Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Installation von elektrischen Leitungen - B-Gent
Brandmeldesysteme.
Installation von elektrischen Leitungen.
Dokument Nr...................: 148545-2004
Veröffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Solidariteit van het Gezin vzw, Att: dhr. Devriendt, afgevaardigd
 bestuurder, Tentoonstellingslaan 76, B-9000 Gent. Tel.: 0032(0)9 264 18
 11. Fax: 0032(0)9 224 40 58. E-mail: solidariteit@svhg.be. URL:
 www.solidariteit.be.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 45310000, 31625100 - E051.
 Beschreibung: Installation von elektrischen Leitungen.
 Brandmeldesysteme. Installation.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 6.10.2004. Uhrzeit: 08:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Werken
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Solidariteit
 van het Gezin vzw, Att: dhr. Devriendt, afgevaardigd bestuurder,
 Tentoonstellingslaan 76, B-9000 Gent. Tel.: 0032(0)9 264 18 11. Fax:
 0032(0)9 224 40 58. E-mail: solidariteit@svhg.be. URL:
 www.solidariteit.be.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: TEE nv, Arch &
 Teco group, Att: Timothy Debaets, Coupure Links 55, B-9000 Gent. Tel.:
 0032(0)9 296 00 67. Fax: 0032(0)9 296 00 69. URL: www.arch-teco.com.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Idem I.2.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Andere.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken: Uitvoering.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Seniorcity: Lot 3: Elektriciteit en Branddetectie.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Slopen van 11
 woningen/restauratie van hoekgebouw.
 Bouwen van Seniorcity: ROB/RVT/dagverzorgingscentrum.
 Bouwen van een ondergrondse parking.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Tentoonstellingslaan 56-74/Tijgerstraat 24-40,
 B-9000 Gent.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Ja.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: 320 dagen vanaf de
 gunning van de opdracht.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: 5 % van de aanbestedingssom
 excl. BTW.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit:
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Zie bestek.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Zie bestek.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Zie bestek.
 Erkenning: klasse 4, categorie P1.
 Registratie: 00 of 26.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.1.3) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
 IV.1.3.1) Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht:
 Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB: 2004/S
 115-096433 - Van: 15.6.2004.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 De in het bestek vermelde criteria.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 307 - lot 3.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 26.9.2004.
 Prijs: 130,00 incl. BTW en verzending. EUR.
 Voorwaarden en wijze van betaling: Overschrijving op rekening van TEE nv,
 Arch & Teco group, Coupure Links 55, B-9000 Gent, rekeningnr.
 446-0230841-24 met vermelding van het besteknummer. Telefoon voor
 verzending: 0032(0)9 296 00 67.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 6.10.2004. Tijdstip: 08:30.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 180 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 6.10.2004-8:30.
 Solidariteit van het Gezin, Tentoonstellingslaan 76, B-9000 Gent.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau