Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bereitstellung von Software - FI-Helsinki
Datenverarbeitung und zugehörige Dienste.
Dienstleistungen in Verbindung mit Software.
Bereitstellung von Software.
Dokument Nr...................: 148718-2004
Veröffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Kirkkohallitus, Att: työmarkkina-asiamies Katariina Kietäväinen, PL 185
 (Satamakatu 11), FIN-00161 Helsinki. Tel.: (358-9) 180 22 71. Fax:
 (358-9) 180 24 28. E-mail: katariina.kietavainen@evl.fi.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 72268000, 72260000, 72000000.
 Beschreibung: Bereitstellung von Software.
 Dienstleistungen in Verbindung mit Software.
 Datenverarbeitung und zugehörige Dienste.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 26.10.2004. Uhrzeit: 16:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Finnisch.
OT: ILMOITUS JULKISESTA HANKINNASTA
 Palvelut
 Hankinta kuuluu julkisia hankintoja koskevan GPA-sopimuksen
 soveltamisalaan: Ei.
 OSA I: HANKINTAVIRANOMAINEN
 I.1)	Hankintaviranomaisen virallinen nimi ja osoite: Kirkkohallitus,
 Yhteyshenkilö: työmarkkina-asiamies Katariina Kietäväinen, PL 185
 (Satamakatu 11), FIN-00161 Helsinki. Puhelin: (358-9) 180 22 71.
 Telekopio: (358-9) 180 24 28. E-mail: katariina.kietavainen@evl.fi.
 I.2)	Osoite, josta saa lisätietoja: Sama kuin kohdassa I.1.
 I.3)	Osoite, josta saa asiakirjoja: Sama kuin kohdassa I.1.
 I.4)	Tarjouksien/osallistumishakemuksien lähetysosoite: Ilmenee
 tarjouspyyntöasiakirjoista..
 I.5)	Hankintaviranomaisen luonne: Keskitetty taso.
 OSA II: HANKINTASOPIMUKSEN TARKOITUS
 II.1) Kuvaus
 II.1.3) Palvelusopimuksen lajiPalvelun pääluokka: 07.
 II.1.4) Puitesopimus: Kyllä.
 II.1.5) Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Suomen ev.lut.
 kirkon työpaikkatori.
 II.1.6) Kuvaus/hankintasopimuksen tarkoitus: Suomen ev.lut. kirkon
 työpaikkatori on Internet-palvelu, jossa seurakunnat ja muut kirkolliset
 työnantajat voivat ilmoittaa avoimista työ- ja harjoittelupaikoistaan.
 Palveluun halutaan mm. mahdollisuus jättää työpaikkaa koskeva hakemus
 sähköisesti ja lisäksi muita rekrytointia tukevia toimintoja.
 II.1.7) Toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Suomi.
 II.1.8) Nimikkeistö
 II.1.8.1) CPV (yhteinen hankintasanasto): 72268000, 72260000, 72000000.
 II.1.9) Jako osa-alueisiin: Ei.
 II.1.10) Otetaanko vaihtoehdot huomioon: Kyllä.
 II.2) Hankintasopimusten määrä tai laajuus
 II.2.1) Kokonaismäärä tai -laajuus: Ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.
 II.2.2) Mahdolliset optiot. Ilmoittakaa ajanjakso, jolloin niitä
 mahdollisesti käytetään: Ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.
 II.3) Sopimuksen voimassaoloaikaa tai täyttämistä koskeva aikaraja: 36
 kuukausina ilmoitettu aika hankintasopimuksen tekemisestä.
 OSA III: OIKEUDELLISET, TALOUDELLISET, RAHOITUKSELLISET JA TEKNISET TIEDOT
 III.1) Sopimukseen liittyvät ehdot
 III.1.3) Oikeudellinen muoto, jota tavarantoimittajalta/
 palvelunsuorittajalta/urakoitsijalta edellytetään: Osakeyhtiö.
 III.2) Edellytykset osallistumiselle
 III.2.1) Urakoitsijan/tavarantoimittajan/palvelujen suorittajan omaa
 asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavat taloudelliset ja tekniset
 vähimmäisedellytykset: Ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.
 III.3) Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
 III.3.1) Palvelun suorittaminen on rajattu tietylle ammattikunnalle: Ei.
 III.3.2) Oikeushenkilöiden on ilmoitettava sopimuksen täytäntöönpanosta
 vastaavan henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys: Ei.
 OSA IV: HANKINTAMENETTELYT
 IV.1) Menettelyvaihtoehdot: Avoin.
 IV.2) Sopimuksen tekemisen perusteet: Taloudellisesti edullisin tarjous
 seuraavin perustein:
 Sopimusasiakirjoissa esitetyn mukaiset perusteet.
 IV.3) Hallinnolliset tiedot
 IV.3.1) Hankintaviranomaisen asialle antama viitenumero: Diaarin nro
 2004-00619.
 IV.3.2) Sopimusasiakirjojen ja lisäasiakirjojen saantiehdot: Saatavilla:
 18.10.2004 asti.
 IV.3.3) Määräaika tarjousten tai osallistumishakemusten
 vastaanottamiselle: 26.10.2004. Kellonaika: 16:00.
 IV.3.5) Kieli tai kielet, joita voidaan käyttää tarjouksissa tai
 osallistumishakemuksissa: Suomi.
 IV.3.6) Vähimmäisaika, joka tarjouksen esittäjän on pidettävä tarjous
 voimassa: Voimassaoloaika: 31.1.2005.
 IV.3.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
 IV.3.7.1) Henkilöt, joilla on oikeus olla läsnä tarjousten
 avaamistilaisuudessa: Avaustilaisuus ei ole julkinen.
 IV.3.7.2) Ajankohta ja paikka: 27.10.2004-10:00.
 Kirkkohallitus.
 OSA VI: MUUT TIEDOT
 VI.1) Onko tämä ilmoitus vapaaehtoinen: Kyllä.
 VI.3) Sopimus liittyy johonkin EU:n rakennerahastoista rahoitettuun
 hankkeeseen/ohjelmaan: Ei.
 VI.4) Lisätietoja: Tarjoukset voivat koskea kaikkia osa-alueita.
 VI.5) Ilmoituksen lähettämispäivä: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau