Republiki
 Sloveniji - DARS d.d., V roke: g. Oto Rubinic, univ. dipl. inz. grad.,
 Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
 SI-1000 Ljubljana. Tel.: 01 30 68 204. Fax: 01 30 68 206. E-mail:
 oto.rubinic@dd-ceste.si. URL: www.dd-ceste.si.
 I.2)	Naslov, kjer je mogoce dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje
 inzeniring, Druzba za svetovanje in inzeniring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
 Ljubljana, V roke: g. Robert Oblak, univ.dipl.inz.grad., AC Projekt 3,
 Gorenjska-Ljubljana, SI-4000 Kranj. Tel.: (04) 280 88 06. Fax: (04) 280
 88 09. E-mail: Robert.Oblak@dd-ceste.si.
 I.3)	Vrsta narocnika: Drugo.
 ODDELEK II: PREDMET JAVNEGA NAROCILA - GRADNJE
 II.1) Naslov javnega narocila, ki ga je dolocil narocnik: Izgradnja
 predorov Barnica in Tabor na odseku Razdrto - Vipava; Rebernice.
 II.2) Kraj izvedbe: Rebernice.
 II.3) Nomenklatura
 II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (NACE): 502,3.
 II.4) Vrsta in obseg gradnje: Izkop in gradbena dela pri izvedbi
 predorov; dela potrebna za zagotovitev pozarne vode za predor ter
 gradbena in obrtniska dela pri izvedbi pogonskih central predorov.
 II.8) Glavni pogoji financiranja in placila: Lastna sredstva DARS +
 kredit Republike Italije.
 II.9) Drugi podatki: Zacetek razpisa bo predvidoma v septembru 2004;
 Gradnja se bo pricela predvidoma v decembru 2004; oddaja del in podpis
 pogodbe bo predvidoma v novembru 2004; rok za izvedbo del bo predvidoma
 16 mesecev.
 II.2) Sifra NUTS * 501
 II.5) Ocenjeni stroski gradnje brez DDV: 4.800.000.000,00; valuta: SIT
 II.6) Predvideni datum zacetka:
 postopka: september 2004
 gradnje: december 2004.
 ODDELEK IV: UPRAVNI PODATKI
 IV.1) Referencna stevilka dokumenta, ki jo je dolocil narocnik:
 2004/00419.
 ODDELEK VI: DRUGI PODATKI
 VI.1) To je neobvezno obvestilo: Ne.
 VI.2) To javno narocilo se nanasa na projekt/program, ki se financira iz
 sredstev EU: Ne.
 VI.3) Datum, ko je bilo to sporocilo odposlano: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau