Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Reinigungsmittel - SE-Kristianstad
Reinigungsmittel.
Dokument Nr...................: 148655-2004
Veröffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Region Skåne, MA-skåne, Att: Christer Pettersson, Centralsjukhuset, Hus
 19, S-291 85 Kristianstad. Tel.: 044-13 38 43. Fax: 044-13 37 46. E-mail:
 christer.pettersson@skane.se.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 24513000.
 Beschreibung: Reinigungsmittel.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 26.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN
 Varor
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: Region Skåne, MA-skåne,
 Att: Christer Pettersson, Centralsjukhuset, Hus 19, S-291 85
 Kristianstad. Tel.: 044-13 38 43. Fax: 044-13 37 46. E-mail:
 christer.pettersson@skane.se.
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: Som i 1),
 Region Skåne, MA-Skåne, Att: Christer Pettersson, Centralsjukhuset, Hus
 19, S-291 85 Kristianstad. Tel.: 044-13 38 43. Fax: 044-13 37 46. E-mail:
 christer.pettersson@skane.se.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: Som i I.1), MA-Skåne, Att:
 Anita Lund, Centralsjukhuset, Hus 19, S-291 85 Kristianstad. Tel.: 044-13
 38 42. Fax: 044-13 38 46. E-mail: anita.lund@skane.se.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Som i
 I.1), MA-Skåne, Att: Christer Pettersson, Centralsjukhuset, Hus 19, S-291
 85 Kristianstad. Tel.: 044-13 38 43. Fax: 044-13 37 46. E-mail:
 christer.pettersson@skane.se.
 I.5)	Typ av upphandlande enhet: Regional eller lokal myndighet.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.2) Typ av kontrakt: Köp.
 II.1.4) Ramavtal: Ja.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen: Refnr
 MA/040065, Kemtekniska produkter.
 II.1.6) Beskrivning: Kemtekniska produkter.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 24513000.
 II.1.9) Uppdelning av kontraktet: Ja.
 Anbud får lämnas på: Alla delar.
 En del.
 Flera delar.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Nej.
 II.2) Kvantitet eller omfattning av kontraktet
 II.2.1) Total kvantitet eller omfattning: 45 000 000 SEK.
 II.3) Tidsgränser för leverans eller utförande: Startdatum: 1.5.2005 -
 Slutdatum: 31.10.2007.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 III.2) Villkor för deltagande i urvalsförfarandet
 III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers
 juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska kapacitet
 och förmåga: Se anbudsinbjudan.
 III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs: Se anbudsinbjudan.
 III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs: Se
 anbudsinbjudan.
 III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs: Se
 anbudsinbjudan.
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande: Öppet.
 IV.1.1) Anbudssökande är redan utsedda: Nej.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Kriterier angivna i förfrågningsunderlaget.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet: MA/040065.
 IV.3.2) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och övriga
 dokument: Sista dag för beställning av dokument: 19.10.2004.
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 26.10.2004.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud Svenska.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av
 sitt anbud: Till och med: 30.6.2005.
 IV.3.7) Anbudsöppning
 IV.3.7.1) Personer som äger rätt att närvara vid anbudsöppningen: Om
 anbudsgivare så begär skall av handelskammare utsedd person närvara.
 MA-Skånes personal.
 IV.3.7.2) Tid och plats: 1.11.2005-13:00.
 Hus 19, Kristianstad.
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau