Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Gebäudereinigung - B-Turnhout
Gebäudereinigung.
Dokument Nr...................: 148732-2004
Veröffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: OCMW
 Turnhout, Albert van Dyckstraat 20, B-2300 Turnhout. Tel.: 014/44 23 23.
 Fax: 014/41 96 17.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 74731000.
 Beschreibung: Gebäudereinigung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 21.10.2004. Uhrzeit: 11:30.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Diensten
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: OCMW Turnhout,
 Albert van Dyckstraat 20, B-2300 Turnhout. Tel.: 014/44 23 23. Fax:
 014/41 96 17.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Regionale/lokale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverleningCategorie van diensten:
 14.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Schoonmaakopdracht m.b.t.
 de gemeenschappelijke lokalen van de bejaardenflats (A. Van Dyckstraat 10
 en 37), RVT I en II St.-Petrus (A. Van Dyckstraat 18 en 39), het DC
 Albert Van Dyck, en de lokalen van het Bloedtansfusiecentrum.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: - RVT II St.-Petrus, Albert Van Dyckstraat 39,
 B-2300 Turnhout.
 - Bejaardenflats, Albert Van Dyckstraat 10, 37-39, B-2300 Turnhout.
 - Dienstencentrum A. Van Dyck, Albert Van Dyckstraat 10, B-2300 Turnhout.
 - RVT I St.-Petrus, Albert Van Dyckstraat 18, B-2300 Turnhout.
 - Bloedtransfusiecentrum, Albert Van Dyckstraat 10, B-2300 Turnhout.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): CPC-indeling:
 874, 82201 t/m 82206.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Borg: 5% van het
 oorspronkelijke aannemingsbedrag per jaar, exclusief BTW.
 Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental in euro afgerond.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Art. 15, § 2, van het KB
 van 26.9.1996.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: De firma bezorgt een schriftelijk
 bewijs dat de firma niet in staat van faillissement of vereffening
 verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk
 akkoord heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als
 gevolg van een gelijkaardige procedure.
 Bewijs van technische bekwaamheid:
 De firma bezorgt een lijst van firma"s waar het gevraagde product de
 laatste 3 jaar werd geleverd.
 Van de betreffende firma"s worden de identificatiegegevens en een
 contactpersoon opgesomd.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 14.10.2004.
 Voorwaarden en wijze van betaling: De documenten kunnen aangevraagd
 worden bij de dienst Secretariaat van het OCMW Turnhout, mits
 voorafgaande betaling van 19 EUR + 1,50 EUR (verzendingskosten) op PCR
 nr. 000-0019022-10 van het OCMW Turnhout, met vermelding "Lastenboek
 schoonmaak diverse instellingen OCMW-Turnhout".
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 21.10.2004. Tijdstip: 11:30.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 120 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 De zitting is openbaar. Er worden geen prijzen afgekondigd.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 21.10.2004-11:30.
 In de vergaderzaal van het OCMW-administratiecomplex, Albert Van
 Dyckstraat 20, B-2300 Turnhout.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.4) Overige inlichtingen: I.3) Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn:
 De documenten kunnen bekomen worden bij het OCMW Turnhout, op de dienst
 secretariaat, Albert Van Dyckstraat 20, B-2300 Turnhout, iedere werkdag
 van 9:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 15:30 uur.
 Voor eventuele inlichtingen: M. Weyns, tel.: 014/43 99 92, D. Peeters,
 tel.: 014/47 28 20.
 II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverlening: Categorie van
 diensten: 14: Schoonmaken van gebouwen.
 II.1.9) Verdeling in percelen: De opdracht wordt opgesplitst in 7 loten
 die aan verschillende bieders afzonderlijk toegewezen kunnen worden.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Deze opdracht wordt
 aangegaan voor een periode van 1 jaar met ingang vanaf 1.12.2004 en
 verlengbaar tot maximaal 3 jaar.
 IV.2) Gunningscriteria: Zie bestek.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau