Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienstleistungen von Architekturbüros - HU-Budapest
Dienstleistungen von Architekturbüros.
Architekturentwurf.
Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden.
Dienstleistungen von Architekturbüros bei raumbildenden Ausbauten.
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen.
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste.
Dienstleistungen von Architekturbüros und Bauabnahme.
Dokument Nr...................: 148857-2004
Veröffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Foglalkoztatási Hivatal, Att: Pirisi Károly foigazgató, Kálvária tér 7,
 HU-1089 Budapest. Tel.: +36 1 210 2017. Fax: +36 1 210 1870. E-mail:
 pirisik@lab.hu.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 74220000, 74222000, 74222100, 74222300, 74224000, 74225000, 74225100.
 Beschreibung: Dienstleistungen von Architekturbüros.
 Architekturentwurf.
 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden.
 Dienstleistungen von Architekturbüros bei raumbildenden Ausbauten.
 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie
 planungsbezogene Leistungen.
 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie
 Vermessungsdienste.
 Dienstleistungen von Architekturbüros und Bauabnahme.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 8.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Ungarisch.
OT: AJÁNLATI FELHÍVÁS
 Szolgáltatás
 A szerzodés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: Igen.
 I. SZAKASZ: SZERZODÉSKÖTO HATÓSÁG
 I.1)	A szerzodésköto hatóság hivatalos megnevezése és címe:
 Foglalkoztatási Hivatal, Címzett: Pirisi Károly foigazgató, Kálvária tér
 7, HU-1089 Budapest. Tel.: +36 1 210 2017. Fax: +36 1 210 1870. E-mail:
 pirisik@lab.hu.
 I.2)	További információk a következo címen szerezhetok be:
 Foglalkoztatási Hivatal Modernizációs Programiroda, Címzett: Vajdovics
 Jánosné, Baross u. 133. II. emelet, HU-1089 Budapest. Tel.: +36 1 299 10
 90, 303 93 00/2091. Fax: +36 1 299 10 99. E-mail: aratot@lab.hu.
 I.3)	Dokumentáció a következo címen kérheto: Foglalkoztatási Hivatal,
 Címzett: dr. Arató Tímea, Baross u. 133. II. emelet, HU-1089 Budapest.
 Tel.: +36 1 299 10 90. Fax: +36 1 299 10 99.
 I.4)	Az ajánlatokat/jelentkezéseket a következo címre kell küldeni:
 Foglalkoztatási Hivatal, Címzett: Foglalkoztatási Hivatal Modernizációs
 Programiroda, Baross u. 133. II. emelet, HU-1089 Budapest. Tel.: +36 1
 299 10 90. Fax: +36 1 299 10 99.
 I.5)	A szerzodésköto hatóság típusa: Központi szintü.
 II. SZAKASZ: A SZERZODÉS TÁRGYA
 II.1) Meghatározás
 II.1.3) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerzodés típusaA szolgáltatás
 besorolása: 12.
 II.1.4) Ez egy keretszerzodés: Nem.
 II.1.6) A szerzodés meghatározása/tárgya: 83 munkaügyi kirendeltség
 helyszíni bejárása és müszaki felmérése, valamint a kirendeltségek
 jelenlegi fizikai állapotára vonatkozó adatokból központilag kezelheto,
 digitalizált adatbázis létrehozása, az átalakítási és bovítési munkákhoz
 kapcsolódóan tervezés, beleértve a belsoépítészeti, építészeti, statikai,
 gépészeti, elektromos és gyengeáramú engedélyezési, tender- és kiviteli
 terveinek, valamint a kivitelezést követoen a megvalósulási tervek
 elkészítését is a dokumentációban foglaltak szerint. A nyertes
 ajánlattevo feladatát képezi a tervezoi müvezetés is.
 II.1.7) Az építési beruházás, a szállítás vagy a teljesítés helye: A
 részvételi dokumentációban meghatározott 83 kirendeltség székhelye és a
 Foglalkoztatási Hivatal székhelye (1089 Budapest, Kálvária tér 7.).
 II.1.8) Nómenklatúra
 II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 74220000, 74222000,
 74222100, 74222300, 74224000, 74225000, 74225100.
 II.1.9) Tételes megoszlás: Nem.
 II.1.10) Elfogadhatók változatok: Nem.
 II.2) Szerzodés szerinti mennyiség vagy szolgáltatási kör:
 II.2.1) Teljes mennyiség vagy szolgáltatási kör: 83 munkaügyi
 kirendeltség tekintetében kell elvégezni a dokumentációban foglaltak
 szerint a II.1.6) pont szerinti feladatokat.
 II.3) A szerzodés idotartama vagy teljesítésének határideje: Kezdés:
 20.12.2004 - Befejezés: 31.12.2007.
 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MÜSZAKI INFORMÁCIÓK
 III.1) A szerzodésre vonatkozó feltételek
 III.1.1) A szükséges biztosítékok: késedelmi kötbér, jótállás, jótállási
 biztosíték, teljesítési biztosíték.
 III.1.2) Fo finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
 vonatkozó rendelkezésekre: Az ajánlatkéro az ellenértéket a kincstári
 fizetési rend szerint, az igazolt teljesítést (részteljesítést) követoen,
 számla ellenében 70 napon belül átutalással teljesíti. Az ajánlatkéro
 eloleget nem ad. A pénzügyi ellenszolgáltatás részletes feltételeit a
 részvételi szakaszban kiválasztott ajánlattevok rendelkezésére bocsátott
 ajánlati dokumentáció részét képezo szerzodéstervezet tartalmazza.
 III.1.3) A szerzodést elnyero beszállítói, kivitelezoi illetve
 szolgáltatói ajánlattevo-csoportok által kialakítandó jogi forma: Az
 ajánlatkéro nem kívánja meg a közös ajánlatot tevo nyertesektol külön
 gazdasági társaság létrehozását.
 III.2) Részvételi feltételek
 III.2.1) A kivitelezo, beszállító vagy szolgáltató személyes helyzetére
 vonatkozó információk, valamint a minimálisan megkövetelt gazdasági,
 pénzügyi és müszaki kapacitás értékeléséhez szükséges információk és
 formai eloírások: Az ajánlatkéro kizárja az eljárásból azt a részvételre
 jelentkezot, aki (illetoleg akinek az alvállalkozója) a Kbt. 60. § (1)
 bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
 Az ajánlatkéro kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezot, aki
 (illetoleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
 mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója) a Kbt. 62. § (1)
 bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
 Az ajánlatkéro kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezot, aki
 (illetoleg akinek az alvállalkozója) a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
 pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
 A részvételre jelentkezonek a szerzodés teljesítésére alkalmatlanná
 minosítésének szempontja:
 Pénzügyi és gazdasági alkalmatlanság:
 Az ajánlatkéro a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
 kívánt alvállalkozó pénzügyi és gazdasági alkalmasságát nem vizsgálja.
 - A részvételre jelentkezo az alábbi szempontok (pénzügyi mutatók) közüll
 négynél kevesebb szempontnak felel meg:
 - 2003. évi mérleg szerinti eredmény pozitív,
 - kötelezettségek részaránya =kötelezettségek/mérleg foösszeg: a 2003.
 évi mutató a 2002. évivel azonos vagy kisebb,
 - fedezet foka = (saját toke+hosszú lejáratú kötelezettségek)/
 befektetett eszközök: a 2003. évi mutató egyenlo, vagy nagyobb, mint 1
 (egy),
 - tokeáttétel - hosszú lejáratú kötelezettségek/saját toke: a 2003. évi
 mutató kisebb, mint 1 (egy),
 - likviditás I.= (forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú
 kötelezettségek: a 2003. évi mutató nagyobb, mint 1 (egy),
 - likviditás II.- forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek: a 2003.
 évi mutató egyenlo, vagy nagyobb, mint 1 (egy),
 - likviditás III.= forgóeszközök/összes kötelezettség: a 2003. évi mutató
 a 2002. évinél nagyobb,
 - a saját toke a 2002. évihez képest nott és 2003. évben a saját toke nem
 kevesebb, mint a jegyzett toke.
 Müszaki, illetve szakmai alkalmatlanság:
 Az ajánlatkéro a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
 igénybe venni kívánt alvállalkozó müszaki, illetve szakmai alkalmasságát
 a harmadik, a negyedik és az ötödik francia bekezdésben meghatározott
 szempontok alapján vizsgálja.
 - A részvételre jelentkezo a 2001., 2002. és 2003, években nem
 rendelkezik legalább egy olyan, a megrendelo által pozitív módon
 értékelt, befejezett (átadott-átvett), építési vagy rekonstrukciós
 (átalakítás, bovítés) referenciamunkával, amely több önálló, de
 hálózatszerüen egymáshoz kapcsolódó, egységes arculatú és azonos
 funkciójú építmény építészeti és belsoépítészeti tervezését magában
 foglalja, feltéve, ha a referenciamunka a hálózat legalább 5 ilyen
 építményének építészeti és belsoépítészeti tervezésére kiterjedt.
 - A részvételre jelentkezo a 2001., 2002. és 2003. években nem
 rendelkezik legalább egy olyan, fovállalkozóként elvégzett, befejezett
 (átadott-átvett) referenciamunkával, amely magában foglalja az alábbi
 valamennyi részmunka elvégzését: müszaki felmérés, tervezés, tervezési
 müvezetés. (A referenciamunkaként megjelölt tervezésnek magában kell
 foglalnia a belsoépítészeti, építészeti, statikai, gépészeti, elektromos
 és gyengeáramú engedélyezési, tender- és kiviteli tervek elkészítését.)
 - A részvételre jelentkezo vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
 meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a 2001., 2002. és
 2003. években nem rendelkezik egy olyan referenciamunkával, amelynél a
 müszaki felmérés eredményét képi, szöveges, numerikus formában
 adatbázisban rögzítette.
 - A részvételre jelentkezo és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
 mértékben, igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen nem rendelkezik
 (nem kíván a szerzodés teljesítésébe bevonni) legalább 1 (egy) fo
 építésztervezot, 1 (egy) fo statikus tervezot, 1 (egy) fo gépésztervezot,
 1 (egy) fo elektromos tervezot, valamint 1 (egy) fo belsoépítész
 tervezot, akik közül az építésztervezo vagy a belsoépítész tervezo vezeto
 tervezoi jogosultsággal rendelkezik.
 - A részvételre jelentkezo és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
 mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen nem rendelkezik
 a müszaki tervezést támogató számítógépes rendszerrel és szoftverrel.
 III.2.1.1) Jogi helyzet - igazoló okmánnyal: - A részvételre
 jelentkezonek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
 igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 63. § (1)-(5) bekezdésében
 foglaltak szerint igazolnia vagy nyilatkoznia kell arról, hogy nem
 tartoznak a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. § (1)
 bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 61 .§ (1)
 bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hiánya a részvételi felhívás
 feladásának napjánál nem régebbi cégkivonattal (ennek hiányában
 vállalkozói igazolvánnyal, alapító okirattal) is igazolható, feltéve ha
 ez a Kbt. 63. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelel.
 - A részvételre jelentkezo és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
 meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata arról,
 hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt kizáró
 okok hatálya alatt.
 - A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben
 igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a részvételre jelentkezo
 köteles nyilatkozni, hogy a szerzodés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
 Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt
 kizáró okok hatálya alá eso alvállalkozót.
 III.2.1.2) Gazdasági és pénzügyi kapacitás - igazoló okmánnyal: A
 részvételre jelentkezo pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az elozo két
 évre (2002. és 2003. évekre) vonatkozó, a számviteli jogszabályok
 szerinti beszámolójának benyújtásával (ha a részvételre jelentkezo
 letelepedése szerinti ország joga eloírja közzétételét) [Kbt. 66. § (1)
 bekezdés b) pont] kell igazolni.
 III.2.1.3) Müszaki kapacitás - igazoló okmánnyal: - A részvételre
 jelentkezo és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
 igénybe venni kívánt alvállalkozók müszaki, illetve szakmai alkalmasságát
 az alábbiak szerint kell igazolni: az elozo legfeljebb három év (2001.,
 2002., és 2003. évek) legjelentosebb szolgáltatásainak ismertetésével
 (legalább az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerzodést
 köto másik fél megnevezésével, valamint a referenciamunka tartalmának
 leírásával) [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont] és a Kbt. 68. § (1)
 bekezdésének megfelelo igazolással vagy nyilatkozattal;
 - azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetoleg vezetoknek a
 megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a
 teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minoségellenorzésért
 felelosek [Kbt. 67. § (3) bekezdés d) ];
 - a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetoleg
 müszaki felszereltség leírásával [Kbt. 67. § (3) bekezdés e)].
 III.3) Szolgáltatási szerzodésekre vonatkozó különleges feltételek
 III.3.1) A szolgáltatásnyújtás meghatározott szakképesítéshez van kötve:
 Igen.
 157/1997. (IX. 26.) Korm. Rendelet
 32/1997. (XI. 19.) KTM rendelet.
 III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell a szerzodés teljesítéséért
 felelos személyek nevét és szakképzettségét: Igen.
 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
 IV.1) Az eljárás típusa: Tárgyalásos.
 IV.1.1) Megtörtént már a jelöltek kiválasztása: Nem.
 IV.1.4) Az ajánlattételre felkért szállítók tervezett száma: Szám: 4.
 IV.2) Az elbírálás szempontjai: A következo szempontok alapján a
 gazdaságilag legelonyösebb ajánlat:
 A következo szempontok:
 1: a kért ellenszolgáltatás összege, súlyszám: 8
 2: az ajánlattevo az elso 20 (húsz) munkaügyi kirendeltség tekintetében a
 szerzodés megkötésétol számíott hány nap alatt készíti el a felmérési
 terveket, az ajánlatkéro által jóváhagyott koncepciót, illetve
 engedélyeztetési terveket, súlyszám: 2
 Csökkeno fontossági sorrendben: Igen.
 IV.3) Adminisztratív információk
 IV.3.3) Az ajánlatok, illetve jelentkezések beérkezési határideje:
 8.10.2004. Idopont: 10:00.
 IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás feladása a kiválasztott jelöltek
 részére: Tervezett dátum: 12.11.2004.
 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve
 jelentkezések benyújthatók: magyar.
 VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
 VI.1) A felhívás nem kötelezo jellegü: Nem.
 VI.3) A szerzodés EU alapokból finanszírozott projekttel/programmal
 kapcsolatos: Igen.
 Az ajánlatkéro - a Kbt. 53. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének
 eleget téve -tájékoztatja a részvételre jelentkezoket, hogy a jelen
 beszerzést az Európai Unióból származó forrásából is támogatják. Az
 ajánlatkéro a Humáneroforrás- fejlesztési Operatív Program keretében a
 Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériummal kötött támogatási szerzodés
 alapján használja fel a közösségi pénzforrást.
 VI.4) További információ: 1) A hiánypótlás lehetosége vagy annak
 kizárása: Az ajánlatkéro lehetoséget biztosít hiánypótlásra.
 2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idopontja és a szerzodéskötés
 tervezett idopont ja: -
 3) A két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz
 eredményhirdetési idopontja:
 A részvételi határido lejártát követo 30. nap 10°° órai kezdettel,
 amennyiben ez nem munkanap, akkor a következo munkanap 10°° órai
 kezdettel. Az eredményhirdetés helyszíne megegyezik a bontás helyszínével.
 4) A részvételi jelentkezést 7 (hét) példányban, cégszerüen aláírva, 1 db
 lezárt, cégjelzés nélküli borítékban (csomagolásban) kell benyújtani az
 I. 4) pontban megj elölt helyen.
 A borítékra rá kell írni: ,,FH, müszaki felmérés, tervezés, részvételi
 jelentkezés".
 A részvételi jelentkezések példányait növekvo sorrendben 1-7-ig, azok
 fedlapjánakjobb felso sarkában megfelelo sorszámmal kell ellátni. Az elso
 eredeti példányra rá kell írni: ,,eredeti", a többi fedlapjára pedig
 ,,másolat". Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, az elso,
 eredeti példányt kell irányadónak tekinteni.
 A borítékok (csomag) átvételérol az ajánlatkéro átvételi elismervényt ad.
 A részvételi jelentkezést sorszámozással kell ellátni, az elso oldalon
 kérjük feltüntetni a részvételre jelentkezo nevét, valamint a székhelyét.
 Ezt követoen a második oldalon hiánytalanul fel kell sorolni a részvételi
 felhívás által megkövetelt nyilatkozatokat és igazolásokat azzal, hogy
 ezek hol találhatók a részvételi jelentkezésben. (Kötelezo tehát
 tartalomjegyzéket készíteni, amelynek ez részét képezi.)
 5) Az ajánlatkéro eloírja, hogy a részvételi dokumentáció megvásárlása az
 eljárásban való részvétel feltétele.
 A részvételi dokumentáció beszerzésének határideje és rendelkezésre
 bocsátásának módja:
 A részvételi dokumentáció a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény
 közzétételének napjától a részvételi határido lejártáig minden munkanap,
 9.00 órától 14.00 óráig, a részvételi határido lejárta napján pedig 9.00
 órától 10.00 óráig veheto át.
 A részvételi dokumentáció ellenértéke: 24.000,- Ft. + Áfa.
 A részvételi dokumentáció ellenértékét az ajánlatkéronek a Magyar
 Államkincstárnál vezetett 10032000-01732630-00000000 számú bankszámlájára
 való átutalással kell megfizetni.
 A részvételi dokumentáció az átutalást igazoló okirat másolatának átadása
 ellenében veheto át.
 A részvételi dokumentáció a részvételi felhívásban megjelölt címen
 személyesen veheto át, illetve a részvételi dokumentáció megküldésére
 vonatkozó írásbeli kérelmet a részvételi felhívásban megjelölt postai
 címre, faxszámra, lehet megküldeni. (Az írásbeli kérelemmel együtt az
 átutalást igazoló okirat másolatát is meg kell küldeni.)
 6) Az ajánlatkéro felhívja a részvételre jelentkezok figyelmét arra, hogy
 a benyújtandó részvételi jelentkezés összeállításának és elkészítésének
 valamennyi költsége a részvételre jelentkezot terheli.
 A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkéro csak akkor
 tekinti a részvételi határidon belül benyújtottnak, ha annak
 kézhezvételére a részvételi határido lejártáig sor kerül. A részvételi
 jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztésébol eredo
 kockázat a részvételre jelentkezot terheli.
 7) A részvételi jelentkezések bontásán kizárólag az ajánlatkéro és a
 részvételre jelentkezok képviseloi, valamint esetlegesen közjegyzo
 lehetnek jelen, a képviseleti jogosultságot az ajánlatkéro kérésére a
 bontást megelozoen igazolni kell. A részvételi jelentkezések bontásának
 idopontja: 08/10/2004 (nap/hó/év), 10.00 óra
 Helye: Foglalkoztatási Hivatal, 1089 Budapest, Baross u. 133. II. emelet
 3. szoba.
 8) A részvételre jelentkezo a Kbt. 100. § (2) bekezdése szerint az elso -
 részvételi -szakaszban nem tehet ajánlatot,
 9) A részetelre jelentkezonek a részvételi felhívásban meghatározott
 tartalmi és formai követelményeknek megfeleloen kell a részvételi
 jelentkezését elkészítenie és benyújtania.
 10) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégjegyzésre jogosult(ak)
 aláírási címpéldánya(i)t, a részvételi jelentkezés meghatalmazott általi
 aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelo meghatalmazást.
 11) Közös részvételi jelentkezés esetén a részvételi jelentkezéshez
 csatolni kell a közös jelentkezést benyújtók által kötött megállapodást,
 amely részletesen rendelkezik a felelosség, a képviselet ós a
 feladatmegosztás kérdéseirol.
 12) Tekintettel arra, hogy az ajánlatkéro a részvételi szakasz
 eredményhirdetését követoen 4 (négy) ajánlattevonek küld ajánlattételi
 felhívást a IV.1.6) pontban foglalt létszámnak megfeleloen, a Kbt. 130. §
 (6) bekezdése szerint az alkalmas jelentkezok közötti rangsorolás módját
 az ajánlatkéro az alábbiak szerint határozza meg:
 A rangsorolás alapjául a részvételi felhívás III.2.1 pontjában ,,A
 müszaki, illetve a szakmai alkalmatlanság" alcím elso francia
 bekezdésében meghatározott alkalmassági (alkalmatlansági) szempont
 szolgál. Az ajánlatkéro minden egyes részvételi jelentkezés tekintetében
 megállapítja, hogy melyik megjelölt referenciamunka (hálózatszerüen
 egymáshoz kapcsolódó, egységes arculatú és azonos funkciójú építmény
 építészeti és belsoépítészeti tervezése) terjed ki a legtöbb épület
 építészeti és belsoépítészeti tervezésére. Ez alapján az ajánlatkéro
 sorrendet képez a részvételre jelentkezok között és
 a rangsorban az elso négy jelentkezot fogja ajánlattételre felkérni.
 Egyenloség esetén az ajánlatkéro az azonos rangsorban álló jelentkezok
 közül a létszám betöltéséig azt a jelentkezot kéri fel ajánlattételre,
 aki a III..2.1 pontjában ,,A müszaki, illetve a szakmai alkalmatlanság"
 alcím második francia bekezdésében meghatározott alkalmassági
 (alkalmatlansági) szempontnak megfelelo legtöbb referenciamunkával
 rendelkezik.
 (Az ajánlatkéro felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál
 kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek
 megfeleltek a részvételi felhívás /dokumentáció/ és a Kbt. által eloírt
 formai és tartalmi követelményeknek.)
 13) A részvételi felhívás IV. 2. B1) pontjában meghatározott
 részszempontokra adható pontszám alsó és felso határa: 1-100, amely
 minden részszempont esetében azonos.
 A pontozás módszere azonos valamennyi részszempontnál:
 Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszámot arányosítással
 kell kiszámítani. Ennek során az egyes ajánlatok részszempontonkénti
 tartalmi elemét az adott részszemponton belül a megajánlott legjobb
 tartalmi elemhez kell arányosítani olymódon, hogy a legjobb tartalmi elem
 az adott részszempontra a maximális 100 pontot kapja.
 14) Az ajánlatkéro felhívja a részvételre jelentkezoket, hogy a 83
 kirendeltség tekintetében jelentkezo építészeti, szakági kivitelezési és
 tervezési tanácsadói szolgáltatás (beleértve a beruházás-lebonyolítói
 tanácsadói szolgáltatást is) tárgyában közbeszerzési eljárás megindítását
 tervezi, amely közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevoje a jelen
 közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevo, illetve alvállalkozó.
 15) A részvételre jelentkezoknek a részvételi dokumentáció részét képezo
 részvételi adatlapot (felolvasólapot), nyilatkozatmintákat kitöltve és
 cégszerüen (vagy szabályos meghatalmazás alapján a meghatalmazott által)
 aláírva a részvételi jelentkezéshez csatolni kell.
 16) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 105. § (1) bekezdés
 a) és b) pontja szerinti nyilatkozatokat, azaz a részvételi
 jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel
 összefüggésben a részvételre jelentkezo harmadik személlyel szerzodést
 fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül és meg kell jelölni
 a részvételre jelentkezo által a szerzodés teljesítéséhez a közbeszerzés
 értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
 alvállalkozókat. Ha az ajánlattevo a szerzodés teljesítéséhez nem kíván
 alvállalkozót igénybe venni, az errol szóló nemleges nyilatkozatot
 csatolnia kell.
 17) Az ajánlatkéro tájékoztatja a részvételre jelentkezoket, hogy a
 tárgyalásos eljárást a Kbt. 124. § (2) bekezdésének d) pountja alapján
 folytatja le. Ezt az eljárási fajtát az indokolja, hogy a szolgáltatás
 (müszaki bejárás, felmérés, az átalakításhoz ós bovítéshez kapcsolódó
 tervezés) összetettsége (komplexitása) és bonyolultsága miatt, különös
 figyelemmel a beszerzés szerinti feladattal érintett munkaügyi
 kirendeltségek nagy (83) számára, a szerzodés valamennyi feltételét nem
 lehet elore olyan pontosággal meghatározni, amely lehetové tenné a nyílt
 vagy a meghívásos eljárás választását. Az ajánlattevok ajánlatának
 ismeretében lehet véglegesen kialakítani a teljesítés (részteljesítés)
 feltételeit, idobeli ós pénzügyi ütemezését, valamint az ehhez kapcsolódó
 szerzodést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit.
 VI.5) A felhívás feladásának dátuma: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau