Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bauarbeiten für Gebäude des Sozialwesens - B-Hasselt
Bauarbeiten für Gebäude des Sozialwesens.
Zimmer- und Tischlerarbeiten.
Dokument Nr...................: 148532-2004
Veröffentlicht................: 04.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Rusthuis Salvator vzw, Salvatorstraat 20, B-3500 Hasselt.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 45215200, 45422000.
 Beschreibung: Bauarbeiten für Gebäude des Sozialwesens.
 Zimmer- und Tischlerarbeiten.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 12.10.2004. Uhrzeit: 09:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Werken
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Rusthuis
 Salvator vzw, Salvatorstraat 20, B-3500 Hasselt.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Architectengroep PSK nv,
 Tiensesteenweg 112, B-3800 Sint-Truiden. Tel.: 011/69 39 00 (op
 telefonische afspraak). Fax: 011/69 39 01 (bestelling via fax).
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming:
 Rusthuis Salvator vzw, Salvatorstraat 20, B-3500 Hasselt.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Andere.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Nieuwbouw rusthuis.
 Perceel 2: buitenschrijnwerkerij.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Salvatorstraat 20, B-3500 Hasselt.
 II.1.8) Nomenclatuur
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: 5 % van het
 aannemingsbedrag (exclusief BTW).
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: De betaling gebeurt
 uitsluitend in euro volgens maandelijkse vorderingsstaten.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: Vereiste erkenning aannemer:
 Categorie D20, klasse 4.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.1.3) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
 IV.1.3.1) Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht:
 Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB: 2004/S
 162-140234 - Van: 20.8.2004.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Prijs: 155,18 BTW inbegrepen. EUR.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 12.10.2004. Tijdstip: 09:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 180 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Opening inschrijving in openbare zitting, zonder afroeping van de prijzen.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 12.10.2004-9:00.
 De opening zal gebeuren in de cafetaria van het Salvatorrusthuis.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.4) Overige inlichtingen: II.1.1) Aard van de opdracht voor de
 uitvoering van werken: Aanneming van werken.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: 120 werkdagen.
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Algemene offerteaanvraag.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau