Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Gefängnis - FI-Helsinki
Gefängnis.
Dokument Nr...................: 148560-2004
Veröffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Senaatti-kiinteistöt, Att: Mauri Rinne, Lintulahdenkatu 5 A, FIN-00531
 Helsinki. Tel.: (358-20) 581 12 41. Fax: (358-20) 581 12 52. E-mail:
 mauri.rinne@senaatti.fi. URL: http://www.senaatti.fi/.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45216113.
 Beschreibung: Gefängnis.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 19.10.2004. Uhrzeit: 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Finnisch.
OT: ILMOITUS JULKISESTA HANKINNASTA
 Rakennusurakat
 Hankinta kuuluu julkisia hankintoja koskevan GPA-sopimuksen
 soveltamisalaan: Ei.
 OSA I: HANKINTAVIRANOMAINEN
 I.1)	Hankintaviranomaisen virallinen nimi ja osoite:
 Senaatti-kiinteistöt, Yhteyshenkilö: Mauri Rinne, Lintulahdenkatu 5 A,
 FIN-00531 Helsinki. Puhelin: (358-20) 581 12 41. Telekopio: (358-20) 581
 12 52. E-mail: mauri.rinne@senaatti.fi. URL: http://www.senaatti.fi/.
 I.2)	Osoite, josta saa lisätietoja: Projektikonsultit Oy, Yhteyshenkilö:
 Jukka Ahola, Messinkikatu 10, FIN-20380 Turku. Puhelin: (358-40) 777 44
 16. Telekopio: (358-2) 232 34 75. E-mail: jukka.ahola@proko.fi. URL:
 http://www.proko.fi/.
 I.3)	Osoite, josta saa asiakirjoja: Projektikonsultit Oy, Yhteyshenkilö:
 Esa Leinonen, Messinkikatu 10, FIN-20380 Turku. Puhelin: (358-40) 582 72
 79. Telekopio: (358-2) 232 34 75. E-mail: esa.leinonen@proko.fi. URL:
 http://www.proko.fi/.
 I.4)	Tarjouksien/osallistumishakemuksien lähetysosoite:
 Projektikonsultit Oy, Yhteyshenkilö: Esa Leinonen, Messinkikatu 10,
 FIN-20380 Turku. Puhelin: (358-40) 582 72 79. Telekopio: (358-2) 232 34
 75. E-mail: esa.leinonen@proko.fi. URL: http://www.proko.fi/.
 I.5)	Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos.
 OSA II: HANKINTASOPIMUKSEN TARKOITUS
 II.1) Kuvaus
 II.1.1) Rakennusurakkasopimuksen laji: Toteutus.
 II.1.4) Puitesopimus: Ei.
 II.1.5) Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: LSV,
 Sellirakennusten sisävalmistusurakka U15.
 II.1.6) Kuvaus/hankintasopimuksen tarkoitus: LSV:n sellirakennusten
 sisävalmistusurakka, joka sisältää täydentävät rakenteet, sisäpuoliset
 pintarakenteet, kalusteet ja varusteet.
 II.1.7) Toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Turku
 NUTS koodi: FI121.
 II.1.8) Nimikkeistö
 II.1.8.1) CPV (yhteinen hankintasanasto): 45216113.
 II.1.9) Jako osa-alueisiin: Ei.
 II.1.10) Otetaanko vaihtoehdot huomioon: Ei.
 II.2) Hankintasopimusten määrä tai laajuus
 II.2.1) Kokonaismäärä tai -laajuus: Sellirakennusten kokonaisala on noin
 13 000 m2 ja tilavuus noin 44 000 m3.
 OSA III: OIKEUDELLISET, TALOUDELLISET, RAHOITUKSELLISET JA TEKNISET TIEDOT
 III.1) Sopimukseen liittyvät ehdot
 III.1.1) Vaaditut takuut ja vakuudet: YSE 1998 mukaisesti.
 III.1.2) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus säännöksiin,
 joihin ne sisältyvät: Maksuehto 21 päivää, muut ehdot YSE 1998 mukaisesti.
 III.1.3) Oikeudellinen muoto, jota tavarantoimittajalta/
 palvelunsuorittajalta/urakoitsijalta edellytetään: Oy.
 III.2) Edellytykset osallistumiselle
 III.2.1) Urakoitsijan/tavarantoimittajan/palvelujen suorittajan omaa
 asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavat taloudelliset ja tekniset
 vähimmäisedellytykset: Osallistumishakemuksen liitteistä tulee ilmetä
 urakoitsijan resurssit ja vastaavat referenssit, jotta urakoitsijan
 toimituskyky voidaan arvioida kohteen laajuus huomioiden.
 III.2.1.2) Taloudellinen ja rahoituksellinen suorituskyky - vaaditut
 todisteet: - Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto
 luottokelpoisuudesta. - Toimittajan tilinpäätöstiedot, mikäli nämä on
 julkaistava toimittajan sijoittautumismaassa. - Lausunto yrityksen
 kokonaisliikevaihdosta, hankittavien tavaroiden osalta kolmelta viimeksi
 kuluneelta tilivuodelta.
 III.2.1.3) Tekninen suorituskyky - vaaditut todisteet: - Todistus tai
 valaehtoinen ilmoitus siitä, että toimittaja on sijoittautumismaassaan
 merkitty ammatti- tai elinkeinorekisteriin. - Sopimusvaltion, jossa
 hankintayksikkö on, toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä,
 että tavarantoimittaja on täyttänyt velvollisuudensa suorittaa maan,
 jossa hankintayksikkö on, lainsäädännön mukaisia sosiaaliturvamaksuja tai
 valaehtoinen ilmoitus. - Sopimusvaltion, jossa hankintayksikkö on,
 toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että tavarantoimittaja
 on täyttänyt velvollisuutensa maksaa hankintaviranomaisen maan, jossa
 hankintayksikkö on, lainsäädännön mukaisia veroja tai valaehtoinen
 ilmoitus. - Luettelo tärkeimmistä toimituksista, niiden kokonaisarvo
 päivämäärineen ja vastaanottajatietoineen, sekä julkisyhteisöille että
 yksityisille toimitettujen tavaroiden osalta, kolmelta viimeksi
 kuluneelta vuodelta. - Selvitys toimittajan teknisistä
 toimintaedellytyksistä, laadunvalvonnasta sekä edellytyksistä tutkimus-
 ja kehitystyöhön. - Ilmoitus toimittajan omista ja sen käyttämistä
 teknisistä asiantuntijoista tai teknisistä elimistä, erityisesti niistä,
 jotka vastaavat laadunvalvonnasta.
 III.3) Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
 III.3.1) Palvelun suorittaminen on rajattu tietylle ammattikunnalle: Ei.
 III.3.2) Oikeushenkilöiden on ilmoitettava sopimuksen täytäntöönpanosta
 vastaavan henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys: Kyllä.
 OSA IV: HANKINTAMENETTELYT
 IV.1) Menettelyvaihtoehdot: Rajoitettu.
 IV.1.1) Ehdokkaat on jo valittu: Ei.
 IV.1.3) Samaa hankintaa koskevat aiemmat julkaisut
 IV.1.3.1) Samaa hankintaa koskeva ennakkoilmoitus: Ilmoituksen numero
 EYVL:n sisällysluettelossa: 2003/S 181-163458 - Ilmoituksen
 julkaisupäivä: 20.9.2003.
 IV.1.4) Niiden yritysten lukumäärä, joilta tarjouksia aiotaan pyytää:
 Vähimmäismäärä: 5 - Enimmäismäärä: 7.
 IV.2) Sopimuksen tekemisen perusteet: Taloudellisesti edullisin tarjous
 seuraavin perustein:
 Sopimusasiakirjoissa esitetyn mukaiset perusteet.
 IV.3) Hallinnolliset tiedot
 IV.3.2) Sopimusasiakirjojen ja lisäasiakirjojen saantiehdot: Hinta: 300
 EUR.
 Maksuehdot ja -tapa: Tosite maksun suorittamisesta esitettävä
 tarjouspyyntöasiakirjoja noudettaessa.
 IV.3.3) Määräaika tarjousten tai osallistumishakemusten
 vastaanottamiselle: 19.10.2004. Kellonaika: 14:00.
 IV.3.4) Tarjouspyyntöjen lähettäminen valituille ehdokkaille: Arvioitu
 päivämäärä: 22.10.2004.
 IV.3.5) Kieli tai kielet, joita voidaan käyttää tarjouksissa tai
 osallistumishakemuksissa: Suomi.
 OSA VI: MUUT TIEDOT
 VI.3) Sopimus liittyy johonkin EU:n rakennerahastoista rahoitettuun
 hankkeeseen/ohjelmaan: Ei.
 VI.5) Ilmoituksen lähettämispäivä: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau